KiesUwCursus
Home Cursussen Circulair inkopen en bouwen

Circulair inkopen en bouwen

Deze opleiding is er om kennis te maken met circulair inkopen en bouwen en inzicht te krijgen welke kansen dit voor uw organisatie en (bouw)projecten biedt. Aan de hand van praktische voorbeelden zal worden getoond hoe u als opdrachtgever kunt bijdragen aan circulariteitsdoelstellingen, gebaseerd op een positieve business case.

Het Rijk heeft, in lijn met het Regeerakkoord, het Grondstoffenakkoord en de Transitieagenda Bouw, het streven om circulariteit meer te stimuleren. In het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ schetst het kabinet hoe we onze economie kunnen ombuigen naar een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie in 2050. Het eerste doel is ambitieus maar niet onhaalbaar: 50% minder verbruik van primaire grondstoffen in 2030.

Er wordt momenteel op grote schaal gebouwd en verbouwd. Onderzoek laat zien dat nu slechts 9,1% van de grondstoffen die we jaarlijks delven wordt gerecycled. De rest wordt verbrand, eindigt op de vuilnisbelt of wordt zwerfvuil. De bebouwde omgeving heeft de grootste footprint met 42,5 miljard ton van de 84,4 miljard ton in totaal. 67% van alle broeikasgassen hebben een directe relatie met materiaalmanagement.

Met een circulaire aanpak kan de vraag naar en implementatie van circulaire oplossingen in de bouw flink worden opgeschaald door de inkoopkracht van opdrachtgevers in te zetten. Hiermee zal de sector worden gestimuleerd en gaat de impact met een factor omhoog, waarmee een sneeuwbaleffect wordt gecreëerd door inkoopkracht in te zetten om de circulariteitsdoelen te behalen.

Deze opleiding heeft als primair doel om relevante kennis op het gebied van circulariteit te delen, vaardigheden bij te brengen en inzicht te geven op welke wijze u praktisch een bijdrage kunt leveren aan een circulaire economie. Deze opleiding geeft u handvatten om zelf praktisch aan de slag te gaan met circulair inkopen én bouwen.

Leerdoelen

Na het volgen van de opleiding:

 • kunt u praktijkervaring delen op basis van circulaire voorbeeldprojecten
 • kunt u circulaire uitgangspunten vertalen naar uw eigen casus (bouwproject of aanbesteding)
 • heeft u een doorkijkje voor integratie in overige processen
 • heeft u een concreet beeld van circulair inkopen met bijbehorende handvatten voor het inrichten van een circulair inkooptraject

Doelgroep:

 • Beleidsmedewerkers
 • Teamleaders
 • Inkopers
 • Projectleiders 

Niveau

Verdieping

Opleidingspunten voor advocaten

Schulinck is momenteel niet erkend door de NOvA als opleidingsinstelling. Wanneer u een opleiding volgt bij een niet-erkende opleidingsinstelling, dan kunt u zelf de opleidingspunten toekennen. Uiteraard moet de opleiding uw praktijkuitoefening of praktijkvoering ten goede komen. Het volgen van netto één uur onderwijs levert één opleidingspunt op.

De cursus Circulair inkopen en bouwen duurt netto 6 uur levert u dus zes opleidingspunten op. Indien gewenst kan Schulinck u hiervoor, na afloop van de opleiding, een bewijs van deelname, een overzicht van daadwerkelijk gevolgde uren, een doelgroepomschrijving en een cursusprogramma toesturen.

Programma

09:00 uur: Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur: Aanvang programma
Welkom, kennismaking en verwachtingen.

Ochtend

 • Waarom circulair inkopen (binnen uw organisatie)
 • Uitgangspunten en samenwerking binnen circulair inkopen
 • Stellingen en een casus
 • Rol van de inkoopadviseur en de rol van de markt
 • Selecteren van productgroepen en de impact op het inkoopproces

Middag

 • De financiële kant van circulair inkopen
 • Het opstellen van selectie- en gunningscriteria (meten en beoordelen)
 • Stellingen en een casus in groepsvorm
 • Contractvormen
 • Terugblik en Lessons Learned

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur – 13.30 uur.
16:30 uur: Einde programma

Sprekers

 • Bas van de Westerlo

  Bas van de Westerlo is Business Unit Manager Circularity bij Volantis BV. Bas is een ervaren professional met meer dan 12 jaar ervaring in het toepassen van circulaire uitgangspunten in de bebouwde omgeving en aanbestedingen. Met zijn innovatie en pragmatische karakter, in combinatie met zijn gedrevenheid bouwt hij samen aan een circulair & gezond morgen. Daarbij is beginnen belangrijker dan perfect te willen zijn. Bas ziet circulariteit als een middel om grondstoffen schaarste te voorkomen en hergebruik te stimuleren, terwijl je tegelijkertijd kunt bouwen aan een positieve toekomst én verdienmodel

Editie(s)

Reviews over cursussen van Schulinck

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling