KiesUwCursus
Home Cursussen Cursus herziening Participatiewet

Cursus herziening Participatiewet

Herziening participatiewet

Wetgeving is aan verandering onderhevig, de participatiewet is daarop geen uitzondering. Deze wet fungeert als vangnet van ons sociaal zekerheidstelsel waarop jaarlijks veelvuldig beroep wordt gedaan. Ingrijpende wijzigingen van deze wet- en regelgeving zijn noodzakelijk omdat de huidige wetgeving niet meer voldoet. Welke pijnpunten kent de huidige wet en welke voorstellen zijn gedaan? Hoe wijzigt de wet en welke gevolgen heeft dat voor de rechtspraktijk?

Podcast

In de podcast van OSR bespreken onze docenten Ray Geerling en Erik Klein Egelink met elkaar én onze directeur new business Paul Tillemans de recente ontwikkelingen in het rechtsgebied. Wil jij alvast op hoofdlijnen horen waar de herziening van de participatiewet over gaat? Luister dan naar de podcast.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Volg dan in 2024 de cursus Herziening Participatiewet bij OSR.

Cursus herziening participatiewet

De Participatiewet die in 2015 als opvolger van onder meer de Wet Werk en Bijstand is ingevoerd, wordt fasegewijs aangepast aan de veranderende maatschappelijke verhoudingen. De eerste ingrijpende wijzigingen hebben plaatsgevonden in 2023. De verwachting is dat de wetswijzigingen in 2024 verder worden vormgegeven en in 2025 worden gerealiseerd. Kennis van deze wijzigingen is essentieel de dagelijkse procespraktijk. OSR biedt deze cursus aan gedurende het jaar waarbij docenten Ray Geerling en Erik Klein Egelink uitgebreid stilstaan bij de voorgestelde wijzigingen.

Gedurende de cursus worden de noodzakelijke wetswijzigingen behandeld, het referentiekader van de wijzigingen en in welke context deze wijzigingen plaatsvinden. Hoe hebben deze wijzigingen gevolgen voor de bezwaar- en beroepspraktijk? Ook de uitvoering van de wetgeving door gemeenten komt uitgebreid aan bod. De cursus gaat tevens in op de wijze waarop de uitvoeringspraktijk en de rechterlijke macht op de komende wijzigingen anticipeert (bijvoorbeeld de toepassing van het evenredigheidsbeginsel). Ook toekomstige wijzigingen van aanpalende wet- en regelgeving die van belang kan zijn voor de uitvoering en toepassing van de participatiewet zullen worden besproken. Relevante onderwerpen als gewijzigd sanctie- en maatregelenwetgeving, de wijzigingen met betrekking tot terug- en invordering van ten onrechte genoten uitkering maar ook de wijzigingen van de Algemene wet bestuursrecht komen daarbij aan bod.

Voor wie is de cursus geschikt?

De cursus is geschikt voor juridisch professionals die regelmatig te maken hebben met de participatiewet. Houd je je bezig met de uitvoering van de wet of ben je werkzaam op het gebied van bezwaar- en beroepsprocedures, bijvoorbeeld bij gemeenten of de (sociale) advocatuur, dan is deze cursus zeker geschikt. Ook andere juridisch professionals werkzaam in het sociaal domein wordt van harte aanbevolen deel te nemen. Heb je hierover vragen, neem dan contact op met OSR.

Wat is de cursusvorm?

Deze cursus bestaat uit een bijeenkomst van 5 uur. De docenten hanteren een interactieve cursusvorm waarbij ruimte is voor eigen inbreng van casuïstiek en discussie. Doordat OSR heterogene groepen kent, waarbij zowel vanuit gemeenten als vanuit advocatuur/rechtshulp deelnemers aanwezig zijn, is er veel ruimte voor het bespreken van de wetgeving vanuit diverse perspectieven.

Wie zijn de docenten?

Ray Geerling
Erik Klein Egelink

Wat leer je tijdens deze cursus?

Na afloop van deze cursus:

 • Kun je benoemen wat de belangrijkste wijzigingen zijn van de Participatiewet;
 • Kun je de inhoud van de cursus toepassen in jouw praktijk;
 • Ben je op de hoogte van de relevante uitspraken van de Centrale Raad van Beroep ten aanzien van dit onderwerp.

Welke voorkennis en ervaring heb je nodig?

Enige basiskennis van het sociaal zekerheidsecht de huidige participatiewet is vereist om aan deze cursus deel te nemen. Heb je (nog) geen kennis van sociaal zekerheidsrecht en de participatiewet dan verwijzen we je graag naar onze Basisopleiding sociaal zekerheidsrecht.

Wanneer je interesse hebt in het gehele sociaal domein, OSR biedt ook de driedaagse Leergang Sociaal Domein. Hier wordt één lesdag geheel besteed aan de basisbeginselen van de participatiewet. deze leergang wordt in het voor- en najaar aangeboden.

Wat ontvang je na afronding van deze cursus?

 • Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus: 5 J PO-punten;
 • Certificaat als bewijs van deelname.

Programma

InhoudAan bod komen de volgende onderwerpen:


 • Noodzaak tot herziening Participatiewet;

 • Achtergrond en uitgangspunten van de herziening;

 • Onderdelen herziening Participatiewet spoor 1, 2 en 3;

 • Behandeling van uitvoerings-en beleidsvragen van de herziening van de Participatiewet;

 • De gevolgen van de herziening Participatiewet voor de bijstandgerechtigden;

 • Relevante jurisprudentie in relatie tot de herziening Participatiewet;

 • Herziening Participatiewet en de mogelijkheden tot anticipatie in de huidige uitvoeringspraktijk;

 • Specifieke onderwerpen in relatie met de herziening van de Participatiewet, waaronder het evenredigheidsbeginsel, de inlichtingenplicht, maatwerk, individualisering, rechtmatigheid versus doelmatigheid, het middelenbegrip, terugvordering, toeleiding naar de arbeidsmarkt en bijzondere bijstand;

 • Herziening Participatiewet en de gevolgen voor onderzoek, handhaving, aanvraag, vaststellen van het recht en voorliggende voorzieningen;

 • Herziening van de Participatiewet en de realisatie van de veranderingen bij de toepassing van de wet;

Sprekers

 • Ray Geerling

  Ray Geerling is meer dan dertig jaar werkzaam in de sociale zekerheid. Hij was onder meer werkzaam in diverse directiefuncties zowel in het werkveld van de private als de publieke sociale zekerheid. Zijn werkzaamheden als adviseur en interim-manager hebben zich bewogen in zowel de deelterreinen werk, inkomen en zorg van de sociale zekerheid. Als voorbeelden van de verrichtte werkzaamheden kan worden genoemd directeur Landelijke Veranderingsorganisatie en de Taskforce Kwaliteit Bijstand . Daarnaast heeft hij leiding gegeven aan vele reorganisatie-, veranderings- en innovatieprocessen in de private en publieke sociale zekerheid. De laatste tien jaar was hij onder meer in verschillende directiefuncties werkzaam bij uitkeringsorganisaties. Tevens heeft hij in de laatste vijftien jaar een groot aantal gemeenten geadviseerd over bedrijfsvoering, samenwerking en beleidsinnovatie. Ray Geerling maakt tevens deel uit van een aantal redacties op het gebied van de sociale zekerheid en is auteur van verschillende publicaties op genoemd terrein. Hij is gedurende vele jaren werkzaam als zelfstandig docent en verbonden als opleider sociaal zekerheidsrecht aan onder meer OSR Juridische Opleidingen, SSR en de Bestuursacademie Nederland.

 • Erik Klein Egelink

  Erik Klein Egelink is senior rechter bij de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Gelderland. Daarvoor was hij adjunct-directeur bestuursrechtspraak bij de Raad van State. Hij heeft voor de gemeente Nijmegen gewerkt als advocaat en procureur en als unithoofd Juridische zaken van de afdeling Sociale zaken en werk. Erik is docent bij de Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR) in Utrecht en bij de Opleidingen Sociaal Recht in Utrecht.

Editie(s)

Plan route

Reviews over cursussen van OSR Juridische Opleidingen

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling