KiesUwCursus
Home Cursussen De positie van het kind in het civiele jeugdrecht**

De positie van het kind in het civiele jeugdrecht**

Praktijkproblematiek op verdiepend niveau

De dynamiek binnen het jeugdrecht is de laatste jaren enorm gegroeid. Denk aan actuele ontwikkelingen met betrekking tot uithuisplaatsingen, geldgebrek en wachtlijstproblematiek in de jeugdzorg en inlandse en interlandelijke adopties. Voeg daar de ontstane problemen voor veel jeugdigen door covid-19 aan toe en er valt dan ook heel veel te bespreken! 

Onderzoeken van onder meer Defence for Children (‘Terug naar huis’) en de Nationale en Kinderombudsman (‘Samen verder’)  tonen ook aan dat aandacht voor ‘de rechten van het kind’ onverminderd belangrijk is. 

Tijdens de verdiepingscursus staat de positie van het kind, in het licht van bovengenoemde ontwikkelingen, in het civiele jeugdrecht centraal. Vanuit wetenschap, rechterlijke macht en advocatuur belichten de docenten recente ontwikkelingen aan de hand van actuele jurisprudentie. U krijgt hiermee praktische handvatten voor uw dagelijkse praktijk.

Bestemd voor: advocaten werkzaam binnen het personen- en familierecht en het jeugdrecht; juristen werkzaam bij de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg, Jeugdreclassering en gemeenten afdeling Jeugdzaken.

Programma

Datum en tijd: donderdag 8 december 2022, van 09:45 – 17:15 uur

09:45 – 11:00 Gezag over minderjarigen
 • Actualiteiten jeugdrecht
 • Verschillen in ontstaan, beëindiging en rechtsgevolgen van de diverse vormen van gezag
 • Datieve, testamentaire en legislatieve voogdij

P. (Paul) Vlaardingerbroek

11:00 – 11:15 Pauze
11:15 – 12:30 De positie van het kind bij gesloten jeugdhulp
 • Rechtspositie bij beslissing tot opname – met aandacht voor 18-plussers en verklaring gedragswetenschapper
 • De voorwaardelijke plaatsing en kortdurende plaatsingen gesloten jeugdhulp
 • Rechtspositie tijdens verblijf in een accommodatie voor gesloten jeugdhulp
 • Rol van de raadsman bij gesloten jeugdhulp
 • De belangrijkste jurisprudentie m.b.t. de gesloten jeugdhulp na inwerkingtreding van de Jeugdwet op 1 januari 2015

P. (Paul) Vlaardingerbroek

12:30 – 13:30 Lunch 
13:30 – 15:00 De positie van het kind bij de ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
 • Bevoegdheden Gecertificeerde Instelling en de rechten van ouders en kinderen bij een ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
 • Rechtspositie kind: rechtsmiddelen, mogelijkheden bijstand door advocaat dan wel benoemen bijzondere curator
 • Positie kind bij plaatsing in een pleeggezin (knelpunten, de dilemma’s bij terugplaatsing bij de ouders)
 • Gezagsbeëindiging in het nieuwe stelsel van kinderbeschermingsmaatregelen
 • De ondertoezichtstelling bij strijd tussen de ouders
 • De betekenis van het IVRK en het EVRM in het Jeugdrecht

J. (Jeanette) Satink

15:00 – 15:15 Pauze
15:15 – 17:15 De positie van het kind bij ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
 • Omgang bij partnerdoding
 • OmgangsOTS
 • Omgangsrecht grootouders
 • Verhuis-criteria
 • Gezagsbeëindiging

L.W.M. (Leo) Hendriks

Sprekers

 • P. (Paul) Vlaardingerbroek

  Hoogleraar Familie- en jeugdrecht, Universiteit van Tilburg. Raadsheer-plaatsvervanger, gerechtshof 's-Hertogenbosch. Rechter-plaatsvervanger, rechtbank Rotterdam. Plaatsvervangend voorzitter Regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg Eindhoven.

 • J. (Jeanette) Satink

  Docent Jeugdrecht bij de universiteit Leiden, 15 jaar bij de Raad voor de Kinderbescherming als jurist en geeft gastcolleges familierecht aan de universiteit Utrecht, tevens juridisch adviseur van de Nederlandse vereniging van jeugdforensische gedragsdeskundigen Efcap

 • L.W.M. (Leo) Hendriks

  Advocaat bij Hoven en Selbach advocaten, bestuurslid VNJA (Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten), lid van de Raad van de Orde in het arrondissement Limburg (portefeuille familierecht), docent diverse opleidingsinstituten.

Editie(s)


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kiesuwcursus.nl/public_html/wp-content/themes/kiesuwcursus/templates/courses/single/location.php on line 17

Reviews over cursussen van SDU

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling