console.warn && console.warn("[GTM4WP] Google Tag Manager container code placement set to OFF !!!"); console.warn && console.warn("[GTM4WP] Data layer codes are active but GTM container must be loaded using custom coding !!!");
KiesUwCursus
Home Cursussen Het programma als kerninstrument van de Omgevingswet

Het programma als kerninstrument van de Omgevingswet

Info

In deze eendaagse opleiding staat één van de kerninstrumenten van de Omgevingswet centraal; het programma. Tijdens de opleiding wordt onder meer ingegaan op hoe een programma werkt en hoe een programma opgesteld wordt. Uiteraard worden ook voorbeelden uit de praktijk gebruikt/besproken.

De Omgevingswet kent verschillende kerninstrumenten voor beleidsontwikkeling. Een programma is één van deze instrumenten. In het programma formuleert de overheid maatregelen voor een aspect van de leefomgeving of voor een bepaald gebied. Een programma is, anders dan bijvoorbeeld een omgevingsvisie, uitvoeringsgericht. Dat wil zeggen dat in een programma concrete uitvoering wordt gegeven aan beleidsdoelen door middel van sectorale of gebiedsgerichte maatregelen.

Een programma kan opgesteld worden door burgemeester en wethouders, het bestuur van het waterschap, gedeputeerde staten of de Minister die het aangaat. Het dient een uitwerking te bevatten van het te voeren beleid voor de bescherming, beheer, ontwikkeling, gebruik of het behoud van de fysieke leefomgeving. Daarnaast moet een programma maatregelen in het leven roepen om aan één of meer omgevingswaarden te voldoen of één of meer andere doelstellingen voor de fysieke leefomgeving te bereiken. De procedure voor het vaststellen van een programma staat in de Omgevingswet en in het Omgevingsbesluit.

Het inzetten van het instrument programma onder de Omgevingswet is een waardevolle toevoeging in het omgevingsrecht. Beleid wordt vertaald in concrete maatregelen en kan daarom leiden tot grotere slagvaardigheid van beleidsdoelen.

In deze training leert u wat een programma in het kader van de Omgevingswet is, hoe een programma werkt, hoe u een programma opstelt en welke thema’s geschikt zijn voor een programma.

Na afloop van de opleiding heeft u antwoord gekregen op de onderstaande vragen:

 • Wat zijn de kerninstrumenten van de Omgevingswet
 • Hoe werken programma’s?
 • Hoe stel je ze op?
 • Welke thema’s zijn geschikt voor programma’s

Doelgroep

Juristen die met programma’s te maken zullen krijgen; zoals opstellers van het Omgevingsplan

Niveau

Verdieping

Opleidingspunten voor advocaten

Schulinck is momenteel niet erkend door de NOvA als opleidingsinstelling. Wanneer u een opleiding volgt bij een niet-erkende opleidingsinstelling, dan kunt u zelf de opleidingspunten toekennen. Uiteraard moet de opleiding uw praktijkuitoefening of praktijkvoering ten goede komen. Het volgen van netto één uur onderwijs levert één opleidingspunt op.

De cursus Het programma als kerninstrument van de Omgevingswet duurt netto zes uur en levert u dus zes opleidingspunten op. Indien gewenst kan Schulinck u hiervoor, na afloop van de opleiding, een bewijs van deelname, een overzicht van daadwerkelijk gevolgde uren, een doelgroepomschrijving en een cursusprogramma toesturen.

Programma"

Programma

09:00 uurOntvangst met koffie en thee
09:30 uur
 • Algemene introductie Omgevingswet
 • Kerninstrumenten Omgevingswet
 • Regelgevend kader (met een focus op het programma en de praktijkvoorbeelden)
 • Het programma
 • Hoe stel je een programma op?
 • Hoe werkt een programma?
 • Voorbeelden bestaande programma’s
 • Verkenning van geschikte beleidsonderwerpen (incl. bespreken ervaringen publiek)
 • Toepassen casussen
 • Uitwerken outline programma voor besproken thema’s (eventueel in groepjes per thema)

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar [email protected]. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur – 13.30 uur.

16:30 uurEinde programma
Persoon

Sprekers

 • Valérie van ’t Lam

  Valérie van ’t Lam is advocaat/counsel bij Stibbe en is gespecialiseerd in het omgevings- en milieurecht. Zij adviseert een breed scala van bedrijven, ontwikkelaars en overheidsinstanties (gemeenten, provincies en waterschappen). Zij staat zowel private rechtspersonen als overheden bij door middel van het geven van advies (waaronder het voorafgaand aan de afgifte van vergunningen het contact onderhouden met de betrokken overheden en deskundigen) en het procederen bij de bestuurs- en civiele rechter. Voorts begeleid zij alle betrokkenen bij de vergunningverlening en de vaststelling van de bestemmingsplannen. Valérie is gepromoveerd op een milieurechtelijk onderwerp aan de Universiteit van Utrecht. Zij is redacteur van diverse Nederlandse milieurecht tijdschriften. Valérie is geassocieerd medewerker bij Universiteit van Utrecht.

 • Jan Reinier van Angeren

  Jan Reinier van Angeren is advocaat/partner bij Stibbe en is gespecialiseerd in het omgevingsrecht. Hij adviseert lokale overheden en privaatrechtelijke bedrijven over het omgevingsrecht, subsidies, algemene bestuursrecht zaken, vergunningen, openbaar vervoerrecht, handhaving, milieurecht en emissiehandel. Hij staat diverse bedrijven bij in bestuursrechtelijke en civielrechtelijke procedures. Verder adviseert hij lokale overheden en bedrijven bij het opstellen van bestemmingsplannen en bij contracten met de overheid en publiek private samenwerkingen. Hij is o.a. hoofddocent bestuursrecht bij de Law Firm School.

Maps

Editie(s)

Review

Reviews over cursussen van Schulinck

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling