KiesUwCursus
Home Cursussen Cursus Participatiewet

Cursus Participatiewet

Vangnet van het sociale zekerheidsstelsel

Tijdens de basiscursus Participatiewet komen met name de kernonderwerpen van voorheen de WWB aan de orde: aanvraag, inlichtingenplicht, inkomen en vermogen, gezamenlijke huishouding, intrekking, terugvordering en boete. Daarnaast bespreken de docenten de kostendelersnorm en de verzwaarde maatregelen en verplichtingen uit de Participatiewet.

De kernonderwerpen uit de WWB lopen grotendeels door onder de Participatiewet. De Participatiewet is het vangnet van het sociale zekerheidsstelsel waar jaarlijks meer dan 500.000 mensen een beroep op doen. Voor de dagelijkse praktijk van advocaten blijft de huidige participatiewet en jurisprudentie voorlopig het uitgangsspunt, vandaar dat wij de huidige participatiewet als uitgangspunt nemen voor deze cursus. Globaal zullen de docenten aangeven wat er zal worden gewijzigd bij de herziening van de participatiewet. Wil je meer weten over de herziening van de participatiewet, dan kun je beter onze Cursus herziening participatiewet volgen.

Wat is de doelgroep?

De cursus is primair bedoeld en ontwikkeld voor advocaten en advocaat-stagiaires. Maar is ook uitstekend geschikt voor overige juristen, bijvoorbeeld in dienst van overheidsorganisaties als gemeenten.

Wat is de cursusvorm?

Deze cursus bestaat uit een klassikale bijeenkomst.

Wie is/zijn de docent(en)?

Ray Geerling
Erik Klein Egelink

Wat leer je tijdens de Basiscursus Participatiewet?

Je krijgt inzicht in systematiek en hoofdlijnen van de Participatiewet. Verder worden de meest voorkomende bijstandsgeschillen behandeld zoals deze bij de bestuursrechter aan de orde zijn (zie bij programma). Er worden tips gegeven voor het instellen van beroep, waaronder het formuleren van gronden.

Wat ontvang je na afronding van de basiscursus Participatiewet?

Deze cursus is door het NOvA en Mfn erkend als PE-cursus en levert je 5 NOvA of MfN PE-punten op.

Programma

Inhoud


Programma:
De uitgangspunten en systematiek van de wet komen uitgebreid aan bod. Ook worden de meest voorkomende bijstandsgeschillen behandeld:

 • Schending inlichtingenverplichting
 • Herziening, intrekking en terugvordering en bestuurlijke boete
 • Leefvormproblematiek
 • Middelen (inkomen en vermogen)
 • Woonplaats


Voeren van procedures

 • formuleren van beroepsgronden in bodemzaken;
 • voeren van voorlopige voorzieningen procedures.


Werkwijze


Deze cursus sluit volledig aan op de praktijk. Je gaat met vakgenoten concreet aan de slag met casus. Want leren doe je het beste met en van elkaar. Je wordt daarbij ondersteund door onze topdocenten. Boegbeelden van de juridische praktijk; die weten wat er speelt en met aanstekelijk enthousiasme doceren.

Sprekers

 • Ray Geerling

  Ray Geerling is meer dan dertig jaar werkzaam in de sociale zekerheid. Hij was onder meer werkzaam in diverse directiefuncties zowel in het werkveld van de private als de publieke sociale zekerheid. Zijn werkzaamheden als adviseur en interim-manager hebben zich bewogen in zowel de deelterreinen werk, inkomen en zorg van de sociale zekerheid. Als voorbeelden van de verrichtte werkzaamheden kan worden genoemd directeur Landelijke Veranderingsorganisatie en de Taskforce Kwaliteit Bijstand . Daarnaast heeft hij leiding gegeven aan vele reorganisatie-, veranderings- en innovatieprocessen in de private en publieke sociale zekerheid. De laatste tien jaar was hij onder meer in verschillende directiefuncties werkzaam bij uitkeringsorganisaties. Tevens heeft hij in de laatste vijftien jaar een groot aantal gemeenten geadviseerd over bedrijfsvoering, samenwerking en beleidsinnovatie. Ray Geerling maakt tevens deel uit van een aantal redacties op het gebied van de sociale zekerheid en is auteur van verschillende publicaties op genoemd terrein. Hij is gedurende vele jaren werkzaam als zelfstandig docent en verbonden als opleider sociaal zekerheidsrecht aan onder meer OSR Juridische Opleidingen, SSR en de Bestuursacademie Nederland.

 • Erik Klein Egelink

  Erik Klein Egelink is senior rechter bij de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Gelderland. Daarvoor was hij adjunct-directeur bestuursrechtspraak bij de Raad van State. Hij heeft voor de gemeente Nijmegen gewerkt als advocaat en procureur en als unithoofd Juridische zaken van de afdeling Sociale zaken en werk. Erik is docent bij de Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR) in Utrecht en bij de Opleidingen Sociaal Recht in Utrecht.

Reviews over cursussen van OSR Juridische Opleidingen

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling