KiesUwCursus
Home Cursussen Directe actie + Verjaring in het verzekeringsrecht + Causaliteit en dekking/ eigen gebrek/ expertisekosten en (elektronische) polis en (elektronische) mededelingen in het verzekeringsrecht

Directe actie + Verjaring in het verzekeringsrecht + Causaliteit en dekking/ eigen gebrek/ expertisekosten en (elektronische) polis en (elektronische) mededelingen in het verzekeringsrecht

Deze bijeenkomst start met het onderwerp causaliteit en dekking in het verzekeringsrecht waarbij er aandacht zal zijn voor onder andere de leer van de dominant cause en meervoudige causaliteit. Vervolgd wordt met het onderwerp van het onzekerheidsvereiste in het verzekeringsrecht. Daarbij zullen aspecten aan de orde komen als de temporele reikwijdte van het onzekerheidsvereiste en retro-actieve dekking. Vervolgens komt het onderwerp eigen gebrek in het verzekeringsrecht aan bod. Daarbij zal aandacht zijn voor de wettelijke regeling van art. 7:951 BW en eigen gebrek clausules. De bijeenkomst sluit af met het onderwerp verjaring in het verzekeringsrecht. In dat kader komen de volgende aspecten aan de orde: het aanvangsmoment van de verjaringstermijn ex art. 7:942 lid 1 BW, de wijze van stuiting ex art. 7:942 lid 2 en lid 3, vervaltermijnen en verjaring in het levensverzekeringsrecht.

Programma

Datum en tijd: 8 oktober 2020, van 14:00 tot 17:30.

Sprekers

  • Prof. dr. M.L. Hendrikse

    Onder andere hoogleraar handelsrecht en verzekeringsrecht Open Universiteit en tevens houder van de JPR-leerstoel aldaar, directeur ACIS en vicevoorzitter Geschillencommissie Kifid. Hendrikse promoveerde in 2002 aan de UvA op het proefschrift “Eigen schuld, bereddingsplicht en medewerkingsplicht in het schadeverzekeringsrecht”. Hendrikse publiceert met regelmaat over diverse handelsrechtelijke onderwerpen en in het bijzonder het verzekeringsrecht.

  • Mw. mr. M. Korver-de Keijzer

    Advocaat te Rotterdam bij Stadermann Luiten. Korver-de Keijzer publiceert regelmatig over het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht en zij geeft met enige regelmaat cursussen over uiteenlopende onderwerpen op dit gebied

Editie(s)


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kiesuwcursus.nl/public_html/wp-content/themes/kiesuwcursus/templates/courses/single/location.php on line 17

Reviews over cursussen van Eggens Instituut

Wat vonden uw vakgenoten?

Eline Goemans

Enthousiaste en kundige docent. Nuttige cursus als je regelmatig procedeert. Organisatie was uitstekend.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling