KiesUwCursus
Home Cursussen Cursus van start met de Omgevingswet

Cursus van start met de Omgevingswet

Wat betekent de Omgevingswet voor jou?

De Omgevingswet is in werking getreden sinds 1 januari 2024. 26 huidige wetten over onder meer milieu, ruimtelijke ordening, natuur, water en bouwen zijn daarbij teruggebracht tot één wet.

Heb je jouw collega’s ook wel eens termen horen gebruiken als ‘ja, mits’, ‘integraal werken’ en ‘het omgevingsplan’, maar weet je eigenlijk niet precies wat deze termen betekenen? Of wil je weten wat de Omgevingswet precies beoogt, wat je met de wet kunt bereiken en welke instrumenten je daarvoor tot je beschikking krijgt? In deze basiscursus ontdek je onder leiding van een expert op het gebied van de Omgevingswet en samen met andere deelnemers wat de wet allemaal omvat en wat die wet kan betekenen voor jouw werk.

Verhouding burger-overheid verandert

De Omgevingswet heeft echter niet alleen juridische gevolgen, maar vereist ook een verandering in mentaliteit. De verhouding burger-overheid en de samenwerking binnen verschillende afdelingen van bijvoorbeeld een gemeente worden anders. In deze basiscursus wordt besproken welke gevolgen de invoering van de Omgevingswet op dat vlak met zich mee brengt in het dagelijks werk en wordt hierover gedicussieerd tussen de docent en deelnemers.

Wat is de doelgroep?

De basiscursus Van start met de Omgevingswet is bedoeld voor beleidsmedewerkers vergunningverleners, toetsers, handhavers en juristen werkzaam bij gemeenten, omgevingsdiensten, provincies waterschappen en rijksdiensten.

Wat is de cursusvorm?

De basiscursus bestaat uit een bijeenkomst van een dag.

Wie is de docent?

Roel Sillevis Smitt is jurist & secretaris bij de Commissie voor de milieueffectrapportage (mer) & Ecologische Autoriteit. In het kader van de Omgevingswet is Roel betrokken geweest bij de totstandkoming van de wet op rijksniveau. Ook is hij betrokken bij trainingen en adviezen rond de implementatie van de wet voor bijvoorbeeld provincies, gemeenten en omgevingsdiensten.

Wat leer je?

Na het volgen van deze basiscursus:

 • Kun je het hoofddoel en de verbeterdoelen van de Omgevingswet en de verbanden daartussen beschrijven;
 • Kun je op hoofdlijnen het juridische systeem van de Omgevingswet toelichten;
 • Kun je de invoeringswijze van het stelsel uitleggen;
 • Kun je de reikwijdte, functies en mogelijkheden van het omgevingsplan en de omgevingsvergunning, en de verschillen met huidige instrumenten benoemen;
 • Kun je beargumenteren welke gevolgen de filosofie van de Omgevingswet heeft voor je positie en rol in het werkveld.

Welke benodigde voorkennis en ervaring heb je nodig?

Voor deze basiscursus is geen voorkennis vereist.

Wat ontvang je na afronding van deze cursus?

Deze cursus is erkend door de NOvA. Na afloop van deze cursus ontvang je:

 • 5 PO-punten.
 • bewijs van deelname.

Programma

Inhoud


De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • het hoofddoel van de Omgevingswet;
 • de hoofdlijnen van het juridisch systeem van de Omgevingswet en de invoeringswijze van het stelsel;
 • de reikwijdte, functie en mogelijkheden van het omgevingsplan;
 • de reikwijdte, functie en mogelijkheden van de omgevingsvergunning;
 • de verschillen met de huidige instrumenten;
 • de filosofie van de Omgevingswet.


Werkwijze


Tijdens de basiscursus Van start met de Omgevingswet bestaat uit een combinatie van kennisoverdracht, trainingen en discussies.

Materiaal


Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

Sprekers

 • Roel Sillevis Smitt

  Roel is juridisch adviseur en trainer. Hij was betrokken bij de totstandkoming van de Omgevingswet op rijksniveau. Ook verzorgt hij trainingen over de implementatie van de wet voor bijvoorbeeld bedrijven, provincies, gemeenten en omgevingsdiensten. In zijn trainingen is de interactie met deelnemers – hoe juridisch de stof ook is – altijd een zeer belangrijk element. Momenteel werkt hij bij de Commissie voor de milieueffectrapportage.

Editie(s)

Plan route

Reviews over cursussen van OSR Juridische Opleidingen

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling