KiesUwCursus
Home Cursussen Cursus TQ-arrest en de gevolgen voor de praktijk

Cursus TQ-arrest en de gevolgen voor de praktijk

Welke impact heeft het TQ-arrest op de vreemdelingenrechtpraktijk?

Op 8 juni 2022 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) in de zaak TQ bepaald dat het huidige terugkeerbeleid voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’ers) in strijd is met het beleid dat de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in december 2021 formuleerde.

De kern van de uitspraak van de Afdeling in het hoger beroep in de zaak TQ is dat de staatssecretaris voortvarend te werk moet gaan bij het onderzoek naar adequate opvang in het land van terugkeer, zodat onbegeleide kinderen zo kort mogelijk in onzekerheid blijven over hun verblijfsstatus.

Maar wat betekent dit nu concreet? In uitspraak van de Afdeling wordt gesproken over verantwoordelijkheid amv’er. Hoe ver reikt deze? Wat zijn bepalende factoren voor de duur van het onderzoek? Welke opvang is adequaat? En wat gebeurt er met ex-amv’ers?

In deze cursus behandelen de docenten deze vragen en alle andere relevante aspecten om deze uitspraak op correcte wijze toe te passen in de praktijk.

Wat is de doelgroep?

Advocaten, juristen en medewerkers van IND, COA, Raad voor de Kinderbescherming en Vluchtelingenwerk

Wat is de cursusvorm?

Deze cursus bestaat uit een fysieke bijeenkomst van 3 uur.

Wie is/zijn de docent(en)?

Andrea Pool

Germa Lourens

Wat leer je tijdens deze cursus ?

Na afloop van deze cursus ben je volledig op de hoogte van de inhoud van deze uitspraak en kan je de inhoud van de uitspraak toepassen in de praktijk.

Welke voorkennis en ervaring heb je nodig?

Om deel te nemen aan deze cursus moet je beschikken over basiskennis van het vreemdelingenrecht en asielrecht.

Wat ontvang je na afronding van deze cursus ?

 • 3 PO-punten (NOvA). Deze cursus is door de NovA erkend als PE-cursus;
 • bewijs van deelname.

Programma

 

  • Inleiding (prejudiciële vragen, TQ-arrest (EUHvJ 21 januari 2021 wijst EUHvJ) en uitspraak ABRvS (8 juni 2022)

 

  • Behandeling van diverse vragen en begrippen in de uitspraak aan de hand van praktische voorbeelden, o.a.:
    • Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van amv’ers.

    

    • Wat zijn bepalende factoren voor de duur van het onderzoek?

    

    • Welke opvang is adequaat?

    

    • Wat is de huidige werkwijze van IND en DT&V?

    

    • Welke rechtsmiddelen kunnen worden ingezet?

    

    • Wat gebeurt er met ex-amv’ers?

    

    

 

Sprekers

 • Andrea Pool

  Andrea Pool is advocaat bij Boulevard Heuvelink Advocaten. Zij is gespecialiseerd in asiel- en (regulier) vreemdelingenrecht. Voordat zij advocaat werd, was zij werkzaam als documentalist voor VluchtelingenWerk, waardoor zij veel ervaring heeft opgedaan in het verzamelen van specifieke (landen)informatie om een asielprocedure te onderbouwen. In haar praktijk is bijzondere aandacht voor de bijstand van minderjarigen en andere bijzonder kwetsbare groepen, waaronder asielzoekers met psychische problematiek. Naast het werk als advocaat geeft Andrea regelmatig cursussen aan onder andere VluchtelingenWerk en maatschappelijk werk.

 • Germa Lourens

  Germa Lourens is Terugkeer en Dublinfunctionaris bij Nidos. In deze functie geeft zij ondersteuning en advies bij terugkeer, de dublinverordening en amv-beleid. Daarnaast is Germa Lid bestuursadviescommissie asiel bij VluchtelingenWerk Nederland.

Editie(s)

Reviews over cursussen van OSR Juridische Opleidingen

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling