KiesUwCursus
Home Cursussen Cursus Juridische kennis voor arbeidsmediators* NIEUW

Cursus Juridische kennis voor arbeidsmediators* NIEUW

Arbeidsmediators begeven zich in een werkveld waarin de rechten en plichten van de mediationpartijen in grote mate de dynamiek in een mediation bepalen. Kennis van de juridische aspecten en het toepasselijke recht is in arbeidsmediation dan ook onontbeerlijk. Dat geldt zeker ook bij het vastleggen van het in mediation bereikte resultaat.

Na het volgen van deze training die gegeven wordt door een gerenommeerde arbeidsmediatior (of bij meer dan tien deelnemers door twee gerenommeerde mediators):

·       Hebt u kennis van de belangrijkste juridische aspecten die spelen in een arbeidsmediation.

·       Hebt u kennis van de belangrijkste geldende en (waar relevant) toekomstige wetgeving rondom arbeidsverhoudingen, re-integratie en ziekte.

·       Kunt u een eenvoudige vaststellingsovereenkomst opstellen.

Bestemd voor: Mediators die behoefte hebben aan informatie omtrent de juridische aspecten en het toepasselijke recht rondom (arbeids)mediations. Kennis waarover arbeidsrechtadvocaten en HR-professionals over het algemeen al wel beschikken. 

NB: Dit is tevens een goede voorbereidende cursus voor mediators op de Sdu Tweedaagse Arbeidsmediation!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma

12:30 – 13:00 uur
Ontvangst met broodjes

13:00 – 14:00 uur
– Juridische aspecten m.b.t. mediationovereenkomst (vertegenwoordiging, vrijwilligheid, vertrouwelijkheid, mede aan de hand van rechterlijke uitspraken en tuchtuitspraken)

– Mediationcausule (aan de orde komen vragen als: is een dergelijke clausule toegestaan in arbeidscontracten en is deze clausule afdwingbaar?)

– Korte oefening

 14:00 – 15:00 uur
Toepasselijke wetgeving (WWZ en Wet Poortwachter en eventueel nieuwe wetgeving, mede aan de hand van praktijkvoorbeelden en interactieve vragen)

15:00 – 15:15 uur
Pauze

15:15 – 16:30 uur
Juridische aspecten m.b.t. de vaststellingsovereenkomst (Einde arbeidsovereenkomst / samenwerkingsafspraken, tussentijdse afspraken, afdwingbaarheid)
– Rol mediator bij uitleg vaststellingsovereenkomst en na einde mediation, verschoningsrecht mediator (mede aan de hand van uitspraken)
– Oefening VSO maken en nabespreken

16:30 – 17:00 uur
Vragen

17:00 – 17.15 uur
Evaluatie


 

 

Sprekers

  • E.C. (Lot) Heijden-de Graaff

    Lot van der Heijden-de Graaff is voormalig advocaat en rondde in 2002 de Postdoctorale beroepsopleiding ADR ( Alternative Dispute Resolution) voor juristen af. Sindsdien is zij werkzaam als MfN-registermediator, gespecialiseerd in de bemiddeling bij arbeidsgeschillen. In 2005 legde zij met goed gevolg bij de Universiteit van Amsterdam het examen Master Advanced Mediation Practice af. Naast het uitvoeren van mediations, is Lot trainer bij de mediationopleiding van Dialogue B.V. en bij de specialisatieopleiding Arbeidsmediation. Tevens was zij ruim tien jaar lang trainer bij de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten in het vak ADR/Mediation. Daarnaast neemt Lot als hoofd-assessor in opdracht van Intop Mediationtoets B.V. examens af in het kader van de certificering van mediators.  Lot was tevens tien jaar lang redactielid van Tijdschrift Conflicthantering en buurtbemiddelaarster bij de gemeente Almere. Zij is als mediator ingeschreven bij de rechtbank Amsterdam.

  • P.H.A.(Paula) Boshouwers

    Paula Boshouwers is voormalig advocaat en legt zich vanaf 2012 als MfN-registermediator volledig toe op zakelijke mediations, vanuit ReulingSchutte te Amsterdam. Paula heeft ruime ervaring in het bemiddelen van geschillen op het gebied van samenwerking op en rond de werkvloer (re-integratie, collega’s, teams, ondernemingsraden, vakbonden). Zij is als rechtbankmediator verbonden aan de Rechtbank Amsterdam. Ook doet zij (vertrouwelijk) onderzoek naar onder meer vertrouwens- of cultuuraspecten in organisaties en binnen afdelingen of teams. Paula is als vaardighedentrainer verbonden aan de Beroepsopleiding voor Advocaten. Tevens is Paula is medeauteur van de boeken Rechtspraak mediation (Sdu) en Mediation in Arbeidsconflicten (Sdu) en redactiesecretaris van het tijdschrift Nederlandse Mediation (Kluwer). Paula is penningmeester van de Vereniging van Mediators in de Gezondheidszorg (VMG) en (sinds 2009) vrijwillig buurtbemiddelaar in Amsterdam (groepsbemiddelingen).

Editie(s)

Plan route

Reviews over cursussen van SDU

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling