console.warn && console.warn("[GTM4WP] Google Tag Manager container code placement set to OFF !!!"); console.warn && console.warn("[GTM4WP] Data layer codes are active but GTM container must be loaded using custom coding !!!");
KiesUwCursus
Home Cursussen Cursus Handhaving en toezicht in het Sociaal Domein

Cursus Handhaving en toezicht in het Sociaal Domein

Info

Wmo, Jeugdwet en Wlz

In de verdiepingscursus handhaving en toezicht in het sociale domein wordt ingegaan op de regelgeving, beleid en jurisprudentie met betrekking tot toezicht en handhaving in Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Wet langdurige zorg (Wlz).

In het begin van de Wmo 2015 en de Jeugdwet heeft de nadruk vooral gelegen op vraagstukken over de verstrekking van hulp en ondersteuning. Sinds enige tijd laat de praktijk echter zien dat gemeenten meer werk maken van het tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik. Hetzelfde gebeurt in het kader van de Wlz. Dit speelt zowel bij de toegang tot de ondersteuning of zorg als naderhand bij de controle of de betrokkene de verplichtingen is nagekomen die zijn verbonden aan het krijgen van een persoonsgebonden budget (Pgb) voor zorg, ondersteuning en jeugdhulp. Daarnaast vindt controle op de aanbieders van zorg en ondersteuning plaats.

Wat is de doelgroep?

De verdiepingscursus is bedoeld voor rechtsbijstandverleners (advocatuur, rechtsbijstandsverzekeraars) en medewerkers van gemeenten en het zorgkantoor.

Deelnemers die bij OSR de Leergang sociaal domein of de Actualiteitencursus sociale zekerheid gevolgd hebben, vinden in deze cursus verdieping op de eerder opgedane inzichten.

Wat is de cursusvorm?

De verdiepingscursus bestaat uit een bijeenkomst van drie uur waarin de docenten kennis overdragen. Ook wordt er gebruik gemaakt van actuele casuïstiek om met de deelnemers in discussie te gaan.

Wie zijn de docenten?

Mr. Erik Klein Egelink
Matthijs Vermaat

Wat leer je tijdens de Cursus Handhaving en toezicht in het Sociaal Domein?

Na het volgen van deze verdiepingscursus:

 • weet je op welke manieren de toegangscontrole door de bestuursorganen wordt uitgevoerd;
 • kun je de instrumenten om misbruik en oneigenlijk gebruik tegen te gaan benoemen;
 • kun je de wettelijke grondslag van toezicht en handhaving beschrijven;
 • kun je uitleggen waar de grenzen aan toezicht en handhaving liggen;
 • ken je de begrippen weigering, herziening, intrekking en terugvordering en kun je uitleggen wat een redelijk gebruik van de bevoegdheden tot weigering, intrekking, herziening en terugvordering betekent;
 • kun je de inlichtingen- en medewerkingsverplichting van de betrokkene uitleggen;
 • kun je beschrijven welke voorwaarden kunnen worden gesteld aan het verlenen van een pgb;
 • ken je de voorwaarden voor terugvordering van verstrekkingen.

Welke voorkennis en ervaring heb je nodig?

Enige kennis van en ervaring met voeren van procedures met betrekking tot de hierboven genoemde wetten wordt verondersteld.

Wat ontvang je na afronding van de Cursus Handhaving en toezicht in het Sociaal Domein?

Deze cursus is erkend door de NOvA. Na afloop van deze cursus ontvang je:

 • 3 PO-punten of 3 PWO-punten;
 • een certificaat
Persoon

Sprekers

 • dhr. mr. H.J. Klein Egelink

  Erik Klein Egelink is senior rechter bij de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Gelderland. Daarvoor was hij adjunct-directeur bestuursrechtspraak bij de Raad van State. Hij heeft voor de gemeente Nijmegen gewerkt als advocaat en procureur en als unithoofd Juridische zaken van de afdeling Sociale zaken en werk. Erik is docent bij de Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR) in Utrecht en bij de Opleidingen Sociaal Recht in Utrecht.

 • dhr. mr. dr. M. Vermaat

  Matthijs Vermaat is een landelijke autoriteit op het gebied van het gehandicaptenrecht en het woonbotenrecht. Hij is daarnaast gespecialiseerd in sociaal zekerheidsrecht, gezondheidsrecht en het bestuursrecht. Bij de Universiteit van Amsterdam deed hij onderzoek naar de wet Voorzieningen gehandicapten (Wvg) en promoveerde op het proefschrift Voorzieningen in de WVG, verantwoorde voorziening of participatievoorziening. Hij publiceert veel op het gebied van het gehandicaptenrecht, bestuursrecht en woonbotenrecht. Matthijs Vermaat is lid van de Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht (SSZ), de Vereniging voor Administratief Recht (VAR), de Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR) en het Nederlands Juristen Comité voor de Rechten van de Mens (NJCM).

Maps

Editie(s)

Review

Reviews over cursussen van OSR Juridische Opleidingen

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling