console.warn && console.warn("[GTM4WP] Google Tag Manager container code placement set to OFF !!!"); console.warn && console.warn("[GTM4WP] Data layer codes are active but GTM container must be loaded using custom coding !!!");
KiesUwCursus
Home Cursussen Online cursus Bestuursstrafrecht

Online cursus Bestuursstrafrecht

Info

In deze verdiepende cursus staat het bestuursstrafrecht centraal. Dit rechtsgebied bevindt zich tussen het strafrecht en het bestuursrecht en kenmerkt zich door de toegenomen mogelijkheden van de overheid om op strafwaardig gedrag te reageren met bestuurlijke sancties en maatregelen. In de cursus wordt duidelijk gemaakt op welke manier strafrecht en bestuursrecht elkaar in de handhaving aanvullen, elkaar deels overlappen en in de casuïstiek elkaar ‘bijten’. De cursus is daarom vooral bestemd voor advocaten die zich bezighouden met of geïnteresseerd zijn in (aspecten van) het publiekrechtelijk handhavingsrecht.

Accenten worden gelegd op de bestuurlijke boete en op de strafbeschikking, twee algemene leedtoevoegende sancties, die op een groot deel van het handhavende bestuursrecht en het strafrecht zien.

Daarnaast is aandacht voor de bestuursrechtelijke handhaving in een aantal bijzondere wetten. Bij de keuze daarvan is het belang voor de praktijk leidend geweest, waarmee de aandacht is verklaard voor in het bijzonder de handhavende bevoegdheden van de burgemeester op grond van de Gemeentewet (aanpak woonoverlast, gebiedsontzeggingen, verblijfsverboden, woningsluitingen, de ‘voetbalwet’) en de Opiumwet (sluitingen op grond van art. 13b Opiumwet).

Voorts komen enkele zaken aan de orde uit de

  • Wet wapens en munitie (preventief fouilleren)
  • het verkeers(straf)recht (sancties rondom het rijbewijs)
  • de Drank- en Horecawet (intrekking vergunning, sluiting en spoedsluiting)
  • de Wet personenvervoer 2000 (reisverbod, stations(omgevings)verbod)
  • de Wet tijdelijke uithuisplaatsing en
  • de Tijdelijke wet Bestuurlijke maatregelen bescherming nationale veiligheid.

Naast de aard en systematiek van de sancties en maatregelen uit deze wetten, zal de focus liggen op de voor de rechtsprakrijk relevante ontwikkelingen in de rechtspraak, zonder dat daarbij de daaraan ten grondslag  liggende (soms) complexe regelgeving buiten beschouwing blijft.

Niveau

Verdiepend

Programma"

Programma

Datum en tijd: 16 november 2020, van 14:00 tot 17:30.

14.00 – 14.15 uur ontvangst
14.15 – 15.45 uur deel I
15.45 – 16.00 uur pauze
16.00 – 17.30 uur deel II

Persoon

Sprekers

  • prof. mr. H.J.B. Sackers

    rof. mr. Henny Sackers is werkzaam als hoogleraar Bestuurlijk Sanctierecht bij de vaksectie strafrecht & criminologie van de Radboud Universiteit Nijmegen. Sinds 1995 is hij tevens rechter-plv. in de rechtbank Oost-Brabant, in de rechtbank Gelderland, en raadsheer-plv. in het Hof Arnhem-Leeuwarden. Recente publicaties gingen (naast uiteenlopende onderwerpen uit het strafrecht en het sanctierecht) over de positie van de burgemeester als ‘veiligheidsbaas’, over het alcoholslotprogramma, over de Wet Mulder en over de Wet wapens en munitie. Over deze laatste wet verscheen van zijn hand een monografie: De Wet wapens en munitie (2012). Ook in T&C Strafrecht, T&C Strafvordering en T&C Openbare Orde en Veiligheid), is op diverse plaatsen het commentaar van zijn hand.

Maps

Editie(s)

Review

Reviews over cursussen van Damsté Opleidingen

Wat vonden uw vakgenoten?

Spreker
Mr. Cas van Heugten, advocaat te sittard

Bijzonder enthousiaste, in alle opzichten heldere docent, waarbij je zeker niet inslaap valt. Gewoon uitstekend en erg leerzaam. Deventer en de locatie zijn schitterend, maar voor mij wel een lange rit met diverse files..
Ondanks toezeggingen van DAMSTË géén voorafgaande documentatie of studie-materiaal ontvangen; ook vermeldt Damsté in de aanhef van een rappèl-mail een onjuiste datum. Op dat onderdeel dus een onvoldoende.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling