KiesUwCursus
Home Cursussen Bestuurlijke handhaving (e-learning)

Bestuurlijke handhaving (e-learning)

Handhaving is een belangrijk instrument voor de verwerkelijking van overheidsbeleid. Er wordt regelmatig geprocedeerd over de rechtmatigheid van handhavingsbesluiten en de bestuursrechtjurist wordt daarom geconfronteerd met een constante stroom van jurisprudentie over dit onderwerp. De bestuurlijke handhaving door (decentrale) overheden geschiedt voornamelijk door middel van de bestuursdwang- en de dwangsombevoegdheden.

Deze juridische nascholing belicht de volgende onderwerpen:

 • Blok A Algemene aspecten van handhaving
 • Blok B Last onder bestuursdwang en last onder dwangsom

Blok A gaat onder andere in op definitiebepalingen van overtreding, overtreder en sancties worden besproken alsmede de beginselplicht tot handhaving. Blok B gaat onder andere in op de inhoud van de bestuursdwang- en de dwangsombeslissing, de tenuitvoerlegging van de last onder bestuursdwang en kostenverhaal.

Nadere bespreking van andere sancties dan de last onder bestuursdwang en de last onder dwangsom vallen buiten de reikwijdte van deze nascholing. Mogelijk zullen in de toekomst bij JurisDidact aparte juridische nascholingen op deze deelgebieden ontwikkeld worden.

Leerdoelen

Na afloop van deze juridische nascholing:

 • kunt u, mede aan de hand van (recente) jurisprudentie, beoordelen tegen wie het bestuursorgaan handhavend kan optreden;
 • kent u de jurisprudentie waarmee u kunt bepalen in welke gevallen een bestuursorgaan al dan niet verplicht is tot handhavend optreden over te gaan;
 • kunt u beoordelen of een handhavingsbesluit aan de procedurele vereisten voldoet;
 • weet u op welke wijze u zich in rechte kunt verzetten tegen een handhavingsbesluit dan wel tegen een besluit om niet handhavend op te treden.

Programma

De eLearning van JurisDidact is geen webinar. Bij een live webinar dient u in te loggen op het aanvangstijdstip van de webinar. Bij JurisDidact kunt u 24/7 inloggen op de eLearning, wanneer u het schikt. Bij eLearning bent u dus niet gebonden aan tijd en plaats. U kunt altijd gebruikmaken van de online omgeving (cursussen worden actueel gehouden).

 

Auteur

 • Mr. Merel Copier

  Mr. Merel Copier is werkzaam binnen de sectie Overheid & Vastgoed en houdt zich voornamelijk bezig met het omgevingsrecht, het bestuurlijk handhavingsrecht en het algemeen bestuursrecht. Naast haar werkzaamheden als advocaat publiceert Merel ook op regelmatige basis in juridische tijdschriften en geeft ze als docent colleges bestuursrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

 • Mr. Luuk Gerritsen

  Mr. Luuk Gerritsen is werkzaam in de vastgoed- en overheidspraktijk van Hekkelman advocaten | notarissen. Hij heeft zich gespecialiseerd in het ruimtelijk bestuursrecht en heeft ruime ervaring in het adviseren en procederen over grote ruimtelijke ontwikkelingen op (onder andere) het gebied van woningbouw, kantoren, bedrijventerreinen en detailhandel. Luuk publiceert met regelmaat in juridische tijdschriften en verzorgt cursussen met betrekking tot het ruimtelijk bestuursrecht.

Reviews over cursussen van JurisDidact

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Beoordeling