console.warn && console.warn("[GTM4WP] Google Tag Manager container code placement set to OFF !!!"); console.warn && console.warn("[GTM4WP] Data layer codes are active but GTM container must be loaded using custom coding !!!");
KiesUwCursus
Home Cursussen Cursus Awb-bezwaarschriftprocedure

Cursus Awb-bezwaarschriftprocedure

Info

Awb-bezwaarschriftpocedure effectief gebruiken

Jaarlijks behandelen bestuursorganen in Nederland meer dan 2,6 miljoen bezwaarschriften. Daarmee is het maken van bezwaar een zeer belangrijke manier waarop burgers, bedrijven en instellingen in contact komen met de overheid.

Deze cursus volg je als je effectiever wilt omgaan met de Awb-bezwaarschriftprocedure. Je leert hoe de procedure precies werkt en waar je goed op moet letten voor het best mogelijke resultaat. Je krijgt een gedegen overzicht van de wettelijke kaders en juridische mogelijkheden die de Algemene wet bestuursrecht (Awb) biedt.

Tijdens de cursus komen zowel procedurele als inhoudelijke vragen aan de orde. Een ‘evergreen’ zijn de ontvankelijkheidsvragen: tegen welke handelingen kan bezwaar worden gemaakt? wanneer is een bezwaarschrift op tijd ingediend? aan welke vormvereisten moet een bezwaar voldoen? Ook de eisen die de wet stelt aan het horen in bezwaar passeren de revue. Daarnaast gaat de cursus in op de inhoudelijke eisen waaraan de heroverweging moet voldoen. Welke argumenten mogen in de heroverweging een rol spelen? Mag die heroverweging leiden tot een ongunstiger resultaat voor de bezwaarmaker?

Wat is de doelgroep?

Deze cursus is ontwikkeld voor medewerkers van bestuursorganen die met bezwaarschriften worden geconfronteerd en rechtshulpverleners die bijstand verlenen aan burgers en bedrijven die bezwaar willen maken.

Wat is de cursusvorm?

Deze cursus bestaat uit een klassikale bijeenkomst van 5 uur.

Wie is de docent?

Heinrich Winter

Wat leer je tijdens de Cursus Awb-bezwaarschriftprocedure?

Na het volgen van de cursus Awb-bezwaarschriftprocedure kun je:

 • de doelstellingen van de bezwaarschriftprocedure onderscheiden;
 • de eisen voor de ontvankelijkheid van een bezwaar toepassen;
 • aangeven wat de termijnbepalingen zijn en welke mogelijkheden tot verlenging en verdaging bestaan;
 • de vormvereisten onderscheiden waaraan een bezwaarschrift moet voldoen;
 • omgaan met de informele benaderingen van bezwaar, mediation en het overslaan van bezwaar;
 • beschrijven hoe het recht om te worden gehoord kan worden ingericht;
 • benoemen wanneer een bezwaarmaker voor vergoeding van kosten in aanmerking komt.

Welke voorkennis en ervaring heb je nodig?

Basiskennis van het bestuursrecht wordt veronderstelt.

Wat ontvang je na afronding van de Cursus Awb-bezwaarschriftprocedure?

 • 5 PO-punten of 5 PWO-punten. Deze cursus is door de NOvA en SBG erkend als PE-cursus.
 • een certificaat.
Programma"

Programma

Inhoud

 • recente ontwikkelingen rond de bezwaarschriftprocedure, waaronder met wederzijds goedvinden overslaan van de bezwaarfase en de informele aanpak;
 • functies van de bezwaarschriftprocedure;
 • ontvankelijkheid;
 • eisen aan bezwaarschriften;
 • bezwaar- en beroepstermijnen;
 • behandeling van bezwaarschriften;
 • het horen;
 • volledige heroverweging;
 • beschikking op bezwaar;
 • de adviescommissie;
 • kostenvergoeding in bezwaar.

Materiaal

Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

Persoon

Sprekers

 • dhr. prof. dr. H.B. Winter

  Dr. H.B. Winter (Heinrich) (1962) is parttime hoogleraar Bestuurskunde bij de vakgroep staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Naast bestuurskundige vakken, doceert hij ook over bestuursprocesrecht en toezicht en rechtshandhaving. Hij publiceert over onder meer de Awb-bezwaarschriftprocedure en (wets)evaluatieonderzoek. Naast zijn functie bij de universiteit is hij oprichter/directeur van juridisch-bestuurskundig onderzoeks- en adviesbureau Pro Facto BV te Groningen. Pro Facto houdt zich onder meer bezig met juridische advisering aan overheden, waaronder de ondersteuning van bezwaarschriftcommissies. Daarnaast voert Pro Facto onderzoek uit naar de werking van de Algemene wet bestuursrecht (in het verleden onder meer de wet kostenvergoeding bestuurlijke voorprocedures en het intern klachtrecht in de Awb). Hij is veelvuldig betrokken bij de evaluatie van andere wetgeving, zoals de afgelopen jaren onder meer de Wet bescherming persoonsgegevens, de Wet tijdelijk huisverbod, de Wet BIBOB en de Voetbalwet. Hij schreef samen met Bert Marseille voor BZK de handreiking ‘Professioneel behandelen van bezwaarschriften’ in het kader van ‘Prettig contact met de overheid’. In het verleden was hij lid/voorzitter van verschillende bezwaarschriftencommissies.

Maps

Editie(s)

Review

Reviews over cursussen van OSR Juridische Opleidingen

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling