KiesUwCursus
Home Cursussen Basisopleiding Personen- en Familierecht

Basisopleiding Personen- en Familierecht

Goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand

Sinds 1 juli 2012 hanteert de Raad voor Rechtsbijstand specifieke opleidingseisen voor het mogen behandelen van toevoegzaken binnen het rechtsgebied Personen- en Familierecht. Een van die eisen betreft het met succes voltooien van een basisopleiding Personen- en Familierecht.

Vanaf 1 januari 2013 toetst de Raad actief of u, als advocaat die toevoegingen aanvraagt op het gebied van het Personen- en Familierecht, voor een basisopleiding staat ingeschreven of deze reeds heeft gevolgd.

Deze Basisopleiding Personen- en Familierecht voldoet aan het profiel zoals gesteld door de Raad voor Rechtsbijstand en wordt aangemerkt als basisopleiding in de zin van artikel 6g en bijlage 3 van de inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten van de Raad voor Rechtsbijstand.

Na het volgen van deze basisopleiding beschikt u over een behoorlijk basisniveau van kennis en vaardigheden op het gebied van het Personen- en Familierecht die u direct kunt toepassen in uw adviespraktijk.

Deze opleiding bestaat uit 5 cursusdagen.

Programma

Dag 1. Personen- en familierecht  10:00 -16:15 u

Afstammings- en adoptierecht

 • Familierechtelijke betrekking
 • Bloed- en aanverwantschap
 • Ontkenning door huwelijk of geregistreerd partnerschap ontstaan ouderschap
 • Erkenning bij notariële akte of bij akte burgerlijke stand
 • Gerechtelijke vaststelling ouderschap
 • Adoptie

Gezags- en omgangsrecht

 • Ouderlijk gezag
 • Voogdij
 • Ouderlijk bewind
 • Ouderlijk vruchtgenot
 • Voogdijbewind
 • Testamentaire voogdij en voogdij d.m.v. aantekening gezagsregister
 • Omgang en contact
 • Informatie en consultatie

Dag 2. Huwelijksvermogensrecht 10:00 – 17:15 u

 Rechten en plichten echtgenoten

 • Kosten van de huishouding
 • Toestemming art. 1:88 BW
 • Inlichtingenplicht
 • Bestuur

Rechten en plichten ongehuwd samenwonenden

 • Kosten van de huishouding
 • Bestuur

Gemeenschap van goederen

 • Gevolgen van boedelmenging
 • Uitgezonderd vermogen
 • Zaaksvervanging
 • Vergoedingsrechten
 • Bestuur

Ontbinding gemeenschap bij echtscheiding

 • Peildatum
 • Gevolgen
 • Bestuur  

Verdeling gemeenschap bij echtscheiding

 • Verdeling algemeen
 • Verdeling door partijen
 • Verdeling door de rechter
 • Verdeling echtelijke woning
 • Waardepeildatum

Huwelijkse voorwaarden

 • Inhoud en gevolgen
 • Verrekenbedingen

Vermogensrechtelijke verhouding ongehuwd samenwonenden

 • Met samenlevingsovereenkomst
 • Zonder samenlevingsovereenkomst

 

Dag 3. Alimentatierecht, Procesrecht en Convenanten 9:00 u – 19:15 u

 Alimentatierecht 

 • Rechtsgronden
 • Behoeftigheid
 • Draagkracht
 • Behoefte partneralimentatie
 • Kinderalimentatie
 • Tremanormen en alimentatierekenprogramma’s
 • De voorhuwelijkse alimentatieovereenkomst
 • Concurrerende alimentatieverplichting
 • Artikel 1:160 BW
 • Niet-wijzigingsbeding
 • Wijziging alimentatieovereenkomst
 • Wijziging alimentatiebeschikking
 • Wet limitering alimentatie
 • Wettelijke indexering
 • Fiscaliteit

Procesrecht 

 • Verzoekschriftprocedure (art. 261 e.v. Rv)
 • Rechtspleging in scheidingszaken (art. 815 e.v. Rv)
 • Ouderschapsplan en ontvankelijkheid
 • Nevenvoorzieningen (art. 827 Rv)
 • Voorlopige voorzieningen (art. 821 e.v. Rv)
 • Mondelinge behandeling
 • Beschikking
 • Dagvaarding
 • Kort geding
 • Bewijsrecht in familiezaken (stelplicht en bewijslastverdeling) 

 Convenanten 

 • Karakter (echt)scheidingsconvenant
 • Onderdelen en onderwerpen convenant
 • Eisen convenant
 • Considerans
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Uitleg (echt)scheidingsconvenant
 • Rol en houding advocaat

Dag 4. Internationaal recht 10:00 – 15:00 u

Algemene beginselen van het internationaal privaatrecht

 • Verschillende ipr vragen:
             bevoegdheid
             toepasselijk recht
             erkenning en tenuitvoerlegging
 • Verschillende niveaus van regelgeving:
            Europese wetgever, bijv. verordeningen
            Internationale wetgever, bijvoorbeeld Haagse Conferentie
            Nationale wetgever, bijv. Boek 10 BW
 • Voorvraag (in het kader van erkenning huwelijk/gp)

Echtscheiding

 • Bevoegdheid
 • Toepasselijk recht
 • Erkenning van buitenlandse echtscheidingen

Gezagsrecht, inclusief omgang, OTS en UHP

 • Bevoegdheid
 • Toepasselijk recht
 • Erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse gezagsbeslissingen

Alimentatie: partner- en kinderalimentatie

 • Bevoegdheid
 • Toepasselijk recht
 • Erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse alimentatie beslissingen

Huwelijksvermogensrecht

 • Bevoegdheid
 • Toepasselijk recht
 • Erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse alimentatie beslissingen

 

Dag 5. Mediation en formeelrechtelijke aspecten 10:00 – 15:00 u

 • Vier dimensies van communicatie (Mastenbroek)
 • Het huwelijk
 • Conflict en verlies
 • Welke client ?
 • Tegenspraak of samenspraakprocedure?
 • Scheidingsprocesrecht: de plek van mediation in het processpectrum
 • Procesbegeleiding, conflictdiagnose en keuze afdoeningsvorm
 • Mediation: fasering
 • Rol advocaat in geval van mediation
 • Essentie van mediation
 • De fases in een mediation : van intake tot nazorg
 • Het psychologisch effect van een (komende) scheiding voor de gezinsleden (rouw en transitie)
 • Overgang naar verantwoordelijk ouderschap
 • Procesbegeleidersrol van de advocaat en de mediator
 • Het onderkennen van ongelijkwaardigheden in de relatie
 • Omgaan met vooroordelen en partijdigheid: Introductie van hoe vooroordelen, zowel die van de mediator zelf als die van de cliënten, de mediator uit zijn/haar onpartijdige rol halen.
 • Hoe doorbreekt de mediator een impasse?
          Vraagtechnieken
          Effectieve conflictoplossing
          ‘Schillen’: van poneringen via standpunten, visies, belangen naar de kern.

Sprekers

 • Prof. mr. A.J.M. (André) Nuytinck

  Hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder personen-, familie- en erfrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam en hoogleraar burgerlijk recht, in het bijzonder personen- en familierecht, Centrum voor Notarieel Recht, Radboud Universiteit Nijmegen

 • Mr. dr. B. (Bart) Breederveld

  Advocaat en mede-oprichter Rensen Advocaten, Raadsheer-plv bij het Gerechtshof ’s-Gravenhage

 • Mr. A. (Anouk) Wakker

  Advocaat bij Christoph & Wakker Familierecht

 • mr. J.A.J.A. (Joris) Luijten

  Advocaat binnen de praktijkgroep personen- en familierecht BANNING Advocaten

 • Mr. dr. I. (Ian) Sumner

  Oprichter en eigenaar van Voorts Juridische Diensten, freelance docent en onderzoeker

 • Mr. A.M. (Annette) van Riemsdijk

  Advocaat en mediator, rechter plv., trainer en docent

Editie(s)


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kiesuwcursus.nl/public_html/wp-content/themes/kiesuwcursus/templates/courses/single/location.php on line 17

Reviews over cursussen van Family Law Academy

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling