KiesUwCursus
Home Cursussen Cursus Actualiteiten migratierecht

Cursus Actualiteiten migratierecht

Op de hoogte blijven van de relevante ontwikkelingen op het gebied van het migratierecht?

Volg deze cursus en u bent weer helemaal bij. In deze cursus bespreken echte kenners de belangrijkste ontwikkelingen in het migratierecht (regulier en asiel) aan de hand van de meest recente jurisprudentie. Recente ontwikkelingen op het gebied van de asielprocedure, opvang van asielzoekers, afhankelijk/zelfstandig verblijfrecht, nationaliteit en staatloosheid. Tevens wordt stilgestaan bij nieuwe (en op handen zijnde) wetgeving.

Tijdens deze cursus wordt u bijgepraat over de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het migratierecht.

Allereerst behandelt Marcelle Reneman de beleidsontwikkelingen en rechtspraak op het gebied van de asielprocedure. In haar bijdrage gaat zij met name in op niet tijdig beslissen en dwangsommen, medische aspecten en opvolgende aanvragen. Vervolgens bespreekt Lieneke Slingenberg de actualiteiten betreffende de opvang van asielzoekers, in het bijzonder: noodopvang, overplaatsingen, het gebruik van noodrecht en de HTL. Daarna bespreekt Katja Swider de ontwikkelingen op het gebied van nationaliteit en staatloosheid. Onder meer behandelt zij de effecten van de Tjebbes uitspraak op de (uitvoering van de) Rijkswet op het Nederlanderschap, en de twee wetsvoorstellen over staatloosheid die recent door de Tweede Kamer zijn aangenomen. Ter afsluiting van de cursus bespreekt Younous Arbaoui de actualiteiten op het gebied van voortgezet verblijf, voornamelijk: de afhankelijke verblijfsvergunning, de uitzondering voor verlening van zelfstandig verblijf bij huiselijk geweld, intrekking met terugwerkende kracht, verblijfsgat en privéleven. 

Doelgroep
De cursus is gericht op advocaten en rechtshulpverleners in vreemdelingen- en migratiezaken en juristen werkzaam bij NGO’s. De uitspraken en literatuur zijn daar dan ook op toegesneden. De cursus is ook toegankelijk voor leden van de rechterlijke macht, ambtenaren van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), en voor academici, die door opleiding of werkervaring deze cursus op juridisch academisch niveau kunnen volgen.

Programma

Datum en tijd: donderdag 15 december 2022, van 09.30 – 17.00 uur

09.00 – 09.30 uur: Ontvangst
09.30 – 11.00 uur: Actualiteiten asiel procedure door mr. dr. Marcelle Reneman
11.00 – 11.15 uur: Pauze
11.15 – 12.45 uur: Actualiteiten opvang door mr. dr. prof. Lieneke Slingenberg
12.45 – 13.45 uur: Pauze
13.45 – 15.15 uur: Actualiteiten nationaliteit en staatloosheid door mr. dr. Katja Swider
15.15 – 15.30 uur: Pauze
15.30 – 17.00 uur: Actualiteiten voortgezet verblijf door mr. dr. Younous Arbaoui.

Locatie   
Hybride. Omdat er grote vraag is naar zowel cursussen online als ook cursussen op de VU, zullen de cursussen van de VU Law Academy in het najaar van 2022 allemaal hybride worden aangeboden. Dit betekent dat u als cursist kunt kiezen of u de cursus live op de VU of live online via Zoom volgt. U maakt uw voorkeur kenbaar (live op de VU of live online via Zoom) via een veld op het inschrijfformulier.
Let op: indien zich minder dan 5 cursisten opgeven voor de fysieke variant, behoudt de VU Law Academy zich het recht voor om de cursus alleen online aan te bieden. We laten u dit tijdig voor de start van de cursus weten.

Sprekers

  • Younous Arbaoui

    Assistent professor, Centrum voor Migratie- en Vluchtelingenrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam

  • Mr. dr. Marcelle Reneman

  • Prof. mr. Lieneke Slingenberg

  • Dr. Katja Swider

Editie(s)

Reviews over cursussen van VU Law Academy

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling