KiesUwCursus
Home Cursussen Cursus De stichting in een nieuw krachtenveld

Cursus De stichting in een nieuw krachtenveld

Weet u aan welke gewijzigde regels stichtingen moeten voldoen?

Stichtingen moeten aan steeds meer regels voldoen. De tendens is om de stichting meer te reguleren in de richting van de regelingen voor kapitaalvennootschappen Een voorbeeld daarvan is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) die op 1 juli 2021 in werking is getreden. Op grond van de WBTR zijn de regels voor de governance (goed bestuur en toezicht) bij stichtingen ingrijpend gewijzigd. De overgangsperiode loopt af op 1 juli 2026. Ook zijn er regels over administratieverplichtingen die voor alle stichtingen gelden, dus niet alleen voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI). Ondanks de toegenomen regulering is de rechtsvorm nog steeds gevoelig voor misbruik en verdient aandacht op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

De docenten gaan uitgebreid in op de gewijzigde regelgeving voor stichtingen en de rechtspraak daarover. Ook komen voor de praktijk lastige kwesties aan bod zoals het vaststellen van een UBO bij een stichting, al dan niet in internationale verhoudingen. In wetgeving rondom de Wwft en het UBO-register wordt de stichting verschillend behandeld. In Nederland wordt de stichting als rechtspersoon behandeld terwijl die in andere jurisdicties nogal eens gelijkgesteld wordt met een trust. Dat wijkt af van de Nederlandse situatie en heeft vergaande consequenties bij het vaststellen van UBO’s in een structuur, niet alleen bij een stichting maar ook van vennootschappen waarbij een stichting bijvoorbeeld aandeelhouder is.

Na afloop is uw kennis up-to-date over de actuele regelgeving, rechtspraak en de praktijk van het stichtingenrecht in nationale en internationale context.

Thema’s die onder meer aan bod komen:

 • De nieuwe regels van de WBTR en de rechtspraak op basis daarvan
 • Verslaggevingsverplichtingen
 • Wwft en UBO-register
 • ANBI-status
 • Stichting in de pensioensector
 • (enquêteprocedures bij) de STAK
 • Andere soorten stichtingen (zoals steunstichtingen)

Doelgroep: Advocaten, notarissen, rechters, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij overheid en ngo’s

Niveau: Verdiepend

Programma

Datum en tijd: 16 mei 2024 van 13.30 uur tot 17.00 uur
Locatie: Atrium, Amsterdam

Sprekers

 • Prof. mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers

  Hoogleraar Corporate Compliance and Anti-Money Laundering Onderzoekcentrum Onderneming & Recht Radboud Universiteit en kandidaat-notaris De Brauw Blackstone Westbroek

 • Prof. mr. Gerard van Solinge

  Hoogleraar Ondernemingsrecht Radboud Universiteit, advocaat Allen & Overy en plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Editie(s)

Reviews over cursussen van CPO

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling