console.warn && console.warn("[GTM4WP] Google Tag Manager container code placement set to OFF !!!"); console.warn && console.warn("[GTM4WP] Data layer codes are active but GTM container must be loaded using custom coding !!!");
KiesUwCursus
€ 675,00 (excl. btw)
Home Cursussen De scheidende ondernemer**

De scheidende ondernemer**

Info

Civielrechtelijke en fiscale gevolgen van een echtscheiding van een ondernemer

Deze cursus is bestemd voor: advocaten, juristen en (kandidaat-)notarissen.Echtscheidingen waarbij een onderneming is betrokken vereisen specifieke kennis, zowel op civielrechtelijk als fiscaal gebied. Deze verdiepingscursus geeft u inzicht in de civiel- en fiscaalrechtelijke aspecten van de afwikkeling van de ontbonden huwelijksgemeenschap en huwelijkse voorwaarden na de scheiding van de ondernemer, dus de verdelings- en verrekeningsproblematiek.
Zo zijn nog altijd veel echtgenoot-ondernemers gehuwd op huwelijkse voorwaarden met een ‘periodiek verrekenbeding’. Meestal is dat periodiek verrekenbeding gedurende het huwelijk niet uitgevoerd. Als partijen vervolgens na een jarenlang huwelijk uit elkaar gaan, of gedurende hun huwelijk alsnog willen verrekenen, ontstaat discussie over de wijze waarop de onderneming in de verrekening moet worden betrokken. De vraag is hoe hier mee om te gaan, mede in het licht van gewijzigde wetgeving ten aanzien van pensioen in eigen beheer en de uitkeringstest van artikel 2:216 BW.

In deze cursus zal uitgebreid bij stil worden gestaan bij de volgende vragen:
-Wat zijn de gevolgen van een niet-uitgevoerd periodiek verrekenbeding specifiek in die gevallen dat één van de echtgenoten (of beiden) een onderneming drijft?
-Wat moet er in die gevallen met de winsten en de waarde van een dergelijke onderneming gebeuren?
-Moeten deze in de verrekening worden betrokken of juist niet en, zo ja, op welke wijze?
Hierbij  zal ook worden ingegaan op de vraag op welke wijze gedurende het huwelijk alsnog kan worden afgerekend en de rol die een vaststellingsovereenkomst daarin kan spelen. Hoe moet een dergelijke vaststellingsovereenkomst worden opgesteld en wat zijn de risico’s?

Ook komen alternatieve huwelijksvermogensregimes aan de orde. Verder zal er aandacht aan worden besteed hoe om te gaan met een verzoek tot afstorting van pensioen in eigen beheer en hoe om te gaan met de samenloop van alle verplichtingen van de echtgenoot-ondernemer in het kader van een echtscheiding. Bij dit alles wordt de wisselwerking tussen het civiele en fiscale recht nadrukkelijk bewaakt.

Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen op basis van actualiteiten.

Programma"

Programma

Datum en tijd: vrijdag 12 november 2021, van 09:30 – 16:45 uur

Programma
-Verrekening van ondernemingswinsten
-Waarderingsaspecten
-Gevolgen van faillissement
-Fiscale aspecten bij verdeling van IB-ondernemingsvermogen
-Fiscale aspecten bij verdeling van aanmerkelijk belang (DGA)
-Het fiscale onderscheid tussen een periodiek en finaal verrekenbeding
-Fiscale aspecten bij verrekening van IB-ondernemingsvermogen
-Fiscale aspecten bij verrekening van aanmerkelijk belang (DGA)

Persoon

Sprekers

  • J.A.J.A. (Joris) Luijten

    Mr. Joris Luijten is sinds 2008 advocaat. Ruim 11 jaar lang heeft hij bij één van de grootste advocatenkantoren in Zuid-Nederland gewerkt op de sectie personen- en familierecht en erfrecht. Sinds 2020 werkt hij bij SCG Advocaten te Eindhoven, een kantoor dat gespecialiseerd is in voornoemde rechtsgebieden. Hij houdt zich in de volle breedte bezig met het personen- en familierecht en het erfrecht. Joris is zowel advocaat als scheidingsmediator. Daarnaast is hij docent bij verschillende opleidingsinstituten en medewerker van het tijdschrift Rechtspraak Familierecht.

  • J.C.L. (Johan) Zuiderwijk

    Mr. Johan C.L. Zuiderwijk (1966) is partner bij Mazars en actief binnen de Sectie Estate Planning te Rotterdam. Hij publiceert en verzorgt regelmatig lezingen over (Internationale) Estate Planning. De fiscale begeleiding bij echtscheiding vormt hierbij een belangrijk speerpunt.

Review

Reviews over cursussen van SDU

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling