KiesUwCursus
Home Cursussen Biologische agentia

Biologische agentia

Accreditatie / PE punten

 • Hobeón 1 punt

  Waardering Hobéon SKO-AH en/of Waardering Hobéon SKO-VK

U hoort de belangrijkste biologische risico’s en weet na afloop welke maatregelen u kunt treffen zodat de gezondheid van uw medewerkers geen gevaar loopt.

Veel medewerkers lopen risico’s op blootstelling aan hoge concentraties micro-organismen. Hierbij moet u denken aan bacteriën, virussen, schimmels en parasieten. Medewerkers die met biologisch materiaal in aanraking komen, moeten bewust zijn van de risico’s en weten welke preventiemaatregelen ze moeten nemen. Enkele voorbeelden van werk met een verhoogd risico zijn: werk aan oppervlaktewater en riolen, werken in het groen, werkzaamheden in laboratoria, afvalverwerking, recycling en wasserijen.

Inhoud van de training

 • Kennis van de soorten micro-organismen waar men tijdens het werk mee in aanraking kan komen
 • De gevaren van deze organismen
 • De kans op blootstelling
 • De mogelijke besmettingswegen (opnameroutes)
 • Belang van hebben van goede weerstand
 • De maatregelen die genomen kunnen worden om opname van deze micro-organismen te voorkómen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in organisatorische maatregelen, technische voorzieningen en gedragsmaatregelen
 • De arbocatalogus Biologische agentia
 • De besmettingswijzer
 • Hygiëne protocollen

Enkele voorbeelden
Materiaal waaraan men wordt blootgesteld kan zijn: afvalwater, bodemslib, oppervlaktewater, begroeiing, zwerfafval, kadavers, levende dieren. Dit kan tijdens inspectie van veehouderijen en akkerbouwbedrijven, tijdens monstername in het oppervlaktewater, bij snoeicontroles, tijdens muskus- en beverratten bestrijding, bij schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden in rioolwaterzuiveringsinstallaties, pompen en gemalen, waterlopen, werken in besloten ruimtes, het nemen van slibmonsters en werken in het groen, enz.

In veel afvalstoffen kunnen gistings- en rottingsprocessen plaatsvinden, waardoor er zeer hoge concentraties aan micro-organismen in het afval aanwezig kunnen zijn. Bepaalde afvalstoffen bevatten materialen van menselijke of dierlijke aard waardoor kans bestaat op Hepatitis en Aids of zoönosen (infectieziekten van dierlijke oorsprong).

Doel
Na het volgen van de training:

 • kent u de belangrijkste biologische risico’s
 • weet u welke gezondheidsrisico’s dit voor uw medewerkers kan opleveren
 • weet u welke maatregelen u kunt treffen zodat de gezondheid van uw medewerkers geen gevaar loopt
Bestemd voor
 • Arbocoordinatoren
 • Preventiemedewerkers
 • Veiligheidskundigen
 • Veiligheidsadviseurs
 • Leidinggevenden van waterschappen en in de afvalbranche

Sprekers

 • dr. Wim van Alphen
  Veiligheidskundige
  Stichting PHOV

Programma

09:00 – 09:15
Ontvangst uitreiking cursusmateriaal
09:15 – 09:30
Kennismaking en peilen van verwachtingen en leerwensen
09:30 – 10:30
Kennis van de soorten micro-organismen waar men tijdens het werk mee in aanraking kan komen
10:30 – 10:45
Pauze
10:45 – 11:30
De gevaren van deze organismen
11:30 – 12:30
Bepalen van de kans op blootstelling
12:30 – 13:15
Lunch
13:15 – 14:15
De mogelijke besmettingswegen (opnameroutes)
14:15 – 15:00
De maatregelen die genomen kunnen worden om opname van deze micro-organismen te voorkómen

Daarbij wordt onderscheid gemaakt in organisatorische maatregelen, technische voorzieningen en gedragsmaatregelen. Nut van uitvoeren van metingen. De arbocatalogus en de besmettingswijzer van de branche.

15:00 – 15:15
Pauze
15:15 – 16:45
Bespreken eigen praktijksituaties
16:45
Afsluiting en napraten tijdens de borrel

Sprekers

 • dr. Wim van Alphen

  Veiligheidskundige

Editie(s)

Plan route

Reviews over cursussen van Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling