KiesUwCursus
Home Cursussen De praktijk van de Wet Wapens en Munitie (WWM)**

De praktijk van de Wet Wapens en Munitie (WWM)**

Inclusief schietles op schietbaan

Bestemd voor: advocaten

Aangezien er steeds meer schietgevallen zijn, is kennis van de bijzondere Wet wapens en munitie onontbeerlijk voor jou als strafrechtadvocaat. De docenten prof. Henny Sackers en prof. Sven Brinkhoff, bespreken de voor praktijk belangrijke theorie. Zij zijn in januari 2022 benoemd tot respectievelijk voorzitter en lid van begeleidingscommissie van de Commissie Wet wapens en munitie.

Hierbij gaan zij in op kwesties als de doorzoeking (artikel 49 WWM), de inbeslagneming en het voorhanden hebben, het dragen en overdragen van een (vuur)wapen. Naast de categorisering in artikel 2 WWM, krijgen ook medeplegen en dwaling de aandacht. Ook wordt aandacht besteed aan de wijze waarop je het beste verweer kan voeren.

Ervaar hoe het is om een vuurwapen af te schieten
Aan het einde van de cursus ervaar je zelf hoe het is om een vuurwapen af te schieten bij een KNSA-geregistreerde schietbaan in Den Haag. Dit is zeker een cursus waar theorie en praktijk samenkomen!

Reviews

“Deskundige bevlogen docenten. Heel veel praktische tips en jurisprudentie die ik direct kan gebruiken. Veel dank.” – Deelnemer 2021

“Ik zou deze cursus zeker weten aanraden aan vakgenoten. Ik heb mijn collega’s al gewezen op deze cursus.” – Deelnemer 2021

Programma

08:45 – 09:00

Ontvangst en inschrijving

09:00 – 10:00

Inleiding Wet Wapens en Munitie (WWM)

 • Systematiek en relevante wet- en regelgeving
 • Opzet en structuur WWM
 • Definities van:
 • Wapens
 • Munitie
 • Onderdelen en hulpstukken
 • Defecte, incomplete en ondeugdelijke wapens
 • Verpakking

H.J.B. (Henny) Sackers

10:00 – 11:00

Strafvorderlijke kwesties WWM

 • Startinformatie • Doorzoeking (art. 49 WWM)
 • Inbeslagneming • Onderzoek aan kleding
 • Reactief fouilleren • Preventief fouilleren
 • Veiligheidsfouillering

S. (Sven) Brinkhoff

11:00 – 11:15

Pauze

11:15 – 12:30

Artikel 2 WWM

 • Wapens Categorie I – IV
 • Munitie

H.J.B. (Henny) Sackers

12:30 – 13:15

Lunch

13:15 – 14:15

Materieel strafrechtelijke praktijk WWM

 • Gedragingen: artt. 9, 13, 14, 22, 26, 27 en 31 WWM
 • Voorhanden hebben, dragen en overdragen
 • Samenloop • Opzet • Poging • Deelneming (medeplegen)
 • Strafuitsluitingsgronden (dwaling)

S. (Sven) Brinkhoff

14:15 – 15:00

Capita Selecta

 • Legaal wapenbezit
 • Penitentiairrechtelijke aspecten
 • Artikel 3 WWM
 • Verweren (uitdrukkelijke standpunten)
 • Praktijkgevallen/vragen
 • Tenlastelegging
 • Bestanddeel of fait d’excuse
 • Overtreding of misdrijf
 • Commune delicten met wapens begaan
 • Bestuursrechtelijke aspecten

H.J.B. (Henny) Sackers & S. (Sven) Brinkhoff

16:00 – 18:00

Kennismaken met schieten in de praktijk

Schietles op een schietbaan in Den Haag.

Sprekers

 • H.J.B. (Henny) Sackers

  Hoogleraar Bestuurlijk sanctierecht, vaksectie Straf- en Strafprocesrecht, Universiteit Nijmegen.

 • S. (Sven) Brinkhoff

  Prof. mr. S. (Sven) Brinkhoff, hoogleraar straf(proces)recht bij Open Universiteit begint zijn loopbaan in 2004 bij het Openbaar Ministerie. Hij vervult bij deze organisatie diverse functies en is onder andere betrokken geweest bij de implementatie van de Wet Voorwaardelijke Invrijheidstelling. In 2007 maakte hij de overstap naar de Radboud Universiteit Nijmegen, vanaf 2014 in de functie van universitair docent straf(proces)recht. Hij is gepromoveerd op het gebruik van en de controle op startinformatie in het strafproces. Naast zijn werk op de universiteit heeft hij als rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Gelderland en de Rechtbank Amsterdam gefungeerd. Tevens is hij hoofdredacteur voor de Beroepsopleiding Advocatuur.

Editie(s)

Reviews over cursussen van SDU

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling