KiesUwCursus
Home Cursussen Basisopleiding slachtoffer- en letselzaken*

Basisopleiding slachtoffer- en letselzaken*

Goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand

Op dinsdagen 7, 14, 21 en 28 november 2023

Bestemd voor advocaat-stagiaires, advocaten en overige juristen die slachtoffers willen bijstaan in het strafproces

Tijdens deze basisopleiding komen alle strafrechtelijke, civielrechtelijke en psychologische onderwerpen aan de orde die je nodig hebt om slachtoffer- en letselzaken op deskundige wijze af te handelen. Na het volgen van de vier opleidingsdagen beschik je op basisniveau over de benodigde kennis en vaardigheden op dit gebied. 

Het multidisicplinaire docententeam is afkomstig uit de advocatuur (letsel- en strafrechtpraktijk), Openbaar Ministerie en de wetenschap/rechtspraak en de Stichting Slachtofferhulp Nederland. Vanuit hun eigen invalshoek en hun eigen expertise belichten ze op praktische wijze de verschillende onderwerpen.

De Raad voor Rechtsbijstand stelt deze basisopleiding (20 NOvA PO) verplicht voor advocaten die op toevoegbasis slachtoffers in het strafproces willen bijstaan.

Aanvullende informatie: 
Dit programma is samengesteld door de Raad voor Rechtsbijstand en het is dan ook niet mogelijk om wijzigingen door te voeren in dit programma. Het niveau is basis en belicht de theorie met een praktische inslag.

Programma

Data en tijd: 7, 14, 21 en 28 november 2023
Onderwerp: Strafrecht deel I (5 PO)
Datum: dinsdag 7 november 2023
Sprekers:
– mr. Jouke Osinga, officier van justitie arrondissementsparket Oost-Nederland
– mr. Floor Oehlen, advocaat bij Crombag Oehlen advocaten in Beek

12:30 – 13:00 uur
Ontvangst met lunch

13:00 – 14:00 uur
Relevante regelgeving
– Aanwijzing slachtofferzorg
– Aanwijzing opsporing en vervolging inzake seksueel misbruik
– Aanwijzing Mensenhandel
– Europese wetgeving en Internationale verdragen met betrekking tot het slachtoffer
– Relevante jurisprudentie

14:00 – 15:00 uur
Aangifte door het slachtoffer
– Tegen welke problemen loopt het slachtoffer aan tijdens de aangifte?
– De rechten en positie van het slachtoffer na de aangifte
– Wat is een slachtoffer?
– Minderjarige als slachtoffer
– Wat is het verschil tussen het bijstaan en het vertegenwoordigen van een slachtoffer?

15:00 – 15:30 uur
Pauze

15:30 – 16:30 uur
Het opsporingsonderzoek
– Wat zijn de rechten van het slachtoffer tijdens het opsporingsonderzoek?
– Wat is de positie van de advocaat in deze fase van het onderzoek?
– Voortgang van het onderzoek
– Inzage in en het ontvangen van het politiedossier
– Hoe het slachtoffer bij te staan in deze fase

16:30 – 17:30 uur
De vervolgfase
– Contact met het Openbaar Ministerie
– Het opvragen van het gehele strafdossier
– Stellen als benadeelde partij in het strafproces
– Slachtoffergesprek met de Officier van Justitie
– Beklag ex artikel 12Sv.

17:30 – 18:00 uur
Pauze met warme snack

18:00 – 19:00 uur
Rechtsbijstand slachtoffer bij het getuigenverhoor
– Welke rol speelt het slachtoffer in het gerechtelijk vooronderzoek?
– Getuigenverhoor bij de rechter-commissaris
– Positie van de advocaat tijdens deze fase
– Hoe het slachtoffer voor te bereiden op het getuigenverhoor
– Hoe het slachtoffer bij te staan tijdens het getuigenverhoor

19:00 uur
Einde programma

Dag 2
Onderwerp: Strafrecht, deel II (4 PO) en Psychologische onderwerpen (2 PO)
Datum: dinsdag 14 november 2023
Sprekers:
– mr. Frédérique ten Berge, advocaat bij Ten Berge Leerkotte Advocaten in Utrecht
– mr. Robin Fontijne, juridisch adviseur en trainer Slachtofferhulp Nederland

11:00 uur – 11:30 uur
Ontvangst

11:30 – 12:30 uur
Vordering benadeelde partij
– Inhoud vordering benadeelde partij
– Wie kan zich in het strafproces voegen als benadeelde partij?
– In welke fase voegen als benadeelde partij?
– Behandeling als procespartij
– Informatieverstrekking aan cliënt
– Beslag
– Executie strafvonnis

12:30 – 13:15 uur
Lunch

13:15 – 14:15 uur
Het spreekrecht
– De procedure van het spreekrecht
– Verschillende aspecten van het spreekrecht
– Ondersteuning bij het opstellen van een schriftelijke slachtofferverklaring

14:15 – 15:15 uur
De zitting
– Voorbereiding van het slachtoffer op de zitting

15:15 – 15:30 uur
Pauze

15:30 – 16:30 uur
Overige
– De piketregeling
– Financiering van de rechtsbijstand
– Proceskosten
– Voorschotregeling
– Het misbruik in de Rooms-Katholieke kerk en overheidsinstellingen
– Het LEBZ
– Huiselijk geweld en huisverbod

16:30 – 17:00 uur
Pauze met warme snack

17:00 – 19:00 uur
Psychologische onderwerpen:
Psychische aspecten
– Psychische problemen van slachtoffers
– De gevolgen voor de slachtoffers
– Mogelijke therapieën voor slachtoffers
– Slachtofferhulp, samenwerking met case-management
– Hoe om te gaan met getraumatiseerde cliënten?

19:00 uur
Einde programma

Dag 3
Onderwerp: Civielrecht deel I (5 PO)
Datum: donderdag 23 november 2023
Spreker:
– mr. Edwin Bosch, advocaat bij Vogelaar Bosch Spijer Advocaten te Honselersdijk

12:30 – 13:00 uur
Ontvangst met lunch

13:00 – 14:00 uur
Aansprakelijkheid I
– De onrechtmatige daad In het algemeen
– De onrechtmatige daad specialis
– Jurisprudentie met betrekking tot de onrechtmatige daad
– Verschil onrechtmatige daad en toerekenbare tekortkoming

14:00 – 15:00 uur
Aansprakelijkheid II
– Kelderluikcriteria
– Gevaarzetting
– Zorgvuldigheidsnorm
– Waarschuwingsplicht
– Hoofdelijke aansprakelijkheid
– Eigen schuld of medeschuld van het slachtoffer

15:00 – 15:30 uur
Pauze

15:30 – 16:30 uur
Bewijs
– Bewijskracht onherroepelijk strafvonnis
– Verdeling bewijslast in civiele procedures
– Vaststellen van causaal verband
– Omkeringsregeling
– Toerekening schade bij schending verkeers- en veiligheidsnorm
– Deskundigenrapport

16:30 – 17:30 uur
Verjaring
– Kort verjaringstermijn
– Lang verjaringstermijn
– Verjaring bij minderjarigen
– Stuiting van het verjaringstermijn
– Verjaring en redelijkheid en billijkheid

17:30 – 18:00 uur
Pauze met warme snack

18:00 – 19:00 uur
Civiele procedure
– Hoe een civiele vordering in te stellen?
– In welke fase van het stafproces een civiele vordering instellen?
– Procesregels met betrekking tot het instellen van een civiele vordering
– Mogelijke andere civiele procedures (bodemzaak, deelgeschil, voorlopig getuigenverhoor etc.)
– Op welke manier stel je de veroorzaker aansprakelijk?
– Conservatoir beslag leggen

19:00 uur
Einde programma

Dag 4 
Onderwerp: Civielrecht deel II (4 PO)
Datum: dinsdag 28 november 2023
Spreker:
– mr. Aurélie van Dijk, advocaat bij Beer Advocaten in Amsterdam

12:30 – 13:00 uur
Ontvangst met lunch

13:00 uur – 14:00 uur
Schadevergoeding I
– De vordering
– Schadevergoedingsmaatregel
– De toepassing van de schadevergoedingsmaatregel
– Wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding
– Incasso vordering door CJIB

14:00 – 15:00 uur
Schadevergoeding II
– Concrete en abstracte schadebegroting
– Verplaatste schade
– Eigen schade ouder of familie
– Schade minderjarige

15:00 – 15:30 uur
Pauze

15:30 – 16:30 uur
Schadevergoeding III
– Welke schadeposten mogelijk?
– Toepassing richtlijnen van de Letselschaderaad
– Immateriële schade
– Shockschade en affectieschade
– Buitengerechtelijke kosten

16:30 – 17:30 uur
Schadefonds Geweldsmisdrijven
– Wat houdt het Schadefonds Geweldsmisdrijven in?
– Wie kunnen er een beroep doen op het Schadefonds Geweldsmisdrijven?
– Hoe stel je een beroep in op het Schadefonds Geweldsmisdrijven?
– Wat zijn de verjaringstermijnen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven?
– Hoe verloopt een aanvraag bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven?
– Welke schadebedragen kunnen er op basis van de beleidsregels worden uitgekeerd?

Sprekers

 • F. (Frédérique) ten Berge

  Advocaat bij Ten Berge Leerkotte Advocaten, Utrecht, tevens bestuurslid van LANGZS (Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers). Frédérique ten Berge heeft gestudeerd aan de Rijks Universiteit van Groningen en afgestudeerd in de richtingen privaat-en strafrecht. Ze is advocate sinds 1997. De eerste drie jaren heeft zij een algemene praktijk gevoerd met een accent op strafrecht en letselschade. Vanaf 2000 is zij gespecialiseerd in het strafrecht alsmede ook het jeugdstrafrecht. In 2003 heeft zij de profileringscursus (vooropleiding specialisatiecursus) gevolgd bij het Pompe Instituut te Utrecht en in 2005 de specialisatiecursus strafrecht afgerond aan dat zelfde instituut. Ze is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten en is daarnaast lid van de Werkgroep Juridische Opvang van Slachtoffers van Seksuele Geweldsmisdrijven en bestuurslid van de werkgroep van strafrechtadvocaten te Utrecht. Zij verzorgt cursussen voor advocaten en leden van de rechtelijke macht.

 • A.A.M. (Aurélie) van Dijk

  mr. Aurélie van Dijk is sinds 2010 werkzaam als advocaat met de specialisatie Aansprakelijkheidsrecht en Letselschade. Zij is sinds 2015 werkzaam bij Beer advocaten te Amsterdam en is lid van de WAA, VJPP en aspirant-lid LSA

 • E.W. (Edwin) Bosch

  Advocaat bij Vogelaar Bosch Spijer Advocaten te Honselersdijk

 • J.E.R. (Jouke) Osinga

  Officier van Justitie Arrondissementsparket Oost Nederland

 • F. (Floor) Oehlen

  Floor Oehlen studeerde rechten aan de Universiteit Maastricht. In 2002 is zij gaan werken als advocaat in strafzaken. Binnen en buiten het strafrecht heeft zij in het bijzonder aandacht voor de belangen van jeugdigen, cliënten met psychische problematiek (PIJ, TBS, plaatsing psychiatrisch ziekenhuis) en slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven. Floor is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NvSA), de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA), de Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS) en de vereniging Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland (vPAN). Floor treedt daarnaast op als docente postacademisch onderwijs aan de Universiteit Maastricht, de Radboud Universiteit (CPO) en OSR Juridische Opleidingen. Floors aanpak kenmerkt zich door passie, bevlogenheid en een winnaarsmentaliteit.

Editie(s)

Plan route

Reviews over cursussen van SDU

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling