KiesUwCursus
Home Cursussen Online cursus De positie van aandeelhouders en certificaathouders bij de BV

Online cursus De positie van aandeelhouders en certificaathouders bij de BV

Let op! Dit is een online cursus die beschikbaar wordt gesteld via videoconferentie. Zowel docent als deelnemers nemen deel via PC, laptop of tablet. U ontvangt voorafgaand aan de cursus inloginstructies.

Aan het aandeelhouderschap in de kapitaalvennootschap zijn rechten verbonden. Deze rechten kunnen worden onderscheiden in zeggensmachtsrechten en vermogensaanspraken. Waren vroeger het zeggensmachtaspect en het vorderingsrecht onlosmakelijk aan het aandeel verbonden, thans is dit in het BV-recht niet meer het geval. In de oude situatie was certificering van aandelen een probaat middel om feitelijk toch een cesuur te brengen tussen zeggenschap en vermogensaanspraak. Tegenwoordig kan dit ook door, bijvoorbeeld, het gebruiken van soorten of aanduidingen aandelen. Toch blijkt de certificering van aandelen nog steeds een nuttig instrument, ook binnen de BV nieuwe stijl.

In deze cursus zal uitgebreid worden ingegaan op het instrument van certificering van aandelen. Er zal worden gekeken naar een optimale inrichting van de structuur, naar de bemensing van de verschillende actoren, naar de kwalificatie van de verschillende relaties en met name ook naar de aanwending van deze structuur in verschillende scenario’s.

Het tweede deel van de cursus zal worden besteed aan besluitvorming en vertegenwoordiging binnen de BV. In dit kader wordt vooral aandacht besteed aan de rol van de verschillende organen binnen de vennootschap, aan het traject van wilsbepaling door organen en aan vertegenwoordiging van de vennootschap. In het verlengde van de besluitvorming wordt ook uitgebreid stil gestaan bij het leerstuk van het tegenstrijdig belang, dat sinds de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht, geheel is geplaatst in het kader van het wegvallen van betrokkenheid van de besmette bestuurder of commissaris bij de besluitvorming.

Bestemd voor:  Advocaten, notarissen en bedrijfsjuristen

Programma

Datum en tijd: 28 oktober 2020, van 09:30 tot 16:45.

09:00 – 09:30 uur
Ontvangst en registratie

09:30 – 11:00 uur
Het instrument van certificering van aandelen

– Optimale inrichting van de structuur
– De bemensing van de verschillende actoren
– De kwalificatie van de verschillende relaties
– De aanwending van de structuur in verschillende scenario’s

 prof. mr. C.A. (Kid) Schwarz

11:00 – 11:15 uur
Pauze 

11:15 – 12:45 uur
Het instrument van certificering van aandelen (vervolg)

– Optimale inrichting van de structuur
– De bemensing van de verschillende actoren
– De kwalificatie van de verschillende relaties
– De aanwending van de structuur in verschillende scenario’s

prof. mr. C.A. (Kid) Schwarz 

12:45 – 13:30 uur
Lunch 

13:30 – 15:00 uur
Besluitvorming en vertegenwoordiging binnen de BV

– De rol van de verschillende organen binnen de vennootschap
– Het traject van wilsbepaling door organen
– Vertegenwoordiging van de vennootschap
– Tegenstrijdig belang

prof. mr. C.A. (Kid) Schwarz 

15:00 – 15:15 uur
Pauze 

15:15 – 16:45 uur
Besluitvorming en vertegenwoordiging binnen de BV (vervolg)

– De rol van de verschillende organen binnen de vennootschap
– Het traject van wilsbepaling door organen
– Vertegenwoordiging van de vennootschap
– Tegenstrijdig belang

prof. mr. C.A. (Kid) Schwarz

Sprekers

  • Kid Schwarz

    Hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Erasmus School of Law te Rotterdam en partner Baker Tilly Berk.

Editie(s)

Reviews over cursussen van SDU

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Beoordeling