console.warn && console.warn("[GTM4WP] Google Tag Manager container code placement set to OFF !!!"); console.warn && console.warn("[GTM4WP] Data layer codes are active but GTM container must be loaded using custom coding !!!");
KiesUwCursus
Home Cursussen De jeugdwet en de daaruit vloeiende implicaties (2)

De jeugdwet en de daaruit vloeiende implicaties (2)

Info

De dynamiek binnen de jeugdwet is de laatste jaren enorm gegroeid. Er is sprake van wijzigingen in de jeugdwet, decentralisatie van de jeugdzorg en de synergie tussen het jeugdstrafrecht en het civiele jeugdrechtneemt toe. Tijdens deze cursus komen deze aspecten gestructureerd aan bod en worden met name de verbanden gelegd hoe de verschillende aspecten in relatie tot elkaar staan vanuit zowel juridisch als orthopedagogisch aspect. Hierbij wordt een praktische insteek gegeven (aan de hand van concrete casuïstiek) hoe jeugdzaken benaderd kunnen worden vanuit de belangen van minderjarigen.

 • Bescherming van minderjarigen
 • De ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
 • Gezagsbeëindiging en de schriftelijke aanwijzing
 • Wetgeving en jurisprudentie Jeugdwet en (gesloten) jeugdzorg
 • De positie van de minderjarige in jeugdbeschermingszaken en het belanghebbende begrip
 • Wisselwerking civiel en strafrecht
 • De invloed van het IVRK en het EVRM op het Nederlands jeugdbeschermingsrecht
 • De rol van de gemeenten, de Raad voor de Kinderbescherming en de gezinsvoogdij-instellingen
 • Rapportages in strafzaken en civiele zaken
 • Rapportages in strafzaken
 • Rapportages in beschermingszaken
 • Rapportages in gezag- en omgangszaken
 • Beroepscode, klachtrecht, tuchtrecht en de geschillenregeling
Programma"

Programma

Datum en tijd: 27 november 2020, van 9:30 tot 20:00.

Persoon

Sprekers

 • Dhr. drs. T. Frohn

  Manager Behandeling Kind- en Jeugd bij MET GGZ

 • Dhr. mr. L.W.M. Hendriks

  advocaat bij Hendriks & Partners, tevens bestuurslid VNJA (Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten) en lid van de Raad van de Orde in het arrondissement Limburg, portefeuillehouder familierecht.

Maps

Editie(s)

Review

Reviews over cursussen van Nemesis Opleidingen

Wat vonden uw vakgenoten?

Spreker
Sanne

Docente Agnes van Wieren kan de lastige materie altijd helder uitleggen. Duidelijke structuur, maar ook voldoende ruimte om alle vragen te beantwoorden. De dag vliegt voorbij!

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling