KiesUwCursus
Home Cursussen De overlijdensschadeberekening ex artikel 6:108 BW

De overlijdensschadeberekening ex artikel 6:108 BW

Bestemd voor: advocaten, juristen, schade-experts


Wilt u een allround deskundige zijn die niet alleen letselschaden behandelt, maar ook overlijdensschade, dan is deze eendaagse op academisch niveau gegeven cursus iets voor u. De overlijdensschadeberekening kenmerkt zich door een complex en verfijnd principe. Veel factoren grijpen op elkaar in. Sommige daarvan hebben weinig invloed op de hoogte van de schade, maar andere daarentegen kunnen de schade verdubbelen of halveren. Deze invloed is per zaak verschillend en onvoorspelbaar, omdat elke zaak met zijn eigen combinatie van factoren verschillend is.

Belangrijke knelpunten, die altijd van grote invloed zijn op de schade, zijn onder andere:
het vaststellen van de vaste lasten en de wijze waarop opkomende voordelen in de berekening moeten worden verdisconteerd. Bovendien is het lezen van de berekening een vak apart.

Welke onderwerpen worden in deze cursus onder meer behandeld? 

– Kring van gerechtigden en hun recht op vergoeding 
– Systematiek van de berekening 
– Definitie en vaststelling vaste lasten 
– concreet (checklist) of 
– abstract (NIBUD en/of CBS) 
– behoefte en behoeftigheid 
– Wijziging vaste lasten na ongeval 
– Inkomsten na ongeval en toerekening ervan 
– arbeidsinkomen 
– bedrijfspensioen 
– aparte weduwe- en wezenpensioen 
– ANW-uitkering en “kinderdeel”? 
– Amsterdamse schaal na ongeval? 
– Voordeeltoerekening 
– wanneer, bij wie en hoeveel 
– verdiscontering vrijval hypotheek 
– Een (substantieel) meeverdienende partner

– Diversen
– kinderbijslag
– huishoudelijke hulp/zelfwerkzaamheid
– hertrouwkansen
– verzorgingskosten/studerende kinderen
– Verzamelen en interpreteren benodigde gegevens
– Lezen en begrijpen van een schaderapport

Voorbeeld
Vaste lasten: 57% van de uitgaven is 45% van het inkomen. Zomaar één van de vele elementen met grote invloed op de te berekenen schade. 

Deze cursus is door de respondenten gewaardeerd met een gemiddelde van een 8,8. 

Programma

Datum en tijd: vrijdag 9 december 2022, van  09:30 – 16:45 uur

09:00 – 09:30 Ontvangst met koffie en thee
09:30 – 11:00 Uitleg vorderingsrecht, vorderingsgerechtigden, voordeelsverrekening en rechtspraak
11:00 – 11:15 Pauze
11:15 – 12:45 Vaststelling behoefte (rekenmodel) en casus vaststellen behoefte
12:45 – 13:30 Lunch
13:30 – 15:00 Sociaal verzekeringsrecht/uitkeringen, wijze van toerekening inkomens en casus met ongeval
15:00 – 15:15 Pauze
15:15 – 16:45 Bespreking casus met ongeval in diverse uitwerkingen, levensonderhoud in natura en bijzondere gevallen en lezen rekenrapport

Sprekers

  • H. (Hans) Tiemersma QC BC LRGD

    Hans Tiemersma is senior rekenkundig expert / gerechtelijk deskundige bij Sedgwick in Rotterdam. Hans is een ervaren rekenkundig expert en inmiddels bijna 25 jaar werkzaam in de verzekeringsbranche. Hij heeft veel ervaring met complexe berekeningen en tegelijk aandacht voor de wereld achter de cijfers. Oog voor het detail levert menigmaal nieuwe inzichten. Bij het opstellen van een bedrijfseconomischonderzoek baseert hij zich op objectieve gegevens en kijkt naar de (on-)mogelijkheden van een bedrijf en een ondernemer, waarbij goede en kwade kansen meegewogen worden. Voor het bepalen van toekomstschade maakt hij zich sterk voor een wetenschappelijke benadering van de rekenrente. De bronnendie momenteel gebruikt worden zijn teveel afhankelijk van vluchtig sentiment. Bij het opstellen van rapporten is zijn motto: zo uitgebreid als nodig, zo compact als mogelijk.

Editie(s)

Reviews over cursussen van SDU

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling