KiesUwCursus
Home Cursussen Cursus flexibele arbeidsverhoudingen

Cursus flexibele arbeidsverhoudingen

Als ervaren arbeidsrechtjurist wil je op de hoogte zijn van actuele thema’s en je kennis verdiepen. Heb jij veel te maken met flexibele arbeidsverhouding en ben je als ervaren jurist werkzaam in bijvoorbeeld advocatuur, rechtsbijstand of HR? Met deze cursus ben je weer helemaal op de hoogte van de meest recente nationale én internationale ontwikkelingen op het gebied van flexibele arbeidsverhoudingen.

We hebben deze cursus recent uitgebreid met een extra dag waarin we een verdieping aanbrengen op de fiscale aspecten van flexibele arbeid en internationale flexibele arbeid. De leerdoelen van deze twee recent toegevoegde onderdelen staan daarom hieronder uitgebreid beschreven.

Toename flexibele arbeidsverhoudingen

De afgelopen jaren is de inzet van flexibele arbeidsverhoudingen enorm toegenomen en zijn er steeds minder mensen werkzaam op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit is voor de overheid reden geweest diverse maatregelen te nemen en zo de doorgeschoten flexibilisering in te dammen en de arbeidsmarkt te reguleren. Denk daarbij aan invoering van de Wet Werk en Zekerheid, opgevolgd door de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Verdere aanpassing van flexibele arbeidsrelaties zal bijvoorbeeld getracht worden door het wederom aanpassen van de ketenregeling, het afschaffen van de nul-urencontracten in de huidige vorm en het aanpakken van ZZP/uitzendconstructies(schijnzelfstandigheid). Wanneer is er sprake van een werknemer in de zin van het BW en wanneer is dat niet het geval? Op welke wijze blijft de inzet van flexibele arbeidsrelaties mogelijk en hoe kan je hier op een juiste wijze invulling aan geven? Hoe is dit internationaal geregeld en met welke fiscale aspecten moet je rekening houden? Deze vragen zullen tijdens de cursus arbeidsverhoudingen worden behandeld.

In deze cursus, verzorgd door Ruben Houweling, Johan Zwemmer, Cara Pronk en Linda Jansen, behandelen we de flexibele arbeidsrelaties zoals de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, de toegenomen inzet van ZZP’ers maar ook het gebruik van zogeheten driehoeksrelaties: detachering, payrolling en uitzending. De tweede dag gaat in op internationale en fiscale aspecten van flexibele arbeid zodat je na afloop van deze cursus volledig op de hoogte bent van het volledige spectrum van (internationale) flexibele arbeid.

Elk onderwerp wordt afzonderlijk ingeleid, waarna we de diepte in gaan aan de hand van casusposities, stellingen en discussies.

Wat is de doelgroep?

Deze cursus is ontwikkeld voor de meer ervaren arbeidsrechtjuristen. Ben jij een jurist met gedegen kennis van het arbeidsrecht en heb je in je praktijk veel te maken flexibele arbeidsrelaties? Dan is deze verdiepende cursus iets voor jou. De docenten gaan er vanuit dat de deelnemers op de hoogte zijn van de huidige wet- en regelgeving rondom flexibele arbeidsrelaties. Uiteraard zal te verwachten wet- en regelgeving in de cursus aan de orde komen.

Wat is de cursusvorm?

Deze cursus bestaat uit een bijeenkomst van twee dagen. Voorafgaand aan deze cursus neem je het studiemateriaal door. Verder vragen we je om aan de hand van het studiemateriaal (tenminste) één stelling of vraag in te dienen. De docenten behandelen deze stellingen en vragen plenair tijdens de bijeenkomst.

Wie is/zijn de docent(en)?

Ruben Houweling
Johan Zwemmer, Cara Pronk en Linda Jansen

Wat leer je tijdens de Cursus flexibele arbeidsverhoudingen?

Na afloop van deze cursus:

 • ben je op de hoogte van de meest recente en te verwachten ontwikkelingen op het gebied van flexibele arbeidsrelaties en kun je deze kennis toepassen in jouw praktijk;
 • heb je diepgaande kennis van diverse flexibele arbeidsverhoudingen en kun je deze kennis toepassen in jouw praktijk;
 • ken je de voor- en nadelen van het inzetten van flexibele arbeidsverhoudingen;
 • kan je zowel werkgevers als werknemers bijstaan bij vragen over flexibele arbeidsverhoudingen.

Na afloop van het onderdeel fiscaal:

 • herken je de relevante elementen bij de beoordeling van een arbeidsrelatie voor de loonheffingen. [Is er een aandelenbelang, wordt er gewerkt via een eigen BV, zijn er meerdere opdrachtgevers e.d.];
 • kun je de verschillende relaties binnen de loonheffingen benoemen die flexwerkers kunnen hebben. [Echte dienstbetrekking, fictieve dienstbetrekking, zzp’er/freelancer];
 • kun je de (financiële) risico’s benoemen indien opdrachtgever geen loonheffingen afdraagt bij de inhuur van flexwerkers. [Naheffingsaanslagen, vrijwaringsbepaling, werkgeverslasten, verhaalsverbod, inlenersaansprakelijkheid e.d.];
 • herken je risicovolle situaties bij de inhuur van internationale flexwerkers. [kwalificatie relatie, aansprakelijkheidsrisico e.d.];
 • kun je onderscheid maken tussen de fiscale en sociale zekerheidsrechtelijke positie van internationale flexwerkers;
 • kun je deze leerdoelen toepassen in de praktijk: het kunnen signaleren van fiscale risico’s bij de inhuur van flexwerkers in nationaal en internationaal verband, zodat tijdig een fiscaal jurist kan worden ingeschakeld om te adviseren over risicobeperkende maatregelen.

Na afloop van het onderdeel internationale flexibele arbeid van deze cursus:

 • kun je beoordelen welke rechter bevoegd is in het geval van internationale geschillen die ontstaan uit de arbeidsovereenkomst;
 • kun je bepalen welk recht van toepassing op een arbeidsovereenkomst;
 • weet je wanneer de WagwEU en Detacherlingsrichtlijn van toepassing zijn en daarmee wat de toepasselijke regels / arbeidsvoorwaarden zijn in geval van grensoverschrijdende detachering;
 • herken je verschillende mogelijke vraagstukken bij complexe internationale situaties zoals internationaal wegtransport en daarmee het herkennen van mogelijke risico’s;
 • kun je de belangrijkste (lijnen in de) jurisprudentie van zowel de Nederlandse rechter als het Hof van Justitie EU benoemen;
 • kun je tot slot het geleerde toepassen in de praktijk want weet je waar werkgevers tegenaan kunnen lopen in het geval van grensoverschrijdend werken / detacheren.

Wat ontvang je na afronding van de Cursus flexibele arbeidsverhoudingen?

Na afronding ontvang je:

 • 10 PO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus;
 • een certificaat.

Programma

Inhoud


In deze cursus komen de volgende thema’s aan bod:

 • Behandeling voorstellen stimuleren duurzame arbeidsrelaties en reguleren flexibele arbeidsrelaties;
 • Detachering;
 • Uitzending;
 • Payrolling;
 • Bepaaldetijdscontracten;Programma internationale flexibele arbeid:

 • De bevoegde rechter: welke rechter is bevoegd bij grensoverschrijdende geschillen uit hoofde van de arbeidsovereenkomst. Leerstuk van Gleichlauf. De bevoegde rechter in het geval van een kort geding;
 • Toepasselijk recht: welk recht is van toepassing bij geschillen in relatie tot een internationale arbeidsovereenkomst. Aandacht voor de rechtskeuze, objectief toepasselijk recht en ‘cherry-picking’;
 • Detachering: toepasselijkheid van de Detacheringsrichtlijn en de WagwEU. Toepasselijke arbeidsvoorwaarden bij een grensoverschrijdende detachering;
 • Expats: wat zijn de valkuilen en hoe die te voorkomen?
 • Verdieping: complexe internationale situaties zoals internationaal wegtransport en kostenbesparende bedrijfsmodellen;
 • Casusposities.Programma fiscale aspecten van flexibele arbeid:

 • Introductie loonheffingen: wanneer is er sprake van een inhoudingsplicht, definitie ‘dienstbetrekking’, de fictieve dienstbetrekkingen;
 • Wet DBA, modelovereenkomsten en webmodule ‘beoordeling arbeidsrelatie’. Toekomstige ontwikkelingen, voortgangsbrieven en plannen voor hervorming arbeidsmarkt;
 • Casuspositie inhuur flexwerkers (zzp’er, uitzendkrachten, platformarbeid);
 • Inhuur van flexwerkers over de grenzen. Onderscheid fiscale en sociaalzekerheidsrechtelijke positie. Toepassing belastingverdragen en EU Verordening 883/2004. Thuiswerken door grensarbeiders. Wanneer is buitenlands uitzendbureau inhoudingsplichtig voor Nederlandse loonbelasting. Risico inleners/opdrachtgevers;
 • Casuspositie inhuur buitenlandse flexwerkers.Werkwijze


Deze cursus sluit volledig aan op de praktijk. We behandelen actuele ontwikkelingen en casus en bieden ruimte voor interactie met vakgenoten. Zo leer je met en van elkaar. Je krijgt daarbij ondersteuning van onze docenten.

Voorafgaand aan deze cursus neem je het studiemateriaal door. Verder vragen we je om aan de hand van het studiemateriaal (tenminste) één stelling of vraag in te dienen. De docenten behandelen deze stellingen en vragen plenair tijdens de bijeenkomst.

Materiaal


Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

Sprekers

 • Ruben Houweling

  Ruben Houweling studeerde Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2009 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is hij aansluitend benoemd tot Universitair Hoofddocent. In juni 2011 is Houweling benoemd tot Hoogleraar Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Houweling is daarnaast redactielid van het tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties (ArA) en (hoofd)redacteur van het jurisprudentieblad Jurisprudentie in Nederland (JIN). Hij is mede-oprichter van het Tijdschrift voor de Arbeidsrechtpraktijk (TAP) en maakt deel uit van de kernredactie van dit blad. Hij ontwikkelde de interactieve digitale kennisbank (VAAN) AR Updates.nl en is hoofdredacteur van deze wekelijkse online update. Vanaf 2009 is Houweling als legal counsel verbonden aan DingemansVanderKind. Verder is Houweling raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof Den Haag.

 • Cara Pronk

 • Linda Jansen

  fiscalist / consultant bij LJT Consultancy & Education in Delft

Reviews over cursussen van OSR Juridische Opleidingen

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling