KiesUwCursus
Home Cursussen Beslag- en executierecht en kort geding

Beslag- en executierecht en kort geding

De cursus Beslag- en executierecht en kort geding is onderdeel van de Basiscursus Burgerlijk Procesrecht en biedt een goed inzicht in de belangrijkste onderdelen van het procesrecht en tevens een compleet overzicht van de actuele stand van zaken op het gebied van jurisprudentie en wetgeving.

Deze cursusdag op 12 december 2022 vormt onderdeel van de tweedaagse Basiscursus Burgerlijk Procesrecht. Deze basiscursus is ook geschikt voor advocaten en andere juristen die voor het eerst of weer – na er uit te zijn geweest – in de civielrechtelijke procespraktijk werkzaam (gaan) zijn.

De cursus op 12 december 2022 omvat de volgende modulen:

 • Procederen in civiel kort geding
 • Beslag- en executierecht met een accent op het conservatoir beslag

Vanuit een praktijkgerichte invalshoek worden deze leerstukken, mede aan de hand van de laatste wetgeving en jurisprudentie, uiteengezet en waar nodig verdiept.

Aandacht wordt besteed aan de valkuilen die zich  kunnen voordoen voorafgaand aan de procedure alsmede tijdens het verdere verloop van het geding.

De afgelopen jaren is door jurisprudentie en wetgeving veel veranderd. Deze cursus voorziet, naast een uitleg van de basiskennis, in up-to-date kennis voor iedere jurist die met het procesrecht in aanraking komt, zowel in de procespraktijk als anderszins. Tijdens de cursusdag van 12 december bespreekt de docent onder meer het volgende:

 • wanneer is de kortgedingrechter in internationale zaken bevoegd?
 • is het mogelijk voorafgaand aan een kort geding een soort van “freezing order” te verkrijgen?
 • aandachtspunten/bijzonderheden bij het dagvaarden in kort geding en uitstel
 • hoe om te gaan met vrijwillige verschijning door gedaagde?
 • geldt er in kort geding een andere verstektoets?
 • wanneer heeft gedaagde bij intrekking van het kort geding aanspraak op vergoeding van de voorbereidingskosten?  de steeds meer geziene mogelijkheid van het indienen van schriftelijk verweer voorafgaand aan de mondelinge behandeling in kort geding
 • kan de afstemmingsregel in kort geding worden omzeild met een incident ex art. 223 Rv?
 • welke verweren zijn in kort geding kansrijk of juist niet?
 • wanneer is het formeel horen van getuigen in kort geding mogelijk?
 • hoe om te gaan met de eind 2019 gewijzigde regels voor executiegeschillen?
 • moet eiser in een executiegeschil van een kantonzaak ook naar de kantonrechter in kort geding?de beoordeling door de kortgedingrechter (o.m. prognose eventuele beslissing bodemrechter vs. de “echte” ordemaatregel)
 • de verschillende mogelijkheden voor de kortgedingrechter om uitspraak te doen en hoe daar eventueel (snel) tegen op te komen
 • het digitaal indienen van beslagrekesten
 • hoe om te gaan  met de steeds “actievere” verlofrechter?
 • veel gemaakte fouten bij het vragen van verlof voor het leggen van conservatoir beslag
 • kan de voorzieningenrechter ook telefonisch of voorlopig verlof verlenen?
 • waarop kan beslag worden gelegd? Is bijvoorbeeld beslag op “bitcoins” mogelijk?
 • kan er ook met een “drone” beslag worden gelegd?
 • geldt de beslagvrije voet bij een inkomensbeslag onder een bank (art. 475a lid 5 Rv) ook voor natuurlijke personen die inkomsten genereren met bedrijfsmatige activiteiten?
 • wat gebeurt er als met een voorlopig verlof beslag is gelegd maar geen definitief verlof volgt?
 • kan een advocaat opkomen tegen een schending van zijn of haar verschoningsgrecht bij een bewijsbeslag?
 • wanneer is het mogelijk om uitsluitend op grond van een belangenafweging een conservatoir beslag opgeheven te krijgen?

Programma

Datum en tijd: maandag 12 december 2022, van 10:00 tot 17:30 uur.

Sprekers

 • mr. R.G. (Robert) Hendrikse

  Senior professional support lawyer/ advocaat bij Van Doorne, docent Burgerlijk Procesrecht aan de Universiteit van Amsterdam, de Beroepsopleiding Advocatuur en de Law Firm School, bewerker van onder meer de 21e druk van het Compendium BPR (Stein/Rueb)

Editie(s)


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kiesuwcursus.nl/public_html/wp-content/themes/kiesuwcursus/templates/courses/single/location.php on line 17

Reviews over cursussen van Eggens Instituut

Wat vonden uw vakgenoten?

Eline Goemans

Enthousiaste en kundige docent. Nuttige cursus als je regelmatig procedeert. Organisatie was uitstekend.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling