KiesUwCursus
Home Cursussen Cursus Concern, financiering en aansprakelijkheid

Cursus Concern, financiering en aansprakelijkheid

Bent u voldoende voorbereid op de complexe materie van financiering en aansprakelijkheid in concernverband?

(Bancaire) financiering wordt vaak verschaft aan of ten behoeve van een concern. Dat kan klein zijn, bijvoorbeeld een moeder- en een dochtervennootschap, of omvangrijk: een of meer (sub)holdings met vennootschappen op verschillende niveaus en in verschillende jurisdicties, de bekende ‘kerstboom’. De kredietnemers verbinden zich bij concernfinanciering veelal als hoofdelijk schuldenaren. Daarnaast zullen zij en/of andere (concern)vennootschappen zekerheden verschaffen.

In deze cursus gaan de docenten in op de vraag hoe houdbaar de verschafte zekerheden zijn. Bij insolventie of herstructurering zullen bijvoorbeeld vragen rijzen over de externe gebondenheid jegens de financier. Dat geldt ook voor de interne draagplicht van de schuldenaren onderling: hoe zijn regres en subrogatie geregeld? En wat gebeurt bij het uitvaren van een concernvennootschap?

De concernverhouding geeft ook aanleiding tot aansprakelijkheidskwesties. Dit speelt vooral in insolventie- en herstructureringssituaties. Denk bijvoorbeeld aan de (gevolgen van de) 403-verklaring of het wekken van de schijn van kredietwaardigheid (zowel door concernvennootschappen als de financier). Bij de actio Pauliana en/of de onrechtmatige daad speelt de vraag in hoeverre concernvennootschappen en/of de financier(s) aansprakelijk zijn jegens andere concernvennootschappen en derden.

De docenten bespreken concrete bepalingen en voor de praktijk lastige kwesties. Na afloop van deze cursus vindt u gemakkelijker uw weg in de complexe materie van financiering en zekerheden.

Thema’s die onder meer aan bod komen:

 • Begrip concern (belang), ontwikkelingen in concernherstructurering
 • Ratio van concernfinanciering en vormen van zekerheid
 • Herstructurering: akkoord (o.a. WHOA), pandexecutie van aandelen (o.a. HEMA) en sterfhuis
 • Regres en subrogatie
 • 403-verklaring
 • Aansprakelijkheid in concernverhoudingen
 • Aansprakelijkheid concernbestuurder/aandeelhouder
 • Wekken van schijn van kredietwaardigheid door moedervennootschap of financier
 • Kredietopzegging aan concern
 • Actio Pauliana in concernverband

Doelgroep: Advocaten (curatoren), (kandidaat-)notarissen, bank- en bedrijfsjuristen, die actief zijn op het niveau van MKB en grootbedrijf
Niveau: Verdiepend

Programma

Datum en tijd: 28 november 2024 van 09.30 uur tot 17.00 uur
Locatie: Van der Valk Zuidas, Amsterdam

Sprekers

 • Mr. Jeroen Stal

  Advocaat Cleber

 • Mr. Christiaan Zijderveld

  Advocaat Houthoff

Editie(s)

 • do 28 nov 2024
 • Van der Valk Zuidas
 • Tommaso Albinonistraat 200
 • 1083 HM
 • Amsterdam
Plan route

Reviews over cursussen van CPO

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling