KiesUwCursus
Home Cursussen Beslag en executierecht

Beslag en executierecht

Tijdens deze actualiteitencursus wordt aandacht besteed aan de reikwijdte van beslag, misbruik van executiebevoegdheid, executoriale titels en tenuitvoerlegging m.b.t. onroerende zaken (o.a. Nieuwe regeling onderhandse hypothecaire executie en Verbeterde werking Vormerkung). Verder wordt ingegaan op het per 1 januari 2016 ingevoerde Beslagregister. Daarnaast komt het verhaal van geldvorderingen (inclusief derdenbeslag o.a Europees bankbeslag), problematische schulden (o.a. voorstel tot aanpassing art. 447 en 448 Rv alsmede voorstel tot aanpassing van de beslagvrije voet) en specifieke beslagen (o.a. bewijsbeslag) aan bod. Ook wordt ingegaan op de indirecte executiemiddelen lijfsdwang en dwangsom. Tot slot is er aandacht voor wetsvoorstel 32255 (Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht). Sluit dat wetsvoorstel aan bij de behoeften van de rechtspraktijk?

Voor iedereen is er geruime gelegenheid voor het stellen van vragen en/of het maken van opmerkingen.

Programma

Datum en tijd: 14 december 2020, van 10:00 tot 17:30.

Sprekers

  • Prof. mr. A.W. (Ton) Jongbloed

    Prof. mr. A.W. (Ton) Jongbloed is als hoogleraar executie– en be-slagrecht verbonden aan het Molengraaff instituut van de Universi-teit Utrecht. Naast het burgerlijk procesrecht houdt hij zich bezig met het huurrecht. Hij is raadsheer plaatsvervanger in de gerechtshoven Amsterdam en Arnhem- Leeuwarden. Hij vervult het hoofd-redacteurschap van het Tijdschrift voor de ProcesPraktijk (TvPP) en het Tijdschrift voor Curatoren. Daarnaast is hij redactielid van De Gerechtsdeurwaarder en het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte.

Editie(s)


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kiesuwcursus.nl/public_html/wp-content/themes/kiesuwcursus/templates/courses/single/location.php on line 17

Reviews over cursussen van Nemesis Opleidingen

Wat vonden uw vakgenoten?

Sanne

Docente Agnes van Wieren kan de lastige materie altijd helder uitleggen. Duidelijke structuur, maar ook voldoende ruimte om alle vragen te beantwoorden. De dag vliegt voorbij!

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling