KiesUwCursus
Home Cursussen Cursus Hoofdelijkheid, Regres en Subrogatie

Cursus Hoofdelijkheid, Regres en Subrogatie

Weet u hoe u het verschil voor uw cliënt maakt in een zaak over hoofdelijke aansprakelijkheid?

Hoofdelijkheid is voor de rechtspraktijk van groot belang. Een schuldeiser die niet één, maar meerdere, hoofdelijk verbonden schuldenaren tegenover zich heeft, kan verhaal nemen op meerdere verhaalsvermogens. Een schuldenaar die hoofdelijk aansprakelijk is, kan geregeld regres nemen op een of meer van zijn medeschuldenaren. Een goede beheersing van het hoofdelijkheidsleerstuk is voor dit soort casusposities van groot belang en kan het verschil maken voor uw bedrijf of uw cliënt.

In de praktijk blijkt bijvoorbeeld dat partijen zich niet altijd realiseren dat er naast de schuldenaar nog meer medeaansprakelijke partijen zijn. Een goede analyse is daarvoor essentieel en vereist voldoende kennis.

In de cursus gaat docent Daniël Stein uitgebreid in op de werking van hoofdelijke verbondenheid. Daarbij komen vragen aan de orde die zowel van belang zijn in de financieringspraktijk als in de procespraktijk.

Het vaststellen van de draagplicht van hoofdelijk schuldenaren heeft de wetgever bewust aan de rechtspraak overgelaten. Rechters gaan hiermee niet eenduidig om. U krijgt een overzicht van de laatste stand van de rechtspraak op dit gebied. Ook laat de docent u zien hoe u die rechtspraak kunt gebruiken in uw voordeel.

De docent gaat verder nog in op het recht van de Europese Unie. Dat komt geregeld om de hoek kijken, bijvoorbeeld bij hoofdelijke aansprakelijkheid wegens schending van mededingingsrecht of schending van gegevensbeschermingsrecht.

Na afloop van deze cursus is uw kennis op het gebied van hoofdelijkheid weer opgefrist en bent u in staat het geldende recht toe te passen op voor u relevante casusposities.

Ter voorbereiding op de cursus wordt aangeraden het Webinar ‘Inleiding Hoofdelijkheid’ te volgen.

Deze cursus is onderdeel van de reeks ‘Grip op de civiele rechtspraktijk’(verwijst naar een andere website)In deze reeks behandelen experts de belangrijkste onderwerpen uit de praktijk van de civiele jurist. In korte cursussen verdiept u uw kennis van deze thema’s en leert u veelgemaakte fouten te voorkomen. Interactiviteit staat in deze cursussen centraal. De cursussen zijn onafhankelijk van elkaar te volgen.

Thema’s die onder meer aan bod komen:

  • Waaruit vloeit hoofdelijke verbondenheid voort?
  • Hoe stel je vast of en, zo ja, in hoeverre een hoofdelijk schuldenaar verhaal kan nemen op zijn medeschuldenaren?
  • Welke ruimte is er voor partijen om afspraken te maken over hoofdelijke verbondenheid, regres en subrogatie?
  • Wat zijn de gevolgen van een schikking bij (mogelijke) hoofdelijke verbondenheid?

Programma

Datum en tijd: 12 mei 2023

Sprekers

  • Mr. drs. Daniël Stein

    Docent Burgerlijk recht Radboud Universiteit en verbonden aan het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht

Editie(s)

Reviews over cursussen van CPO

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling