KiesUwCursus
Home Cursussen Vergunningverlening onder de Omgevingswet

Vergunningverlening onder de Omgevingswet

De Omgevingswet heeft als verbeterdoel versnelling van de vergunningsverleningsprocedures. Tijdens deze opleiding zullen we bespreken hoe u dit proces in de praktijk soepel, gestructureerd en correct kunt laten verlopen, rekening houdend met de verschillende belangen.

Een vergunningsverleningsproces start bij een initiatief en eindigt met vergunningverlening en realisatie. Een proces dat gepaard kan gaan met tegengestelde belangen, stroperigheid en onvolledige informatie. De Omgevingswet verkort veel vergunningsverleningsprocedures ten opzichte van het huidige recht. Hoe zorgt u er in deze korte behandeltijd als omgevingsregisseur/casemanager voor dat de rollen en bevoegdheden voor iedereen duidelijk zijn en het proces ‘soepel’, gestructureerd en correct verloopt? Hoe houdt u de regie rekening houdend met de verschillende belangen? En hoe maakt u optimaal gebruik van de juiste juridische instrumenten?                                                                                       

Tijdens deze opleiding kijken we hoe deze belangen inzichtelijk kunnen worden gemaakt via een actorenanalyse. De veranderende rollen van vergunningverlener bij overheden en omgevingsdiensten worden duidelijk aan de hand van het voorbeeld ‘Omgevingstafel’. Hierbij wordt ook gekeken naar de ketensamenwerking en participatie in het vergunningsverleningsproces.                                                                      

Leerdoelen

Tijdens deze cursus:

 • krijgt u inzicht in de rollen, bevoegdheden en belangen in het vergunningsverleningsproces; van initiatief tot realisatie
 • heeft u inzicht in de belangen en belanghebbenden in het vergunningsverleningsproces
 • kunt u de juridische gereedschapskist van de Omgevingswet overzien en inzetten

Bestemd voor:

 • Beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening, erfgoed, natuur, milieu, etc.
 • Juridisch medewerkers ruimtelijke ordening
 • Juridisch medewerkers Wabo en bijzondere wetten
 • Vergunningverleners/casemanagers Wabo en bijzondere wetten
 • Vergunningverleners/casemanagers omgevingsdiensten
 • Klantadviseurs

Opleidingspunten voor advocaten

Schulinck is momenteel niet erkend door de NOvA als opleidingsinstelling. Wanneer u een opleiding volgt bij een niet-erkende opleidingsinstelling, dan kunt u zelf de opleidingspunten toekennen. Uiteraard moet de opleiding uw praktijkuitoefening of praktijkvoering ten goede komen. Het volgen van netto één uur onderwijs levert één opleidingspunt op.

De cursus de vergunningverlener als omgevingsregisseur duurt netto zes uur en levert u dus zes opleidingspunten op. Indien gewenst kan Schulinck u hiervoor, na afloop van de opleiding, een bewijs van deelname, een overzicht van daadwerkelijk gevolgde uren, een doelgroepomschrijving en een cursusprogramma toesturen.

Programma

09:00 uur            Onvangst met koffie en thee

09:30 uur            Programma

Op deze dag staan de onderstaande vragen centraal:

 • Hoe optimaliseer je de fase voorafgaande aan een aanvraag Omgevingsvergunning?
 • Wat is een goed verlopen vergunningsverleningsproces?
 • Welke rollen, bevoegdheden en belangen spelen er in het vergunningsverleningsproces van initiatief tot realisatie?
 • Welke rol wil ik als vergunningverlener?

Ochtend

In de ochtend zal centraal staan:

 • Het vergunningsverleningsproces onder de Omgevingswet. Wat verandert er allemaal?
 • De rollen, bevoegdheden en belangen in het vergunningsverleningsproces van initiatief tot realisatie.
 • Welke keuze maak ik uit de juridische instrumenten in mijn ‘gereedschapskist’?

Middag

In de middag wordt op een interactieve wijze inzichtelijk gemaakt hoe de rollen in de keten van initiatief tot vergunningverlening veranderen. Hierbij wordt gekeken naar de ketensamenwerking en participatie in het vergunningsverleningsproces. De cursist kan de consequenties voor de dagelijkse  praktijk ervaren, bijvoorbeeld met betrekking tot:

 • Welke belangen en belanghebbenden zijn er?
 • Welke rol wilt u als vergunningverlener?
 • Welk juridisch instrumentarium heb ik in mijn ‘gereedschapskist’?

Vanzelfsprekend nemen we ook relevante recente ontwikkelingen door voor uw dagelijkse praktijk en behandelen wij tal van praktijkvoorbeelden.

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur – 13.30 uur.

16:30 uur            Einde programma

Sprekers

 • Rick Keim

  Rick Keim is jurist en al meer dan 20 jaar werkzaam bij gemeenten op het gebied van het Omgevingsrecht. Sinds 1999 als extern adviseur bij diverse gemeenten en hierbij veel verschillende opdrachten uitgevoerd van juridisch plantoetser/handhaver en beleidsadviseur tot projectmanager gebiedsontwikkeling. Door zijn brede interesse in kennisdeling verzorgt hij diverse trainingen over de Omgevingswet en is hij sinds 2019 bestuurslid van de Vereniging voor Bouwrecht. Actuele kennis over de Omgevingswet volgt uit zijn gemeentelijke en landelijke betrokkenheid bij de ontwikkeling en implementatie van de Omgevingswet. In 2010 is Rick in dienst getreden bij de gemeente Deventer. In Deventer is hij lid van het kernteam voor de implementatie van de Omgevingswet en projectleider voor het omgevingsplan. De eerste stappen zijn hiervoor met het Chw-bestemmingsplan voor het gehele stedelijk gebied en een Verordening fysieke leefomgeving gezet. Als voorzitter van de themagroep Omgevingswet voor programmamanagers bij de G40 wordt volop kennis uitgewisseld. Vanaf 2017 is Rick ook gedetacheerd bij het programma Aan de slag met de Omgevingswet en momenteel bij de VNG voor het project staalkaarten Omgevingsplan.

Editie(s)

Reviews over cursussen van Schulinck

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling