KiesUwCursus
Home Cursussen Biologische agentia

Biologische agentia

U hoort de belangrijkste biologische risico’s, waaronder COVID, en weet na afloop welke maatregelen u kunt treffen zodat de gezondheid van uw medewerkers geen gevaar loopt.

Veel medewerkers lopen risico’s op blootstelling aan hoge concentraties micro-organismen. Hierbij moet u denken aan bacteriën, virussen, schimmels en parasieten. Maar ook uitscheidingsproducten van deze organismen kunnen risico’s opleveren zoals endotoxines, exotoxines en mycotoxines.

Blootstelling aan biologische agentia kan ernstige gevolgen hebben variërend van (luchtweg) infecties, allergieën, vergiftiging , kanker en effecten op de ongeboren vrucht tijdens zwangerschap. Bekende voorbeelden zijn de ziekte van Lyme, voedselvergiftigingen, COPD en (long)COVID. Biologische agentia zijn overal. Voorbeelden van werk met een verhoogd risico zijn: werk aan oppervlaktewater en riolen, werken in het groen, bouwnijverheid: werkzaamheden in oude gebouwen en verontreinigde grond, werkzaamheden in laboratoria, afvalverwerking, recycling en wasserijen.

Tijdens deze training hoort u wat de belangrijkste biologische risico’s zijn en welke maatregelen u kunt treffen zodat de gezondheid van uw medewerkers geen gevaar loopt.

De docent, gepromoveerd microbioloog, zal ook aandacht besteden aan het Coronavirus. Hoe kunt u zich bedrijfsmatig voorbereiden op een nieuwe golf? Welke (preventie) maatregelen kunt u treffen? (bijv. wat te doen met luchtcirculatiesystemen?) U hoort wat belangrijke feiten zijn en leert zin van onzin te onderscheiden.**

Inhoud van de training

 • Kennis van de soorten micro-organismen (onder andere het verschil tussen bacterie en virus) waar men tijdens het werk mee in aanraking kan komen
 • De gevaren van deze organismen en hun uitscheidingsproducten
 • De indeling in gevaarsklassen van micro-organismen
 • De kans op blootstelling en de mogelijke besmettingswegen (opnameroutes)
 • Belang van hebben van goede weerstand
 • De wetgeving op dit gebied
 • Nieuwe normen t.a.v. de concentraties micro-organismen in de lucht
 • De blauwdruk RI&E biologische agentia: een tool voor de risico-inventarisatie
 • De maatregelen die genomen kunnen worden om opname van deze micro-organismen te voorkómen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in technische maatregelen, organisatorische maatregelen en gedragsmaatregelen

Enkele voorbeelden
Materiaal waaraan men wordt blootgesteld kan zijn: afvalwater, bodemslib, oppervlaktewater, begroeiing, zwerfafval, kadavers, levende dieren. Dit kan tijdens inspectie van veehouderijen en akkerbouwbedrijven, tijdens monstername in het oppervlaktewater, bij snoeicontroles, tijdens muskus- en beverratten bestrijding, bij schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden in rioolwaterzuiveringsinstallaties, pompen en gemalen, waterlopen, werken in besloten ruimtes, het nemen van slibmonsters en werken in het groen, enz.
In veel afvalstoffen kunnen gistings- en rottingsprocessen plaatsvinden, waardoor er zeer hoge concentraties aan micro-organismen in het afval aanwezig kunnen zijn. Bepaalde afvalstoffen bevatten materialen van menselijke of dierlijke aard waardoor kans bestaat op Hepatitis en Aids of zoönosen (infectieziekten van dierlijke oorsprong).

Doel
Na het volgen van de training:

 • kent u de belangrijkste biologische risico’s
 • weet u welke gezondheidsrisico’s dit voor uw medewerkers kan opleveren
 • weet u welke maatregelen u kunt treffen zodat de gezondheid van uw medewerkers geen gevaar loopt
 • weet u welke COVID-preventiemaatregelen zinvol zijn en welke niet

Sprekers

 • Wim van Alphen

Bestemd voor

Bestemd voor
 • Arbocoordinatoren
 • Preventiemedewerkers
 • Veiligheidskundigen
 • Veiligheidsadviseurs
 • Leidinggevenden van waterschappen en in de afvalbranche

Programma

woensdag 27 november 2024

08:30 – 09:00

Ontvangst
09:00 – 12:30

Inhoud cursusdag

 • Kennis van de soorten micro-organismen waar men tijdens het werk mee in aanraking kan komen
 • De gevaren van deze organismen
 • Bepalen van de kans op blootstelling
 • De mogelijke besmettingswegen (opnameroutes)
 • De maatregelen die genomen kunnen worden om opname van deze micro-organismen te voorkómen.
 • Daarbij wordt onderscheid gemaakt in organisatorische maatregelen, technische voorzieningen en gedragsmaatregelen. Nut van uitvoeren van metingen. De Arbocatalogus en de besmettingswijzer van de branche.
 • Bespreken eigen praktijksituaties
12:30 – 13:15

Lunch
13:15 – 16:45

Vervolg cursus
16:45

Afsluiting en napraten

Sprekers

 • Wim van Alphen

Editie(s)

Plan route

Reviews over cursussen van Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling