KiesUwCursus
Home Cursussen Beroepsopleiding legal mediator en ADR-specialist

Beroepsopleiding legal mediator en ADR-specialist

Mediation- en ADR-vaardigheden voor advocaten

Je besteedt veel tijd aan adviseren, onderhandelen, (juridische) oplossingen aanreiken en – als het niet anders kan – het voeren van juridische procedures. Het is op basis van de gedragsregels ook jouw taak als advocaat om partijen tot elkaar brengen en conflictoplossingsstrategieën toe te passen als dat het beste is voor cliënten of voor het geschil. Duurzame oplossingen van conflicten vragen naast een juridische benadering, in belangrijke mate ook een oplossing voor de wederzijdse belangen en behoeften van partijen. Dat maakt een combinatie van tussenpartijdige begeleiding en bovenpartijdige interventies noodzakelijk. Om dat te realiseren én goed in te zetten dien je als advocaat over de juiste mediation- en ADR-vaardigheden te beschikken.

Mediation is niet meer weg te denken uit de juridische dienstverlening. Ook de rechterlijke macht is binnen het bestuursrecht met ‘Maatschappelijk effectieve rechtspraak’ (bekend geworden onder de naam ‘De Nieuwe Zaaksbehandeling’) deze weg ingeslagen. In het civiele recht zie je dat steeds meer rechters onderhandelingsinterventies verrichten op basis van de ‘Harvard/methode’. Het is daarom van groot belang dat advocaten dezelfde ‘conflicttaal’ spreken als de rechter.

De advocatuur kan dus niet achterblijven. De markt vraagt om ‘hybride’ oplossingen en creatieve combinaties van interventies in het begeleiden van conflicten. Als advocaat kun je daarom niet meer om mediation en vaardigheden op het gebied van ‘Alternative Dispute Resolution’ (ADR) heen. In de beroepsopleiding legal mediator en ADR-specialist doe je kennis op over, en werk je aan deze vaardigheden. Deze maak je je eigen en daarnaast werk je aan jouw houding waardoor je effectiever en efficiënter gaat werken.

Na het volgen van deze beroepsopleiding maak je zelf de keuze of je het MfN-examen aflegt om daarmee gecertificeerd MfN-mediator te worden.
Het afleggen van dit examen is geen verplichting na het volgen van deze beroepsopleiding, maar wel wanneer je een gecertificeerd MfN-mediator wilt worden.

Wat is de doelgroep?

De Beroepsopleiding legal mediator en ADR-specialist is ontwikkeld voor advocaten. Daarbij maakt het niet uit op welk(e) rechtsgebied(en) je geregistreerd staat en werkzaam bent.

Wat is de cursusvorm?

De Beroepsopleiding legal mediator en ADR-specialist is een intensief en volwaardig opleidingsprogramma dat is samengesteld uit 20 klassikale bijeenkomsten van een dag, verdeeld over 6 modules.

Tijdens iedere module wordt er aandacht besteed aan de verschillende onderdelen van het mediationproces. Naast kennisoverdracht werk je intensief aan de houding van mediator en jouw vaardigheden. Dat doe je aan de hand van oefeningen en simulaties in tweetallen, kleine groepjes of plenair.

De groepen zijn klein en bestaan uit maximaal 16 personen. De persoonlijke feedback die je tijdens de bijeenkomsten van de trainers en jouw medecursisten krijgt, zorgt voor een optimaal leerrendement.

Studiemateriaal

Je bereidt elke bijeenkomst voor aan de hand van voorgeschreven studiemateriaal (e-learnings, videofragmenten en achtergrondliteratuur). Het studiemateriaal bieden we aan via onze online leeromgeving. Ook ontvang je een overzicht met benodigde boeken voor deze opleiding, deze dien je zelf aan te schaffen.

Wie zijn de trainers?

De Beroepsopleiding legal mediator en ADR-specialist wordt verzorgd door ervaren trainers met een juridische achtergrond die ook professional zijn in de mediation- en ADR-praktijk. Zij zijn in staat jou optimaal te begeleiden in jouw leerproces en om de kennis te vertalen naar de praktijk.

De trainers zijn:

Wat leer je tijdens de Beroepsopleiding legal mediator en ADR-specialist?

Na afloop van module 1:

 • weet je wat een conflict is en welke conflictstijlen onderscheiden worden;
 • kun je het 7-1 model van conflictdiagnose toepassen;
 • ken je het palet en ADR-methoden en weet je wanneer je welke methode gebruikt.

Na afloop van module 2:

 • kun je de positionele onderhandelprincipes benoemen;
 • ken je de Harvard onderhandelprincipes;
 • weet je welke fases in het onderhandelingsproces onderscheiden worden;
 • kun je van standpunten naar belangen redeneren;
 • kun je het principe van het Beste Alternatief Zonder Overeenstemming (BAZO) uitleggen;
 • Ken je de verschillende dynamieken binnen het onderhandelingsproces.

Na afloop van module 3:

 • weet je hoe je kunt omgaan met conflicten en ken je de grondhouding en ethiek van de mediator;
 • Kun je de verschillende fases binnen het mediationproces benoemen;
 • ken je het belang van communicatie en kun je omgaan met emoties en tegenoverdracht;
 • Kun je omgaan met niet-effectieve communicatie;
 • Ben je op de hoogte van de juridische aspecten van mediation;

Na afloop van module 4:

 • kun je de beginselen van conflictadvisering benoemen;
 • ken je de uitgangspunten van een professioneel mediationvoorstel;
 • Kun je uitleggen hoe het stappenplan van een verwijzingsgesprek eruit ziet.

Na afloop van module 5:

 • Weet je wat mediation advocacy inhoudt;
 • weet je wat de rol van de jurist bij de verschillende methoden van ADR is;
 • kun je het verschil uitleggen tussen effectieve en minder effectieve partijbegeleiding;
 • weet je hoe je controle kunt houden en kunt meebewegen met de cliënt;
 • weet je hoe je je cliënt kunt coachen.

Na afloop van module 6:

 • Weet je precies wat je kunt verwachten tijdens het assessment van de MfN en de daarop volgende accreditatie;
 • weet je hoe je na de opleiding een praktijk als mediator op kunt zetten.
 • ben je klaar om te starten als professioneel legal mediator.

Wat ontvang je na afronding van de Beroepsopleiding legal mediator en ADR-specialist?

Per deelgenomen bijeenkomst ontvang je 5 NJ PO-punten, in totaal 100 NJ PO-punten. Het bewijs van deelname wordt aan het einde van de opleiding opgemaakt.

Heb je aan alle bijeenkomsten deelgenomen, dan kun je er vervolgens voor kiezen om deel te nemen aan het MfN-examen, bestaande uit een schriftelijke kennistoets en een live assessment. Als je deze beide onderdelen van het MfN-examen met goed gevolg aflegt, ontvang je het diploma ‘ADR-specialist Nederland’ dat door het MfN en de NOVA erkend zijn. Dit behaalde diploma biedt de mogelijkheid om je in te schrijven in het MfN-register waarmee je geregistreerd wordt als erkend MfN-mediator.

Samenwerking OSR en CVC

Voor de ontwikkeling van de Beroepsopleiding legal mediator en ADR-specialist, zijn we de samenwerking met het Centrum voor Conflicthantering aangegaan. Door de bundeling van specifieke kennis van CVC en OSR is deze nieuwe beroepsopleiding, speciaal voor advocaten, ontwikkeld. OSR werkt al vele jaren samen met CVC als het gaat om de Basistraining Harvard onderhandelen en de Training effectief optreden ter zitting bij de bestuursrechter.

Programma

Module 1: Conflictenleer & basisbeginselen ADR-arbitrage (bijeenkomst 1 en 2)

Conflictenleer ligt aan de basis van ADR en legal mediation. Je maakt kennis met verschillende modellen om een juiste keuze te maken voor de inzet van verschillende vormen van ADR. Aan bod komt:

  • Wat is een conflict?

 

  • Verschillende conflictstijlen: internationale theorie van Thomas Kilmann

 

  • Conflictdiagnose: het 7-1 model van Conflictdiagnose

 

  • De praktische toepassing van deze modellen

 

  • Het palet aan ADR-methoden

 

  • Theorie en toepassing van het palet: wanneer gebruik je welke methode?

 

  • Oefenen met de ADR-analyse

 

  • Verdieping: de ins- en outs van arbitrage

 

  • Oefenen en casuïstiek

 

 

Module 2: Positioneel en Harvard onderhandelen (bijeenkomst 3 t/m 5)

De Harvard-methode wordt wereldwijd beschouwd als de meest effectieve onderhandelingsmethode. De methode gaat ervan uit dat onder andere door het concentreren op de achterliggende belangen van de partijen en het ‘spelen van de bal in plaats van de man’, een optimaal onderhandelingsresultaat wordt bereikt. Aan bod komen:

  • Positionele Onderhandelprincipes

 

  • Harvard Onderhandelprincipes

 

  • Fasen in het onderhandelingsproces

 

  • Van standpunten naar belangen

 

  • BAZO/BATNA

 

  • Objectieve criteria

 

  • Dynamieken binnen het onderhandelingsproces

 

  • Onderhandelvaardigheden

 

  • Gevoelens en Gedrag

 

  • Oefenen en casuïstiek

 

 

Module 3: Mediation (bijeenkomst 6 t/m 16)

Als mediator assisteer je cliënten in het bereiken van de best mogelijke overeenstemming en sta je hen bij in het onderhandelings- en besluitvormingsproces. Door een veilig klimaat en de juiste sfeer te scheppen, creëer je keuzemogelijkheden voor de partijen in een vrijwillig proces dat zich richt op mogelijkheden in de toekomst. Daarbij behouden de partijen in beginsel zelf de controle over het resultaat. Aan bod komt:

  • Omgaan met conflicten

 

  • Grondhouding en ethiek van de mediator

 

  • De verschillende fasen binnen het mediationproces

 

  • Belang van communicatie

 

  • Omgaan met emoties en tegenoverdracht

 

  • Van standpunten naar belangen

 

  • Omgaan met lastige situaties

 

  • Juridische aspecten van mediation

 

  • Omgaan met niet-effectieve communicatie

 

  • Oefenen en casuïstiek

 

 

Module 4: Conflictadvisering en verwijzen naar mediation (bijeenkomst 17)

Conflictadvisering wordt een steeds belangrijker onderdeel van het werk van een advocaat. Want welke methode van geschiloplossing past het beste bij welk geschil? Tijdens deze dag leer je de client te adviseren over de beste methode. Je leert, mocht mediation de meest aangewezen weg zijn, verwijsmethodieken volgens de methode van (rechter) Machteld Pel, zoals het Centrum voor Conflicthantering in de afgelopen jaren verschillende rechters heeft getraind. Aan de orde komen:

  • De beginselen van conflictadvisering

 

  • De inzet van vaardigheden

 

  • Uitgangspunten van een professioneel mediationvoorstel

 

  • Het verwijzingsgesprek: een stappenplan

 

  • Oefenen en casuïstiek

 

 

Module 5: Mediation advocacy, partijbegeleiding (bijeenkomst 18)

Ook de NOvA ziet ‘mediation advocacy’ of partijbegeleiding steeds meer als een belangrijk onderdeel van het werk van de advocaat. Het gaat daarbij om het naar voor brengen van de behoeften en belangen van de cliënt op een niet-contradictoire manier. Aan bod komt:

  • Wat is mediation advocacy?

 

  • De rol van de jurist bij verschillende methoden van ADR

 

  • Het verschil tussen effectieve en minder effectieve partijbegeleiding

 

  • Controle en meebewegen

 

  • Coaching van de cliënt

 

  • Oefenen en casuïstiek

 

 

Module 6: Voorbereiding assessments en Diplomering ADR-specialist (bijeenkomst 19 en 20)

Wil jij je laten accrediteren door de Mediators Federatie Nederland (MfN)? Tijdens deze module leer je alles over deze accreditatie en hoe het assessment in zijn werk gaat. Je gaat oefenen in een assessment situatie, samen met een instituutsassessor.

Tijdens dag 2 van deze module, tevens de Slotdag van de gehele opleiding, krijg je een doorkijkje hoe je je als succesvolle mediator kunt manifesteren. Aan de orde komen de volgende thema’s:

  • De theoretische toets

 

  • Het MfN assessment: de ins- en outs van het assessment

 

  • Oefenen van het assessment

 

  • Hoe zet ik nade opleiding een praktijk als mediator op?

 

  • Intervisie en vervolgstappen

 

  • Oefenen en casuïstiek

 

  • Diplomering tot ADR-Specialist en Legal Mediator

 

 

MfN-registermediator

De titel MfN-registermediator is een beschermde titel waarmee de mediator onder de klachtenregeling en tuchtrechtspraak valt van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Als MfN-registermediator kun je je inschrijven bij de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) voor de behandeling van mediations in het kader van de verwijzingsvoorziening en werken op toevoegingsbasis.

Sprekers

 • Lenka Hora Adema

  Lenka Hora Adema is organisatiecoach (MOC), als MfN-registermediator gespecialiseerd in conflicthantering en heeft veel ervaring met het begeleiden van organisatieveranderingen binnen overheden. Lenka Hora Adema traint bij OSR en het CvC onder andere in de Basisopleiding tot (legal) mediator. Als mediator en mede-oprichter van HAvZ Mediation is zij gespecialiseerd in conflicten met de overheid, arbeidsconflicten en samenwerkingsconflicten. Lenka is naast haar werk als mediator, docent mediation aan de juridische faculteit van de Vrije Universiteit Amsterdam. Eerder werkte Lenka in de advocatuur, bij het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad der Nederlanden en bij het ministerie van Justitie en Veiligheid op het gebied van conflictmanagement en versterking van dienstverlening.

 • Mirjam Duyser

  Mirjam Duyser is NMI - MfN Register mediator en rechtbankmediator voor verschillende rechtbanken en gerechtshoven. Zij werkt sinds 2003 als mediator en heeft zich sindsdien doorlopend ontwikkeld in diverse stijlen van conflicthantering. Mirjam is voorzitter van de commissie Regelgeving van het NMI en heeft in die hoedanigheid de Gedragsregels voor mediators mogen vormgeven. Zij is tevens trainer bij het Centrum voor Conflicthantering en OSR Juridische Opleidingen. Mirjam heeft een brede en gedegen achtergrond als advocaat. Zij kent de juridische wereld en heeft daar goede contacten. Dit helpt bij het inschatten van kansen en risico's in procedures en bij het toetsen van de houdbaarheid van oplossingen.

 • Frédérique van Zomeren

  Frédérique van Zomeren is voorzitter van de Nederlandse Mediators Vereniging, bestuurder bij de Mediators Federatie Nederland (MfN), Ombudsman Zorgverzekeringen en senior mediator met een brede praktijk. Op complexe thema’s in uitdagende samenwerkingsverbanden weet ze met een combinatie van doelgerichtheid en het verbinden op mens en inhoud, het menselijk kapitaal te benutten en tot duurzame resultaten te komen. Frédérique is opgeleid als jurist aan de Universiteit van Amsterdam en de University of Essex en werkte in het verleden als adviseur en internationaal onderhandelaar bij de EU en VN. Sinds 2005 is Frederique actief als mediator. Als partner bij HAvZ Mediation en medeoprichter van DoeDemocratie.nu heeft zij ruime ervaring met mediation in de publieke en private sector. Haar voornaamste aandachtsgebieden zijn arbeid, zakelijke en maatschappelijke samenwerkingsverbanden zowel binnen als tussen bedrijven, organisaties en overheden. Als herstelmediator wordt ze ook ingezet bij mediation in strafzaken en in ernstig geëscaleerde conflicten.

 • Linda Reijerkerk

  Linda Reijerkerk is directeur en opleider van het Centrum voor Conflicthantering (CvC), sinds 1993 het Nederlandse opleidingsinstituut op het gebied van Mediation en Conflicthantering. Linda heeft al veel professionals ingewijd in de geheimen van Harvard Onderhandelen en belangen georiënteerd onderhandelen. Gedurende haar gehele arbeidzame leven heeft Linda trainingen ontwikkeld en gegeven: eerst als internationaal consultant op alle continenten. De laatste 15 jaar als inleider en trainer voor mensen die nieuwsgierig zijn naar Mediation of zelf mediator willen worden. In 2001 heeft zij tevens de opleiding tot professioneel coach afgerond. "In beweging brengen" is het credo van Linda Reijerkerk. Dat doet zij als onderhandelaar en mediator wanneer zij vastzittende onderhandelingsprocessen en conflicten tegenkomt en partijen naar een oplossing weet te begeleiden. Of zij brengt - als coach - managers in beweging die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten.

 • Margot van Cleef

  Margot van Cleef-Metsaars is advocaat geweest bij een internationaal advocatenkantoor, heeft meer dan 15 jaar ervaring binnen de rechterlijke macht en is werkzaam als MfN-registermediator, bindend adviseur en arbiter. Naast haar werk als zakelijk mediator is Margot parttime werkzaam als raadsheer bij het gerechtshof Den Haag. Binnen de rechtspraak zet Margot zich in voor mediation en innovaties op het gebied van de oplossingsgerichte zitting en treedt zij op als docent. Zij was jarenlang voorzitter van de Tuchtcommissie voor MfN-mediators. Margot is gespecialiseerd in conflicten rondom samenwerking, arbeid en het verbeteren van de samenwerking of het op een goede manier uit elkaar gaan. Margot treedt op als arbiter of bindend adviseur en begeleidt groepsmediations en teams. Margot is als zakelijk mediator actief in alle sectoren van het (internationale) zakenleven, maar ook in de publieke sector, de gezondheidszorg en het onderwijs. Daarnaast is Margot vertrouwd met geschillen in de bancaire sector, telecommunicatie- en ICT-industrie. Zij heeft ruime ervaring in het duurzaam oplossen van conflicten via mediation, begeleid onderhandelen of het treffen van een schikking.

Reviews over cursussen van OSR Juridische Opleidingen

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling