KiesUwCursus
Home Cursussen Beëindigen en wijzigen van (duur)overeenkomsten: praktische nuances tussen het ‘contractuele alles’ en het ‘contractuele niets’

Beëindigen en wijzigen van (duur)overeenkomsten: praktische nuances tussen het ‘contractuele alles’ en het ‘contractuele niets’

INLEIDING

De commerciële praktijk verloopt juridisch via contracten – meestal via duurovereenkomsten. Dat maakt vanzelf de vraag actueel: hoe kan een overeenkomst worden beëindigd? En: hoe kan zij worden gewijzigd? Elke overeenkomst is immers een ‘momentopname’: gedurende de looptijd ontstaat vaak behoefte aan een andere contractinhoud of zelfs een wijziging van het contract met terugwerkende kracht.

Dit geldt uiteraard met name in situatie van overmacht zoals de coronacrisis inzichtelijk heeft gemaakt. Uitvoerig komt aan bod op welke wijze door de lockdownmaatregelen overeenkomsten kunnen worden aangepast op grond van de redelijkheid en billijkheid. Hierbij gaat het niet alleen om de regeling van de onvoorziene omstandigheden (art. 6:258 BW) maar ook om de algemene werking van de redelijkheid en billijkheid (art. 6:248 BW), vooral de aanpassing buiten rechte dient te geschieden. Uitvoerig wordt eveneens ingegaan op de bijzondere rechterlijke bevoegdheid van art. 6:258 lid 1 tweede zin en art. 6:260 die bij uitstek bij aanpassing door de lockdownmaatregelen relevant zijn.

Voorts hebben twee recente uitspraken van de Hoge Raad naar aanleiding van prejudiciële vragen op de in de eerste alinea genoemde kwesties een nieuw licht geworpen, zowel rond de ontbinding wegens een tekortkoming (HR 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1810), als rond de vernieling wegens dwaling (HR 28 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:1046) Welke actie heeft de voorkeur? Hoe werk je een niet presterende contractant effectief de deur uit? Of verdient het voorkeur de contractuele verhouding in een gewijzigde vorm voort te zetten? Deze en andere (praktische) vragen staan in deze cursus centraal.

Sinds het principiële arrest over de opzegging van duurovereenkomsten (HR 28 oktober 2011, ECLI:NK:HR:BQ9854 (De Ronde Venen) is een groot aantal arresten over deze vorm van opzegging gewezen (onder meer: HR 2 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:141 (Goglio/SMQ Group), HR 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3232), HR 7 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1270 (Nanada/Golden Earring), HR 15 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:660 (Provincie Noord-Holland c.s./Gemeente Amsterdam)). De redelijkheid en billijkheid (art. 6:248 lid 1) speelt hier, naar haar aard, een bij uitstek casusgevoelige rol. Aan de hand van deze recente jurisprudentie wordt het geldend recht ten aanzien van de opzegging van duurovereenkomsten in kaart gebracht. 

Deze diverse leerstukken worden in de cursus in onderlinge samenhang besproken. De cursus biedt aldus een horizontale vergelijking van de leerstukken die het wijzigen en beëindigen van overeenkomsten in het algemene Contractenrecht beheersen. Het gaat met name om onvoorziene omstandigheden (6:258 BW), dwaling (6:228 BW) en ontbinding wegens een tekortkoming (6:265 BW). Deze vergelijking maakt het mogelijk om de verschillende vereisten van deze bevoegdheden (wel/ geen verzuim, wel/ geen toerekenbaarheid etc.) en verschillen in rechtsgevolgen (wel/ geen terugwerkende kracht, wel/ geen aanpassingsbevoegdheid etc.) in kaart te brengen. Aldus wordt het omvangrijke gebied van grijstinten tussen het ‘contractuele alles’ (een onberispelijk contract) en het ‘contractuele niets’ (de volledige teloorgang van het contract) in kaart gebracht.

De cursus biedt concrete aanbevelingen en handvatten voor de procespraktijk en geeft tips voor de praktische uitoefening van de bevoegdheden en de inhoudelijke inrichting van wijzigingsvoorstellen, mede in het licht van de rechterlijke toetsing daarvan.

DOELGROEP EN NIVEAU

De doelgroep is advocaten en andere academisch opgeleide juristen. Cursisten moeten om de cursus met succes te kunnen volgen basiskennis van het Verbintenissen- en contractenrecht bezitten.

Niveau is verdieping.

SYLLABUS

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus.

MAXIMUM AANTAL DEELNEMERS

30 deelnemers

REVIEWS

Docent werd door eerdere cursisten beoordeeld met het uitmuntende cijfer 10!

Onze cursus werd met de volgende opmerkingen gewaardeerd:

 • Goede inhoudelijke presentatie en verdieping op onderwerp.
 • Goede cursus. Cursus wordt zeer overzichtelijk en gestructureerd gebracht. Sluit goed aan op praktijk.
 • Uitstekende cursus, docent is echte vakman.
 • Zeer duidelijke behandeling van de stof. Goede toepassing van ontwikkeling in de rechtspraak. Zou deze cursus zeker aanbevelen, met name voor litigators interessant. Geen suggesties, helemaal prima.
 • Bijzonder leerzaam. Docent brengt goed systematiek in beeld en weet goede / leuke voorbeelden te geven.
 • Leuke bevlogen docent! Je blijft geboeid.
 • Docent verbindt de stof uitstekend, leuke voorbeelden en praktische tips.
 • Levendig, stemt tot nadenken. Goed overzicht van mogelijke rechtvorderingen en de consequenties daarvan.
 • De cursus is relevant voor de praktijk en er komen veel praktijk voorbeelden aan bod. Interactief. Ik raad de cursus aan aan anderen.
 • Uitstekende cursus, begaafde spreker.
 • Zeer nuttige cursus met een uitstekende docent. Zeer aanbevolen.

Programma

09.00 – 09.30 Ontvangst
09.30 – 11.00 Inleiding
De dwalingsregeling en de nadeelsopheffing (art. 6:228 jo art. 6:230 BW)
11.00 – 11.15 Pauze
11.15 – 12.45 Vervolg De dwalingsregeling en de nadeelsopheffing (art. 6:228 jo art. 6:230 BW)
Wijzigen van overeenkomsten wegens onvoorziene omstandigheden (art. 6:258 BW)
12.45 – 13.30 Lunch
13.30 – 15.00 Ontbinding en wijziging wegens een tekortkoming (art. 6:265 BW)
Horizontale vergelijking van de diverse wijzigingsbevoegdheden
15.00 – 15.15 Pauze
15.15 – 16.45 Vervolg Horizontale vergelijking van de diverse wijzigingsbevoegdheden
Horizontale vergelijking met schadevergoeding ex 6:74 BW
16.45 Afsluiting

Sprekers

 • Mr. dr. L. Reurich

  Docent Beroepsopleiding Advocaten, raadsheer-plv in het Gerechtshof Den Haag en rechter-plv in de Rechtbank Noord Holland

Editie(s)

Reviews over cursussen van Instituut voor Juridische Opleidingen

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling