KiesUwCursus
Home Cursussen Cursus rechtspositie ambtenaren vanaf 2020 (Wnra)

Cursus rechtspositie ambtenaren vanaf 2020 (Wnra)

Marije Schneider over de normalisering
Vanaf 1 januari 2020 is de normalisering een feit, we gaan over van het ambtenarenrecht naar het arbeidsrecht. In onderstaande video vertelt Marije Schneider, docent van deze cursus, welke gevolgen deze nieuwe wetgeving met zich meebrengt.

1 januari 2020: Wat verandert er nu concreet in de rechtspositie van ambtenaren?
Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in. De Wnra harmoniseert de arbeidsverhoudingen van publieke (ambtenaren) en private werknemers. Het civiele arbeidsrecht wordt van toepassing op de ambtenaar, maar de bijzondere regels – zoals over integriteit – uit het ambtenarenrecht blijven bestaan.

Wij ondersteunen elke juridische en HR- professional die vanaf 1 januari 2020 te maken heeft rechtspositie van ambtenaren. Aan de hand van kennisoverdracht en met behulp van praktische casuïstiek begrijp je de gevolgen van die Wnra bewerkstelligt voor de rechtspositie van ambtenaren.

Van bestuursrechtelijke aanstelling naar het civiele arbeidsovereenkomst
Het belangrijkste gevolg van Wnra is dat de (bestuursrechtelijke) aanstelling van ambtenaren “omklapt” naar een civielrechtelijke arbeidsovereenkomst. Dat brengt de nodige gevolgen en complicaties met zich mee voor overheidswerkgevers. De rechtspositie van ambtenaren wijzigt namelijk aanzienlijk en daarmee ook het personeelsbeleid. Zorg ervoor dat je qua kennis up to date bent!

OSR Juridische Opleidingen ontwikkelde deze cursus samen met mr. Marije Schneider (Universiteit Leiden/Centrale Raad van Beroep) en mr. Saar van Waegeningh (BINGH Advocaten). Alle relevante deelonderwerpen uit het civiele arbeidsrecht en de Ambtenarenwet 2017 komen op praktische wijze aan bod. Aan de hand van casuïstiek van gemeentelijke en ambtelijke organisaties worden de gevolgen van de Wnra voor de rechtspositie van ambtenaren direct inzichtelijk.

Over Marije Schneider
Marije Schneider is gespecialiseerd in arbeids- en ambtenrecht. Marije is universitair docent aan de Universiteit van Leiden. Daarnaast is zij rechter bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Tot voor kort was Marije advocaat arbeids- en ambtenarenrecht bij Pels Rijcken en maakte zij deel uit van het Expertiseteam Normalisering.

Over Saar van Waegeningh
Saar van Waegeningh is advocaat/partner bij BINGH Advocaten en gespecialiseerd in het ambtenaren- en arbeidsrecht. Saar doceert geruime tijd voor OSR Juridische Opleidingen op diverse thema’s binnen het ambtenaren- en arbeidsrecht.
Lees het artikel van onze topdocent Saar van Waegeningh.

Wat moet ik straks weten, wat moet er dit jaar allemaal nog gebeuren en wat brengt mij deze cursus?
Na afloop van deze cursus:
– Kun je de opzet en systematiek van de Wnra uiteenzetten;
– Kun je de relevante gevolgen en implicaties van de Wnra voor de rechtspositie van werknemers bij overheidswerkgevers uitleggen;
– Kun je met de opgedane kennis en inzichten publiekrechtelijke werkgevers en hun medewerkers adviseren over hun rechten, plichten en mogelijkheden als gevolg van de invoering van de Wnra.

Voor wie is deze cursus relevant?
Het programma van deze cursus is ontwikkeld voor elke juridische of HR-professional die kennis en begrip wil verkrijgen van de rechtspositie van ambtenaren met ingang van 1 januari 2020. Hierbij denken wij aan (o.a.): advocaten/(rechtsbijstand)juristen en HR-professionals.

Cursisten over deze cursus:
“Interessante en inspirerende bijeenkomst. Duidelijk is wel dat het arbeidsrecht voor ambtenaren er na 1 januari 2020 niet eenvoudiger op is geworden. Uitstekende docente. Wist waar zij over sprak, behandelde het onderwerp op een boeiende wijze.”
“Ik vond het een geweldige cursus die met veel humor en enthousiasme werd gegeven”
“Uitstekende cursus, sluit aan op de dagelijkse praktijk”

Reacties van deelnemers op de vraag wat OSR moet doen om een hogere score te realiseren:
“Niets, maar een 10 geef ik nooit”
“Niets. De cursus was perfect”

Programma

Programma
Het programma heeft als insteek de drie stadia van een dienstverband, namelijk: ‘Instroom – Doorstroom – Uitstroom’.
Vanuit deze drie stadia komen alle relevante deelonderwerpen uit het civiele arbeidsrecht aan bod. Per deelonderwerp wordt eerst de systematiek van het arbeidsrecht uitgelegd. Daarna wordt aan de hand van een korte casus gezamenlijk de praktijkslag gemaakt.

Aan bod komt:
1. Soorten arbeidsovereenkomsten
2. Bijzondere bedingen: proeftijd, boetebeding en concurrentiebeding
3. Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden
4. Ketenregeling
5. Ziekte en re-integratie
6. Flexibel werken
7. Beëindiging dienstverband (ontslagrecht)
8. Capita selecta Ambtenarenwet 2017

Het studiemateriaal van deze cursus bestaat uit:
– Wettekst Wet normalisering rechtspositie ambtenarenrecht;
– Uitwerking presentatie docenten;
– Casusposities (1 korte casus per deelonderwerp).

Sprekers

  • mevr. mr. M. Schneider

  • mevr. mr. S. van Waegeningh

    Saar is sinds 1997 advocaat. De eerste negen jaar was zij werkzaam bij het kantoor van de landsadvocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn in Den Haag. In 2006 heeft Saar haar praktijk naar Amsterdam verplaatst. Samen met Lars Bakers heeft zij in 2009 BINGH Advocaten opgericht. Saar is gespecialiseerd in het arbeidsrecht, zowel in de private als in de publieke sector. Zij heeft ruime ervaring met het bijstaan van grote en kleine(re) ondernemingen in arbeidsrechtelijke kwesties, variërend van individuele ontslagzaken tot grote reorganisaties en medezeggenschapstrajecten. Ook treedt Saar vaak op in conflicten tussen rechtspersonen en diens bestuurders, waarbij zij beide kanten vertegenwoordigt. Daarnaast staat zij verschillende (semi)overheidsinstanties bij in geschillen op het gebied van het ambtenarenrecht. Naast het arbeidsrecht en ambtenarenrecht, houdt Saar zich bezig met het subsidierecht. Zij staat diverse instellingen bij die geconfronteerd worden met vragen en/of problemen op het gebied van subsidies. De praktijk van Saar bestaat uit adviseren, onderhandelen en procederen.

Editie(s)

  • di 09 jun 2020
  • OSR Juridische Opleidingen
  • Nieuwegracht 60
  • 3512 LT
  • Utrecht
Plan route

Reviews over cursussen van OSR Juridische Opleidingen

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling