KiesUwCursus
Home Cursussen Cultuur, houding en gedrag onder de Omgevingswet

Cultuur, houding en gedrag onder de Omgevingswet

De Omgevingswet vraagt naast inhoudelijke kennis ook vaardigheden om op een goede manier invulling te geven aan de instrumenten. Want bij deze wet bent u er niet met alleen kennis. Het gaat om een andere houding en gedrag bij zowel initiatiefnemers als bestuurders en ambtenaren die past bij de doelen van de Omgevingswet. Bestaande werkwijzen zijn vaak ingeslepen en hebben vaste patronen. De uitdaging is hoe te komen tot werkwijzen, houding en gedrag die passen bij de Omgevingswet.

De Omgevingswet biedt veel mogelijkheden voor maatwerk. Voor inhoud en eigen beleid. Daarbij vraagt de Omgevingswet wel om:

 • integraal denken en handelen
 • meer samenwerking binnen en tussen organisaties en
 • meer meedenken met initiatiefnemers en uiteraard de omgeving waar het initiatief plaatsvindt.

Het gaat straks van:

 • een “nee tenzij” naar “ja mits” benadering
 • sectorale naar integrale afwegingen
 • intern naar extern gericht werken
 • vasthouden aan regels naar loslaten
 • van wantrouwen naar vertrouwen
 • omgevingsvergunningen naar algemene normen
 • toetsing vooraf naar toetsing achteraf
 • het vooropstellen van een activiteit boven een norm

Hoe pakt u dit aan?

Inhoud en resultaat

In deze training staat de combinatie van inhoud en gewenste vaardigheden van de Omgevingswet centraal. Aan de hand van enkele inhoudelijke onderwerpen worden de deelnemers meegenomen in inhoudelijke thema’s en instrumenten en in vragen wat dit voor houding en gedrag van de medewerkers betekent. 

Tijdens de training worden deze vragen gezamenlijk beantwoord en worden de deelnemers getraind in het zoeken naar voor hen geschikte oplossingen binnen de doelstellingen van de Omgevingswet en van de eigen organisatie. De training wordt gegeven vanuit de basisgedachte dat de combinatie van inhoud en vaardigheden gezamenlijk het succes van uw implementatie van de Omgevingswet bepaalt. Inhoud en vaardigheden kunt u nu eenmaal niet los van elkaar zien. U heeft beide nodig om klaar te zijn voor de Omgevingswet. Door alleen meer inhoud veranderen werkwijzen en methoden niet. Hiervoor zijncompetenties en vaardigheden nodig. Een goede mix van inhoud en competenties en/of vaardigheden leidt tot de gewenste veranderingen binnen de eigen organisatie. En natuurlijk het bereiken van de doelstellingen van de Omgevingswet. 

Door de interactieve invulling van de training met veel casuïstiek en oefenen, ontstaat een mooie dynamiek in een omgeving van “leren en ontwikkelen”. De resultaten van uw investering zijn vernieuwende inzichten, concrete handreikingen en stof tot nadenken voor verdere ontwikkeling van u en uw organisatie in het kader van de implementatie van de Omgevingswet. 

Doelgroep

De training is bedoeld voor iedereen die wil gaan werken in de geest van de Omgevingswet en daarvoor handvatten wenst. Dit kunnen zijn beleidsmedewerkers, adviseurs, projectmanagers, juristen, vergunningverleners, managers werkzaam bij overheden, adviesbureaus en initiatiefnemers.

Programma

1 augustus 2019 van 9:30 – 16:45 uur

 • Kort: doelen Omgevingswet
 • Cultuurverandering, houding en gedrag
 • Welke competenties zijn nodig voor welk instrument (interactief, werkgroepjes) en welke doelen van de Omgevingswet
 • Belangrijke competenties intern: samenwerken, probleemanalyse, luisteren/sensitiviteit, onderhandelen, flexibiliteit en improvisatievermogen, overtuigingskracht, dienstverlenend
 • Belangrijke competenties extern: keten (provincie, gemeenten, waterschappen, uitvoeringsdiensten, veiligheidsregio’s), maar ook burgers en bedrijven in het kader van participatie
 • Managen van veranderingen
 • Competenties ontwikkelen
 • Praktijkcases: begeleiden van aanvragers om een omgevingsvergunning, het integraal werken, het opstellen van een omgevingsplan, het invulling geven aan participatie, loslaten in vertrouwen bij het stellen van regels
 • Tijdens de dag zelf aan de slag met oefeningen

Sprekers

 • Aart de Boon

  zelfstandig adviseur, Boon-uscoaching | Aart is adviseur houding en gedrag Omgevingswet. In die rol is hij actief betrokken bij het ontwikkelen van voor de organisatie belangrijke vaardigheden bij medewerkers. Zijn overtuiging dat naast veronderstelde inhoudelijke kennis het ontwikkelen van vaardigheden en competenties “HET” verschil kan maken voor mensen en organisaties geeft hij vorm in Boonus-coaching. Vanuit dit bedrijf is hij betrokken bij organisatie vraagstukken waarvan de ontwikkeling van vaardigheden steevast deel uitmaakt. Hij heeft inmiddels een groot aantal workshops en trainingen verzorgd bij gemeenten over de implementatie van de Omgevingswet.

 • Jur van der Velde

  partner/vennoot, Adviesbureau Interra | Jur is als adviseur Omgevingswet nauw betrokken bij de wet- en regelgeving en de werkwijzen binnen de fysieke leefomgeving. Hij kent de gemeentelijke praktijk goed en kent de uitdagingen waarvoor de gemeenten met de Omgevingswet staan. Momenteel is hij nauw betrokken bij de Omgevingswet door het opstellen van meerdere plannen van aanpak, impactanalyses, ambitiedocumenten en het opstellen van omgevingsplannen. Hij is auteur van het boek ‘Werken met de Omgevingswet’ en van het Casco voor het omgevingsplan van de VNG.

Editie(s)

Reviews over cursussen van Berghauser Pont Academy

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling