KiesUwCursus
Home Cursussen Cursus pensioenrecht voor de arbeidsrechtpraktijk

Cursus pensioenrecht voor de arbeidsrechtpraktijk

Wat moet je als arbeidsrechtjurist of HR-professional weten van het pensioenrecht?

Je bent werkzaam in de arbeidsrecht- of HRM-praktijk. Je bent geen pensioenspecialist, maar loopt in de praktijk regelmatig tegen pensioenvragen aan. Bijvoorbeeld in ontslagzaken, wijziging van de pensioenregeling, etc. Na het volgen van deze cursus ben je in staat voor jezelf uit te maken welke pensioenrechtelijke vragen je zelf kunt beantwoorden en behandelen en voor welke vragen je een pensioendeskundige moet inschakelen. De pensioenonderwerpen die aan bod komen hangen samen met de 3 fasen van het dienstverband: instroom (in dienst treden), doorstroom (in dienst zijn) en uitstroom (uit dienst gaan).

Wat is de doelgroep?

Arbeidsrechtjuristen of HR-professionals die in de praktijk tegen pensioenvragen aanlopen.

Wat is de cursusvorm?

Het programma van deze cursus bestaat uit een online bijeenkomst van 1 contactuur en een klassikale middagcursus van 4 contacturen. De online bijeenkomst zal 7 dagen voor de klassikale bijeenkomst plaatsvinden van 11.00-12.00 uur.

In de online bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de introductie van enkele basale pensioenrechtonderwerpen (zie programma). Ook biedt deze online bijeenkomst de gelegenheid om kennis te maken met elkaar en om vragen die de deelnemers op voorhand hebben te inventariseren. De input verwerken de docenten in het programma van de klassikale bijeenkomst (zie programma) waarin dieper op de onderwerpen wordt ingegaan.

Wie zijn de docenten?

Tim Zuiderman
Jeroen Los

Wat leer je tijdens de cursus pensioenrecht voor de arbeidsrechtpraktijk?

Na het volgen van deze cursus:

 • kun je op hoofdlijnen het Nederlands pensioenstelsel en het pensioenrecht uiteenzetten;
 • kun je een inschatting maken over welke vragen of kwesties in jouw praktijk je zelf kunt adviseren en welke je beter kunt doorverwijzen naar een (pensioen-)specialist.

Wat ontvang je na afronding van de Cursus pensioenrecht voor de arbeidsrechtpraktijk?

 • 5 NOvA PO-punten of 5 PWO-punten. Deze cursus is door de NOvA en PWO erkend als PE-cursus;
 • bewijs van deelname.

Programma

Inhoud

Deze cursus bestaat uit een korte online bijeenkomst (van 1 uur) en een klassikale bijeenkomst (van 4 uur).

Programma online bijeenkomst
In de online bijeenkomst krijg je een introductie op de volgende onderwerpen:

  • Hoofdlijnen pensioenregelgeving (o.a. Pensioenwet, Wet verplichte bedrijfstakpensioenfondsen, WOR);

 

  • Totstandkoming en wijziging pensioenregeling;

 

  • Vormen van pensioen;

 

  • Pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheid;

 

  • Waardeoverdracht;

 

  • Invloed partner op pensioen;

 

  • AOW-ontslagbeding, de nevenvordering ex art. 7:686a lid 3 BW en de werkingssfeer van cao’s.

 

Deze online bijeenkomst biedt ook gelegenheid om kennis met elkaar te maken en om vragen van de deelnemers te inventariseren die tijdens de klassikale bijeenkomst behandeld worden.

Programma klassikale bijeenkomst
Tijdens de klassikale bijeenkomst worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Pensioenwet

 

  • Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (werkingssfeer en vrijstellingskwesties)

 

  • Verplichte cao’s

 

  • Pensioenontslagbeding

 

  • Arbeidsongeschiktheidskwesties (vooral premievrije voortzetting van pensioenopbouw is een veel voorkomend discussiepunt)

 

  • Het voorgaande bezien vanuit het perspectief van werkgeversplichten (mede afhankelijk van wat het online spreekuur oplevert aan input)

 

  • Eventuele andere pensioenonderwerpen eveneens afhankelijk van wat het online spreekuur oplevert aan input

 

  • De gevolgen uit het pensioenakkoord voor de arbeidsrechtpraktijk: wijziging van arbeidsvoorwaarden (moeten werknemers gecompenseerd worden? Op welke manier moet je dit vaststellen? En op welke wijze zou er dan gecompenseerd kunnen worden?)

 

 

Werkwijze

Deze cursus sluit aan op de praktijk van arbeidsrechtjuristen en HR-professionals. De docenten inventariseren tijdens de online bijeenkomst welke vragen er onder de deelnemers leven. Tijdens de klassikale bijeenkomst behandelen zij de onderwerpen op interactieve wijze. Kennisoverdracht wordt afgewisseld met de behandeling van korte praktijkcasus en actuele ontwikkelingen. Daarnaast bieden zowel de online bijeenkomst als de klassikale bijeenkomst ruimschoots gelegenheid voor het stellen van vragen.

Sprekers

 • Tim Zuiderman

  Tim Zuiderman studeerde van 1998 tot 2002 Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Hij studeerde af in het Privaatrecht en in het Strafrecht. Tim Zuiderman is sinds 2002 advocaat in het pensioenrecht en sinds 2011 partner bij Blom Veugelers Zuiderman Advocaten. Tim staat onder meer werkgevers, pensioenuitvoerders en medezeggenschapsorganen bij op het gebied van het pensioenrecht. Verder is Tim voorzitter van de Klachten- en geschillencommissie van de Stichting Pensioenfonds Ford Nederland. Van 2011 tot 2017 was hij bestuurslid van de Vereniging voor Pensioenrecht en van 2013 tot 2018 was hij bestuurslid (en roulerend voorzitter) van de Kring van Pensioenspecialisten (KPS). Tim publiceert met enige regelmaat over pensioen in vakbladen.

 • Jeroen Los

  Mr. Jeroen Los is zijn hele arbeidzame leven al werkzaam als pensioenjurist. Na zijn studie eerst ruim zes jaar bij een pensioenverzekeraar (Delta Lloyd), daarna vijftien jaar bij een gerenommeerd adviesbureau voor onder andere pensioenfondsen (destijds Towers Perrin, thans Willis Towers Watson) en vanaf 2010 als pensioenrechtadvocaat bij Onno F. Blom Advocaten, één van de fusiepartners van Blom Veugelers Zuiderman Advocaten. Hij adviseert en procedeert over pensioenrechtelijke kwesties in de meest brede zin, variërend van collectieve waardeoverdracht van pensioen, voorlichting over pensioen, verplichte bedrijfstakpensioenfondsen (zowel werkingssfeer als vrijstellings­mogelijkheden) tot wijziging/uitleg van pensioenregelingen. Daarover schreef hij inmiddels talloze artikelen en enkele boeken. Hij is al tien jaar lid van de redactie van Pensioen- en andere toekomstvoorzieningen, een uitgave van Kluwer. Jeroen is lid van de Vereniging voor Pensioenrecht en de Kring van Pensioenspecialisten (KPS) en is regelmatig bij beide kennisorganisaties te vinden.

Editie(s)


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kiesuwcursus.nl/public_html/wp-content/themes/kiesuwcursus/templates/courses/single/location.php on line 17

Reviews over cursussen van OSR Juridische Opleidingen

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling