KiesUwCursus
Home Cursussen Basisopleiding Personen- en Familierecht

Basisopleiding Personen- en Familierecht

Goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand

Sinds 1 juli 2012 hanteert de Raad voor Rechtsbijstand specifieke opleidingseisen voor het mogen behandelen van toevoegzaken binnen het rechtsgebied Personen- en Familierecht. Een van die eisen betreft het met succes voltooien van een basisopleiding Personen- en Familierecht.

Vanaf 1 januari 2013 toetst de Raad actief of u, als advocaat die toevoegingen aanvraagt op het gebied van het Personen- en Familierecht, voor een basisopleiding staat ingeschreven of deze reeds heeft gevolgd.

Deze Basisopleiding Personen- en Familierecht voldoet aan het profiel zoals gesteld door de Raad voor Rechtsbijstand en wordt aangemerkt als basisopleiding in de zin van artikel 6g en bijlage 3 van de inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten van de Raad voor Rechtsbijstand.

Na het volgen van deze basisopleiding beschikt u over een behoorlijk basisniveau van kennis en vaardigheden op het gebied van het Personen- en Familierecht die u direct kunt toepassen in uw adviespraktijk.

Deze opleiding bestaat uit 5 cursusdagen.

Programma

Dag 1. Personen- en familierecht  10:00 -16:15 u

Afstammings- en adoptierecht

 • Familierechtelijke betrekking
 • Bloed- en aanverwantschap
 • Ontkenning door huwelijk of geregistreerd partnerschap ontstaan ouderschap
 • Erkenning bij notariële akte of bij akte burgerlijke stand
 • Gerechtelijke vaststelling ouderschap
 • Adoptie

Gezags- en omgangsrecht

 • Ouderlijk gezag
 • Voogdij
 • Ouderlijk bewind
 • Ouderlijk vruchtgenot
 • Voogdijbewind
 • Testamentaire voogdij en voogdij d.m.v. aantekening gezagsregister
 • Omgang en contact
 • Informatie en consultatie

Dag 2. Huwelijksvermogensrecht 10:00 – 17:15 u

 Rechten en plichten echtgenoten

 • Kosten van de huishouding
 • Toestemming art. 1:88 BW
 • Inlichtingenplicht
 • Bestuur

Rechten en plichten ongehuwd samenwonenden

 • Kosten van de huishouding
 • Bestuur

Gemeenschap van goederen

 • Gevolgen van boedelmenging
 • Uitgezonderd vermogen
 • Zaaksvervanging
 • Vergoedingsrechten
 • Bestuur

Ontbinding gemeenschap bij echtscheiding

 • Peildatum
 • Gevolgen
 • Bestuur  

Verdeling gemeenschap bij echtscheiding

 • Verdeling algemeen
 • Verdeling door partijen
 • Verdeling door de rechter
 • Verdeling echtelijke woning
 • Waardepeildatum

Huwelijkse voorwaarden

 • Inhoud en gevolgen
 • Verrekenbedingen

Vermogensrechtelijke verhouding ongehuwd samenwonenden

 • Met samenlevingsovereenkomst
 • Zonder samenlevingsovereenkomst

 

Dag 3. Alimentatierecht, Procesrecht en Convenanten 9:00 u – 19:15 u

 Alimentatierecht 

 • Rechtsgronden
 • Behoeftigheid
 • Draagkracht
 • Behoefte partneralimentatie
 • Kinderalimentatie
 • Tremanormen en alimentatierekenprogramma’s
 • De voorhuwelijkse alimentatieovereenkomst
 • Concurrerende alimentatieverplichting
 • Artikel 1:160 BW
 • Niet-wijzigingsbeding
 • Wijziging alimentatieovereenkomst
 • Wijziging alimentatiebeschikking
 • Wet limitering alimentatie
 • Wettelijke indexering
 • Fiscaliteit

Procesrecht 

 • Verzoekschriftprocedure (art. 261 e.v. Rv)
 • Rechtspleging in scheidingszaken (art. 815 e.v. Rv)
 • Ouderschapsplan en ontvankelijkheid
 • Nevenvoorzieningen (art. 827 Rv)
 • Voorlopige voorzieningen (art. 821 e.v. Rv)
 • Mondelinge behandeling
 • Beschikking
 • Dagvaarding
 • Kort geding
 • Bewijsrecht in familiezaken (stelplicht en bewijslastverdeling) 

 Convenanten 

 • Karakter (echt)scheidingsconvenant
 • Onderdelen en onderwerpen convenant
 • Eisen convenant
 • Considerans
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Uitleg (echt)scheidingsconvenant
 • Rol en houding advocaat

Dag 4. Internationaal recht 10:00 – 15:00 u

Algemene beginselen van het internationaal privaatrecht

 • Verschillende ipr vragen:
             bevoegdheid
             toepasselijk recht
             erkenning en tenuitvoerlegging
 • Verschillende niveaus van regelgeving:
            Europese wetgever, bijv. verordeningen
            Internationale wetgever, bijvoorbeeld Haagse Conferentie
            Nationale wetgever, bijv. Boek 10 BW
 • Voorvraag (in het kader van erkenning huwelijk/gp)

Echtscheiding

 • Bevoegdheid
 • Toepasselijk recht
 • Erkenning van buitenlandse echtscheidingen

Gezagsrecht, inclusief omgang, OTS en UHP

 • Bevoegdheid
 • Toepasselijk recht
 • Erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse gezagsbeslissingen

Alimentatie: partner- en kinderalimentatie

 • Bevoegdheid
 • Toepasselijk recht
 • Erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse alimentatie beslissingen

Huwelijksvermogensrecht

 • Bevoegdheid
 • Toepasselijk recht
 • Erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse alimentatie beslissingen

 

Dag 5. Mediation en formeelrechtelijke aspecten 10:00 – 15:00 u

 • Vier dimensies van communicatie (Mastenbroek)
 • Het huwelijk
 • Conflict en verlies
 • Welke client ?
 • Tegenspraak of samenspraakprocedure?
 • Scheidingsprocesrecht: de plek van mediation in het processpectrum
 • Procesbegeleiding, conflictdiagnose en keuze afdoeningsvorm
 • Mediation: fasering
 • Rol advocaat in geval van mediation
 • Essentie van mediation
 • De fases in een mediation : van intake tot nazorg
 • Het psychologisch effect van een (komende) scheiding voor de gezinsleden (rouw en transitie)
 • Overgang naar verantwoordelijk ouderschap
 • Procesbegeleidersrol van de advocaat en de mediator
 • Het onderkennen van ongelijkwaardigheden in de relatie
 • Omgaan met vooroordelen en partijdigheid: Introductie van hoe vooroordelen, zowel die van de mediator zelf als die van de cliënten, de mediator uit zijn/haar onpartijdige rol halen.
 • Hoe doorbreekt de mediator een impasse?
          Vraagtechnieken
          Effectieve conflictoplossing
          ‘Schillen’: van poneringen via standpunten, visies, belangen naar de kern.

Sprekers

 • Prof. mr. A.J.M. (André) Nuytinck

  Hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder personen-, familie- en erfrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam en hoogleraar burgerlijk recht, in het bijzonder personen- en familierecht, Centrum voor Notarieel Recht, Radboud Universiteit Nijmegen

 • Mr. dr. B. (Bart) Breederveld

  Advocaat en mede-oprichter Rensen Advocaten, Raadsheer-plv bij het Gerechtshof ’s-Gravenhage

 • Mr. A. (Anouk) Wakker

  Advocaat bij Christoph & Wakker Familierecht

 • mr. J.A.J.A. (Joris) Luijten

  Advocaat binnen de praktijkgroep personen- en familierecht BANNING Advocaten

 • Mr. dr. I. (Ian) Sumner

  Oprichter en eigenaar van Voorts Juridische Diensten, freelance docent en onderzoeker

 • Mr. A.M. (Annette) van Riemsdijk

  Advocaat en mediator, rechter plv., trainer en docent

Editie(s)

Reviews over cursussen van Family Law Academy

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling