KiesUwCursus
Home Cursussen Bestuurlijke handhaving (e-learning)

Bestuurlijke handhaving (e-learning)

Handhaving is een belangrijk instrument voor de verwerkelijking van overheidsbeleid. Met handhaving dwingt de overheid normconform gedrag af. Er wordt regelmatig geprocedeerd over de rechtmatigheid van handhavingsbesluiten en de bestuursrechtjurist wordt daarom geconfronteerd met een constante stroom van jurisprudentie over dit onderwerp. Er zijn twee hoofdvormen van bestuurlijke handhaving: herstelsancties en bestraffende sancties. In dit nascholingsprogramma komen de twee belangrijkste vormen van bestuurlijke herstelsancties aan de orde: de last onder bestuursdwang en de last onder dwangsom. Beide herstelsancties zijn wettelijk geregeld in titel 5.3 van de Algemene wet bestuursrecht.

Deze juridische nascholing belicht de volgende onderwerpen:

 • Blok A Algemene aspecten van handhaving
 • Blok B Last onder bestuursdwang en last onder dwangsom

In Blok A worden onder andere definitiebepalingen, de relatie tussen verschillende vormen van handhaving en (de grenzen van) de beginselplicht tot handhaving besproken.

In Blok B wordt onder andere ingegaan op de inhoud van de bestuursdwang- en de dwangsombeslissing, de tenuitvoerlegging van de last onder bestuursdwang en het kostenverhaal.

Nadere bespreking van andere (herstel)sancties dan de last onder bestuursdwang en de last onder dwangsom – zo is bijvoorbeeld de intrekking van een vergunning in beginsel eveneens een herstelsanctie – valt buiten de reikwijdte van dit nascholingsprogramma. In A2 wordt evenwel kort ingegaan op de verhouding tussen de last onder bestuursdwang/last onder dwangsom en de bestuurlijke boete.

Leerdoelen

Na afloop van deze juridische nascholing:

 • kunt u, mede aan de hand van (recente) jurisprudentie, beoordelen tegen wie het bestuursorgaan handhavend kan optreden;
 • kent u de jurisprudentie waarmee u kunt bepalen in welke gevallen een bestuursorgaan al dan niet verplicht is tot handhavend optreden over te gaan;
 • kunt u beoordelen of een handhavingsbesluit aan de procedurele vereisten voldoet;
 • weet u op welke wijze u zich in rechte kunt verzetten tegen een handhavingsbesluit dan wel tegen een besluit om niet handhavend op te treden.

Programma

De eLearning van JurisDidact is geen webinar. Bij een live webinar dient u in te loggen op het aanvangstijdstip van de webinar. Bij JurisDidact kunt u 24/7 inloggen op de eLearning, wanneer u het schikt. Bij eLearning bent u dus niet gebonden aan tijd en plaats. U kunt altijd gebruikmaken van de online omgeving (cursussen worden actueel gehouden).

 

Docent(en)

 • Mr. Merel Copier

  Mr. Merel Copier is werkzaam binnen de sectie Overheid & Vastgoed en houdt zich voornamelijk bezig met het omgevingsrecht, het bestuurlijk handhavingsrecht en het algemeen bestuursrecht. Naast haar werkzaamheden als advocaat publiceert Merel ook op regelmatige basis in juridische tijdschriften en geeft ze als docent colleges bestuursrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

 • Mr. Luuk Gerritsen

  Mr. Luuk Gerritsen is werkzaam in de vastgoed- en overheidspraktijk van Hekkelman advocaten | notarissen. Hij heeft zich gespecialiseerd in het ruimtelijk bestuursrecht en heeft ruime ervaring in het adviseren en procederen over grote ruimtelijke ontwikkelingen op (onder andere) het gebied van woningbouw, kantoren, bedrijventerreinen en detailhandel. Luuk publiceert met regelmaat in juridische tijdschriften en verzorgt cursussen met betrekking tot het ruimtelijk bestuursrecht.

 • Mr. Frédérique Jurgens

  Mr. Frédérique Jurgens is werkzaam als advocaat op de sectie Overheid & Vastgoed van Hekkelman advocaten | notarissen. Daar houdt zij zich vooral bezig met het omgevingsrecht en het algemeen bestuursrecht. Frédérique adviseert en procedeert vooral voor overheden en bedrijven over bestemmingsplannen, (omgevings)vergunningen en handhaving van bestuursrechtelijke wet- en regelgeving. Daarnaast geeft zij cursussen.

Reviews over cursussen van JurisDidact

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling