KiesUwCursus
Direct inschrijven € 695,00 (excl. btw) → Dit zijn de kosten voor een jaarabonnement.
Home Cursussen Cao-recht

Cao-recht

Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 10 NOvA PO-punten aan zelf te kiezen nascholing.

Deze cursus behandelt de wettelijke regels die van toepassing zijn op het cao-recht. Deze zijn met name vastgelegd in de Wet Cao en de Wet AVV en in het Toetsingskader AVV.  De hoofdbegrippen uit de Wet CAO en Wet AVV alsmede het Toetsingskader AVV worden uitgelegd en toegepast. U leert op welke manieren een cao van toepassing kan zijn en wat de effecten van de verschillende soorten gebondenheid zijn voor de vrijheid om te mogen afwijken van de cao. Daarnaast is er aandacht voor de praktijk van incorporatie van cao-teksten. Ook komt aan de orde hoe dispensatie (vrijstelling) van de algemeen verbindend verklaarde cao kan worden verkregen.

Deze cursus is geactualiseerd in december 2020

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

  • herkent u op welke manier een cao van toepassing is
  • bent u vertrouwd met de systematiek van de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (Wet CAO) en van de Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet AVV)
  • weet u wat incorporatie is en hoe dit zich verhoudt tot het cao-recht
  • weet u op welke manieren dispensatie van AVV kan worden verkregen
  • begrijpt u aan de hand van welke norm de tekst van de cao moet worden uitgelegd
  • kent u de ontwikkelingen en trends bij de vormgeving van cao’s
Banner PO-Online

Programma

Duur: 2 uur

Sprekers

  • mr. dr. E. Koot-van der Putte

    Esther Koot-van der Putte was als onderzoeker verbonden aan het Hugo Sinzheimer Instituut van de Universiteit van Amsterdam (UvA), waar zij promoveerde op een cao-rechtelijk proefschrift getiteld: 'Collectieve arbeidsvoorwaarden en individuele contractsvrijheid'. Na haar promotie werkte zij korte tijd als advocaat en vervolgens als professional support lawyer bij Allen & Overy LLP te Amsterdam. Nu is zij eigenaar van Cao-recht Advies en Opleiding in Haarlem (www.cao-recht.nl). Dit bureau richt zich specifiek op kennisoverdracht op dit bijzondere rechtsgebied. Daarnaast adviseert Esther Koot-van der Putte een breed scala van beroepsgroepen, zoals advocatuur, accountants, ondernemingsraden, bedrijfsjuristen en overheden. Tot slot is ze vaste medewerker Opmaat Nieuws alsmede annotator voor de JAR. Haar boek ‘Collectieve arbeidsvoorwaarden en individuele contractsvrijheid’ is in 2020 in derde druk uitgebracht.

Reviews over cursussen van PO-online

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling