KiesUwCursus
Home Cursussen Cursus herziening Participatiewet

Cursus herziening Participatiewet

De Participatiewet wijzigt ingrijpend

Zorg dat je volledig op de hoogte bent en de gevolgen voor de praktijk kent!
De Participatiewet wordt in 2023 en 2024 herzien, op weg naar een uitvoering op basis van de ‘menselijke maat’. Het is voor elke juridische professional die te maken heeft met de Participatiewet belangrijk om op de hoogte te zijn en te blijven van alle herzieningen. Dat wordt tijdens deze cursus uitgebreid behandeld! Wil jij alvast op hoofdlijnen horen waar de herziening van de participatiewet over gaat? Luister dan naar de podscast met onze docenten Ray Geerling en Erik Klein Egelink.

Wat is er gewijzigd en wat gaat er wijzigen?

De Participatiewet van 2015 gaat op de schop en zal fasegewijs worden aangepast aan de veranderende maatschappelijke verhoudingen.?De noodzaak van deze wijzigingen is evident: de wettelijke regeling sluit niet meer aan op de behoeften van de inwoner en het doel van de wet.

Belangrijke voorgenomen wijzigingen zien toe op de klantbejegening – ‘menselijke maat’ , de wijze van invulling van de terugvordering, het middelenbegrip, hulp bij re-integratie, uniformering van de maatregelen en de mogelijkheden van het realiseren van meer maatwerk bij de uitvoering van de wet. Doel van deze wijzigingen is vereenvoudiging van de wetgeving en het realiseren van een toereikend bestaansminimum.

De eerste ingrijpende wijzigingen hebben plaatsgevonden per 1 januari 2023. De verwachting is dat de volgende wijzigingen in 2023 en 2024 worden gerealiseerd.

Tijdens deze cursus behandelen de docenten alle wijzigingen van de wet en vertalen zij deze wijzigingen naar de gevolgen voor het beleid en de uitvoeringpraktijk. Aan bod komen vragen als:

 • Hoe gaan we met bijverdiensten om?
 • Welke invulling hebben de begrippen giften en besparingen?
 • Hoe kunnen burgers hun eigen participatie vormgeven?
 • Welke mogelijkheden zijn er om categoriale bijzondere bijstand te verstrekken?

Uiteraard wordt ook alle jurisprudentie behandeld die uiteindelijk gecodificeerd wordt bij de herziening van de Participatiewet.

Wat is de doelgroep?

Juridische en beleids- professionals die werkzaam zijn op het gebied van de Participatiewet.

Wat is de cursusvorm?

Deze cursus bestaat uit een bijeenkomst van 5 uur. De docenten hanteren een interactieve cursusvorm, waar veel tijd is voor vragen, casuïstiek en discussie.

Wie zijn de docenten?

Ray Geerling
Erik Klein Egelink

Erik Klein Egelink en Ray Geerling verzorgen deze cursus in de vorm van een duo presentatie.

Wat leer je tijdens deze cursus?

Na afloop van deze cursus:

 • Kun je benoemen wat de belangrijkste wijzigingen zijn van de Participatiewet;
 • Kun je de inhoud van de cursus toepassen in jouw praktijk.

Welke voorkennis en ervaring heb je nodig?

Basiskennis van het sociaal zekerheidsecht in het algemeen en de Participatiewet in het bijzonder is vereist om aan deze cursus deel te nemen. Voor basiskennis van het sociaal zekerheidsrecht en de Participatiewet verwijzen we je graag naar onze Basisopleiding sociaal zekerheidsrecht.

Wat ontvang je na afronding van deze cursus?

 • Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus: 5 J PO-punten;
 • Bewijs van deelname.

Programma

InhoudAan bod komen de volgende onderwerpen:


 • Noodzaak tot herziening Participatiewet

 • Achtergrond en uitgangspunten van de herziening

 • Onderdelen herziening Participatiewet spoor 1, 2 en 3

 • Behandeling alle uitvoerings-en beleidsvragen van de herziening van de Participatiewet

 • De gevolgen van de herziening Participatiewet voor de burger

 • Relevante jurisprudentie in relatie tot de herziening Participatiewet

 • Herziening Participatiewet en de mogelijkheden tot anticipatie in de huidige uitvoeringspraktijk

 • Specifieke onderwerpen in relatie met de herziening van de Participatiewet, waaronder het evenredigheidsbeginsel, de inlichtingenplicht , maatwerk , individualisering, rechtmatigheid versus doelmatigheid, het middelenbegrip, terugvordering, toeleiding naar de arbeidsmarkt en bijzondere bijstand

 • Herziening Participatiewet en de gevolgen voor onderzoek, handhaving, aanvraag, vaststellen van het recht en voorliggende voorzieningen

 • Herziening van de Participatiewet en de realisatie van de veranderingen bij de toepassing van de wet

Sprekers

 • Ray Geerling

  Ray Geerling is meer dan dertig jaar werkzaam in de sociale zekerheid. Hij was onder meer werkzaam in diverse directiefuncties zowel in het werkveld van de private als de publieke sociale zekerheid. Zijn werkzaamheden als adviseur en interim-manager hebben zich bewogen in zowel de deelterreinen werk, inkomen en zorg van de sociale zekerheid. Als voorbeelden van de verrichtte werkzaamheden kan worden genoemd directeur Landelijke Veranderingsorganisatie en de Taskforce Kwaliteit Bijstand . Daarnaast heeft hij leiding gegeven aan vele reorganisatie-, veranderings- en innovatieprocessen in de private en publieke sociale zekerheid. De laatste tien jaar was hij onder meer in verschillende directiefuncties werkzaam bij uitkeringsorganisaties. Tevens heeft hij in de laatste vijftien jaar een groot aantal gemeenten geadviseerd over bedrijfsvoering, samenwerking en beleidsinnovatie. Ray Geerling maakt tevens deel uit van een aantal redacties op het gebied van de sociale zekerheid en is auteur van verschillende publicaties op genoemd terrein. Hij is gedurende vele jaren werkzaam als zelfstandig docent en verbonden als opleider sociaal zekerheidsrecht aan onder meer OSR Juridische Opleidingen, SSR en de Bestuursacademie Nederland.

 • Erik Klein Egelink

  Erik Klein Egelink is senior rechter bij de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Gelderland. Daarvoor was hij adjunct-directeur bestuursrechtspraak bij de Raad van State. Hij heeft voor de gemeente Nijmegen gewerkt als advocaat en procureur en als unithoofd Juridische zaken van de afdeling Sociale zaken en werk. Erik is docent bij de Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR) in Utrecht en bij de Opleidingen Sociaal Recht in Utrecht.

Editie(s)

Plan route

Reviews over cursussen van OSR Juridische Opleidingen

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling