KiesUwCursus
Home Cursussen Basisopleiding personen- en familierecht

Basisopleiding personen- en familierecht

De basis van het personen- en familierecht

Als advocaat wil je op de hoogte zijn de basisbeginselen van het personen- en familierecht. Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk ben je na afloop van deze vierdaagse opleiding helemaal up-to-date.

Op de eerste dag van de opleiding leggen we de basis voor een succesvolle aanpak van een echtscheidingszaak. De aandacht gaat uit naar de procesrechtelijke aspecten en rechtspsychologische aspecten welke nodig zijn om de (rechts)positie van je cliënt zorgvuldig in te kunnen schatten en goed samen te kunnen werken. Zo kun je het beste resultaat voor je cliënt bereiken. De tweede dag staat in het teken van het huwelijksvermogensrecht als brug naar de volgende dag, dag 3 over alimentatie: recht en rekenen. Er zal tussen dag 2 en 3 een huiswerkopdracht gemaakt moeten worden. De vierde en laatste dag besteden we aandacht aan het procederen en contracteren. Ook komen relevante internationaalprivaatrechtelijke onderwerpen aan de orde, waarmee we alle handvatten voor een succesvolle aanpak hebben aangeboden.

De Raad voor Rechtsbijstand stelt een Basisopleiding personen- en familierecht verplicht voor personen- en familierechtadvocaten die zich willen inschrijven voor toevoegingen. Met de Basisopleiding Personen- en familierecht van OSR voldoe je aan deze eis.

De opleiding bestaat uit vier lesdagen en een tussentijdse huiswerkopdracht.

In de basisopleiding worden de onderwerpen op interactieve en praktische wijze op basisniveau aangestipt.

Wat is de doelgroep?

De Basisopleiding personen- en familierecht is met name geschikt voor advocaten die snel en efficiënt de belangrijkste basisbeginselen willen leren. Deze basisopleiding is daarnaast geschikt voor advocaten die herintreden of zich op het rechtsgebied van personen- en familierecht willen begeven en op toevoegbasis deze zaken willen doen. Met deze opleiding voldoe je aan de eisen van de RvR voor de specialisatie personen en familierecht.

Wat is de cursusvorm?

Deze basisopleiding bestaat uit vier bijeenkomsten van een dag á zes uur. Tussen dag twee en drie moet er een huiswerkopdracht worden gemaakt. Zonder inlevering van deze huiswerkopdracht kun je niet deelnemen aan de derde cursusdag. De totale tijdsinvestering voor de bijeenkomsten en de huiswerkopdracht is 26 uur.

Wie zijn de docenten?

Deze opleiding wordt verzorgd door:
Annette van Riemsdijk
Margot Burger
Agnes van Wieren

Wat leer je tijdens de basisopleiding personen- en familierecht?

Na afloop van deze basisopleiding:

 • ken je de basisbeginselen van het personen- en familierecht;
 • kun je deze kennis toepassen in je eigen praktijk.
 • Na afloop van de module echtscheiding(proces-)recht:
  • ken je de opbouw van Boek 1 en 3 BW in samenhang met Rv;
  • kun je zelfstandig de strategie in een zaak bepalen;
  • weet je hoe je je cliënt kunt coachen;
  • kun je de benodigde stukken opstellen met een zowel formeelrechtelijk als materieelrechtelijke juiste juridische vorm en inhoud in de context van een scheiding.
 • Na afloop van de module huwelijksvermogensrecht:
  • kun je (de omvang van) de huidige wettelijke beperkte gemeenschap van goederen beschrijven;
  • heb je inzicht in de verschillen tussen deze gemeenschap en de algehele gemeenschap van goederen;
  • heb je inzicht hoe vergoedingsrechten zich verhouden tot de voornoemde gemeenschappen;
  • kun je het onderscheid tussen finale en periodiek verrekenbedingen beschrijven en weet u ingeval van een periodiek verrekenbeding de omvang hiervan te berekenen.
 • Na afloop van de module alimentatierekenen:
  • kun je het verschil tussen kinderalimentatie en partneralimentatie uitleggen;
  • kun je zelf een eenvoudige alimentatieberekening maken;
  • weet je hoe je een alimentatieberekening kunt beoordelen;

Wat ontvang je na afronding van de basisopleiding personen- en familierecht?

 • 26 NOvA PO-punten
 • 26 MfN-punten
 • bewijs van deelname.

Raad voor Rechtsbijstand

Na afloop van deze basisopleiding voldoe je aan de opleidingseis e van de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) om je in te schrijven voor de specialisatie personen/ en familierecht zodat je toevoegbasis personen- en familierecht zaken te kunnen behandelen.

Programma

Inhoud


Module 1: Echtscheidings(proces-)recht

 • Het huwelijk e.a. samenlevingsvormen;
 • Scheiden;
 • Formeel rechtelijke aspecten zoals: conservatoire maatregelen, bewijs- en procesrecht en executie;
 • Overeenkomsten in het scheidingsrecht;
 • Pensioenverevening;
 • Derden:
  • Kindwaardig ouderschap;
  • Deontologie en good practices;

 • Kernbronnen ipr;
 • Restonderwerpen en vragen.Module 2: Huwelijksvermogensrecht

 • Algemene inleiding huwelijksvermogensrecht;
 • Wettelijk algehele gemeenschap van goederen;
 • Vergoedingsrechten voor/ na 1-1-2012;
 • Zaaksvervanging;
 • Wettelijk beperkte gemeenschap van goederen;
 • Aansprakelijkheid/ Verhaal/ Draagplicht voor en na 1-1-2018;
 • Ontbinding en verdeling gemeenschap;
 • Algemene regels huwelijkse voorwaarden;
 • Soorten huwelijkse voorwaarden en afwikkeling.Module 3: Alimentatie: Recht en rekenen

 • Wettelijke maatstaven;
 • Behoefte:
  • Voorwaarde:
  • Behoefte versus draagkracht;
  • Stelplicht/bewijslast;
  • Netto gezinsinkomen (NBGI).

 • Behoefte KAL:
  • Behoeftetabel;
  • Kindgebonden budget (en alleenstaande ouderkop) + KB;
  • Behoefte/behoeftigheid?
  • Ouders niet samen;
  • Behoefte jong-meerderjarige en/of student.

 • Draagkracht – wat is dat?
 • Draagkracht KAL:
  • Draagkrachtformule/draagkrachttabel;
  • Minimale draagkracht?
  • Zorgkorting/zorgkosten – wie/waarvoor/hoe/tekort en nu?
  • Extra lasten/aanvaardbaarheidstoets.

 • Ouderschapsplan en KAL:
  • Hoe/wat?
  • Kinderrekening?

 • Behoefte PAL:
  • 60%-vuistregel/Hofformule of anders?

 • Behoeftigheid;
 • Jusvergelijking: hoe/waarom?
 • Duur PAL;
 • Fiscaliteit PAL;
 • Casus – rekenen.


 • Module 4: Procederen en contracteren

 • Internationaalprivaatrechtelijke onderwerpen


Werkwijze


Deze opleiding sluit volledig aan op de praktijk. De docenten behandelen actuele ontwikkelingen en casus en bieden ruimte voor interactie met vakgenoten. Zo leer je met en van elkaar. Je krijgt daarbij ondersteuning van onze topdocenten.

Materiaal


Voorafgaand aan de elke bijeenkomst ontvang je van ons het (digitale) studiemateriaal.

Afronding


Bij deze basisopleiding krijg je een verplichte huiswerkopdracht uitgereikt, die je voor de derde lesdag dient in te leveren. Wanneer deze opdracht niet wordt ingeleverd, zal de toegang tot de derde dag geweigerd worden omdat je dan onvoldoende voorkennis hebt om aan deze dag deel te kunnen nemen.

Sprekers

 • Annette van Riemsdijk

  Annette van Riemsdijk heeft zich gespecialiseerd in ADR in het bijzonder in mediation. Zij treedt voorts op als bindend adviseur en ad hoc arbiter. In haar werk als mediator combineert zij haar juridische en gedragswetenschappelijke kennis en vaardigheden. van Riemsdijk tracht mensen op alle bovengenoemde aspecten bij te staan, waarbij zij niet alleen aandacht heeft voor de menselijke, financiële en zakelijke en juridische aspecten van de scheidende partner(s) maar ook van eventuele kinderen. Annette heeft op het gebied van mediation op velerlei wijze een belangrijke (pioniers)rol gespeeld in Nederland en daarbuiten. Niet alleen startte zij als eerste een multidisciplinair kantoor maar stond zij ook aan de wieg van het nationaal en internationaal certificeringschema van respectievelijk het NMI (thans MfN) en IMI. Zij is tevens één van de grondleggers van nalatenschapsmediation in Nederland. (Zie haar boek "Voortleven, het hoe en waarom van nalatenschapsmediation. Maklu 2014.)

 • Margot Burger RFEA

  Margot Burger is MfN-registermediator en Register Financieel Echtscheidingsadviseur en werkzaam als senior adviseur expertisecentrum Scheidingsexpert Nederland B.V. te Heerhugowaard. Naast haar werkzaamheden als senior adviseur Expertisecentrum is zij tevens raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Amsterdam en doceert zij voor diverse opleiders.

 • Agnes van Wieren

  Agnes van Wieren is afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en inmiddels meer dan 25 jaar advocaat. Zij heeft zich al in een vroeg stadium gespecialiseerd in het Personen- en Familierecht. Vanaf 1994 is zij werkzaam bij BANNING. Agnes houdt zich vooral bezig met meer complexe (echt)scheidingen en (echt)scheidingen waar ondernemers bij betrokken zijn. Zij treedt niet alleen op als advocaat maar ook als mediator en wordt regelmatig gevraagd om een (bindend) advies te geven in complexe zaken op het gebied van het familierecht. Voorts treedt zij regelmatig op als adviseur in overlegscheidingen (collaborative divorce). Zij doceert veel op het gebied van alles wat te maken heeft met alimentatievraagstukken, waaronder het ‘lezen’ van de jaarrekening. Agnes is partner bij BANNING.

Reviews over cursussen van OSR Juridische Opleidingen

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling