KiesUwCursus
Home Cursussen Basisopleiding letselschade voor herstelgerichte dienstverleners

Basisopleiding letselschade voor herstelgerichte dienstverleners

**Houd bij de uiterste inschrijvingsdatum rekening met 17 zelfstudieuren **

Meerdaagse blended basisopleiding

In deze meerdaagse blended basisopleiding maak je als herstelgerichte dienstverlener kennis met relevante aspecten van de letselschadebranche. Ter voorbereiding op de lesdag start je met zelfstudie op basis van een digitale reader. Tijdens de opleiding komen onder andere de stappen in een letselschadetraject en rechtsgebieden zoals aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht aan de orde. Wat zijn de moet- en mijdregels in de letselschadebranche? Hoe stel je je het beste op in een letselschadetraject, zonder dit in juridisch of financieel opzicht nadelig te beïnvloeden? Je leert welke partijen je kunt tegenkomen en hoe processen verlopen.

De letselschadebranche is een juridische wereld waarin termen als aansprakelijkheid, schade, schadebeperking, causaliteit, schadevergoeding en kosten belangrijk zijn. Als herstelgerichte dienstverlener richt je je op herstel, welzijn en perspectief. Om je rol binnen de letselschadebehandeling goed te kunnen uitoefenen, is kennis en begrip van hoe de letselschadewereld denkt en handelt noodzakelijk.

Omdat herstelgerichte dienstverlening nog relatief onbekend is in de letselschadebehandeling worden mogelijkheden door verzekeraars en belangenbehartigers soms onvoldoende benut. De Letselschade Raad heeft voor het professionaliseren van deze dienstverlening het Reglement Herstelgerichte dienstverleners van Register Letselschade opgesteld. Deze basisopleiding is een van de voorwaarden om als vakvolwassen herstelgerichte dienstverlener werkzaam te zijn in de letselschadebranche.

Wat is de doelgroep?

De basisopleiding is onder andere bedoeld voor herstelgerichte dienstverleners die werkzaam zijn als vakvolwassen arbeidsdeskundige, psycholoog, herstelcoach, fysiotherapeut of ergotherapeut en waarvan de werkgever is ingeschreven in het Register Letselschade volgens het Reglement Herstelgerichte dienstverleners van De Letselschade Raad.

Wat is de cursusvorm?

Je start deze blended opleiding met zelfstudie op basis van een digitale reader. De studiebelasting voorafgaand aan de bijeenkomst is ongeveer 16 uur. Na bestudering van de reader maak je een digitale zelftoets van circa een uur.

De lesdag en het examen

De lesdag bestaat uit een bijeenkomst van 6 uur. Hierna zal er een examen van 90 minuten volgen die je met goed gevolg moet afronden voor het verkrijgen van het diploma. De examendag is vooraf bekend en zal binnen een afzienbare periode na de lesdag plaatsvinden.

De opleiding is een mix van theorie en interactie. In het interactieve deel worden vraagstukken uit jouw eigen praktijk aan de hand van de theorie besproken.

Wie zijn de docenten?

mr. Corinne Jeekel
de heer Jelle Smits Msc
Tijdens de lesdag is er ook een herstelgerichte dienstverlener aanwezig om ook de discussie met de deelnemers en de docenten te voeren over de dilemma’s die voorkomen bij het werken in de letselschadewereld als herstelgericht dienstverlener.

Wat leer je tijdens de Basisopleiding letselschade voor herstelgerichte dienstverleners?

Na afloop van de cursus kun je:

 • de partijen en hun rollen in het letselschadetraject noemen en uitleggen;
 • toelichten in welke stappen een letselschadetraject verloopt;
 • de hoofdregels van aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht noemen en uitleggen;
 • uitleggen wat causaliteit is en wat dit betekent voor bewijs en schadevergoeding;
 • uitleggen wat schadebeperkingsplicht inhoudt;
 • de meest voorkomende schade-onderdelen die vergoed kunnen worden in een letselschadetraject noemen en kort toelichten;
 • het belang toelichten van fraudebestrijding bij letselschade;
 • uitleggen wat de gedragsregels, rol, plaats en het doel van de inzet zijn van een herstelgericht dienstverlener in een letselschadetraject.

Welke voorkennis en ervaring heb je nodig?

Je bent minder dan drie jaar werkzaam als herstelgericht dienstverlener.

Wat ontvang je na afronding van de Basisopleiding letselschade voor herstelgerichte dienstverleners?

Na het behalen van een voldoende resultaat voor het examen ontvang je het diploma. Dit diploma is van de door de letselschadebranche erkende Basisopleiding letselschade volgens het Reglement Herstelgerichte dienstverleners voor Register Letselschade. Het geeft je werkgever de mogelijkheid om aan te tonen dat hij een vakvolwassen herstelgerichte dienstverlener in dienst heeft, zoals bedoeld in het Reglement Herstelgerichte dienstverleners.

Overige informatie

De Letselschade Raad voert het Register Letselschade. Dit is het onafhankelijk kwaliteitsstelsel voor professionele dienstverleners in de letselschadebranche. In het Register vind je advocaten, belangenbehartigers, herstelgerichte dienstverleners en andere organisaties die voldoen aan de kwaliteitseisen die de branche aan hen stelt.

Ivanka Dijkstra en Joop Schrok, beiden werkzaam bij De Letselschade Raad, waren betrokken bij het vaststellen van het curriculum van deze opleiding. Zij vertellen in het interview Herstelgerichte dienstverlener: Dienstverlenend zijn, maar wel altijd realistisch blijven meer over nut en noodzaak van een reglement en opleiding. lees hier het interview.

Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL)

Een van de kwaliteitseisen voor de beroepsgroep herstelgerichte dienstverleners is dat zij de branche-erkende basisopleiding letselschade met goed gevolg afronden. In de basisopleiding letselschade worden de beginselen van de letselschaderegeling behandeld, met als doel de procesgang van de diverse partijen te begrijpen en kennis te hebben van wat er bij een letselschadetraject komt kijken.

Kosten

De kosten die zijn verbonden aan het volgen van deze basisopleiding is € 1.200,00. Dit is inclusief een volledige lesdag met vakdocenten, digitale reader en een digitale leeromgeving waar ook na de lesdag nog toegang tot is.

De kosten voor het deelnemen aan het examen zitten in de opleidingsprijs en staan op de website van OSR. Het examen dient apart te worden betaald als de deelnemer is vrijgesteld van deelname aan de klassikale bijeenkomst. In geval van herexamen of aparte betaling zal een examentarief van € 300,- in rekening worden gebracht (benoemde prijzen zijn onder voorbehoud en excl btw).

Programma

Programma


Let op: de tweede sessie datum is de datum dat de kennistoets gepland staat.

Voor aanvang van de lesdag heb je de digitale reader bestudeerd. In deze reader maak je kennis met begrippen en processen uit de letselschadebranche. Letselschade, schuld, aansprakelijkheid, schadebeperking, schadevergoeding, verzekeringen, regresrecht en fraude, je weet nu wat deze begrippen inhouden.

Na bestudering van de digitale reader maak je een digitale zelftoets. Het maken van deze zelftoets is voorwaarde om aan de lesdag deel te nemen.

Tijdens de lesdag wordt de theorie op hoofdlijnen herhaald. Ook kun je vragen uit je dagelijkse praktijk stellen en wordt casuïstiek behandeld. Daarnaast wordt aandacht besteed aan je rol en plaats als herstelgerichte dienstverlener in een letselschadetraject.

Aan de orde komt:

 • de relatie tussen een herstelgerichte dienstverlener, de benadeelde (en zijn belangenbehartiger) en de verzekeraar
 • je betekenis als herstelgerichte dienstverlener
 • de verwachtingen van de verzekeraar, de belangenbehartiger en vooral de verwachtingen van de benadeelde
 • je houding in een letselschadetraject
 • moet- en mijdregels
 • hoe kan je interventie bijdragen aan schadebeperking en (nieuw) perspectief?
 • omgaan met verschillende belangen in een letselschadetraject


Werkwijze


Theorie over schadevergoeding, aansprakelijkheidsrecht en letselschadebehandeling
Interactieve bijeenkomst aan de hand van stellingen, vragen en casuïstiek over rol en plaats van een herstelgerichte dienstverlener in een letselschadetraject

Materiaal

 • Digitale leeromgeving met digitale reader en bijlagen,
 • Digitale zelftoets
 • Examen (duur 90 minuten)

Sprekers

 • Corinne Jeekel

  Mr. Corinne Jeekel is vanaf 1995 als letselschadeadvocaat actief in Zwolle. Corinne Jeekel is lid van de specialisatieverenigingen Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA), Werkgroep Artsen Advocaten (WAA), en de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) waarvan zij bestuurslid was. Verder verzorgt zij lezingen voor onder andere Slachtofferhulp, de Arbeidsinspectie, Arbeidsdeskundig bureaus, diverse zorginstellingen etc. en is zij docent bij OSR Juridische Opleidingen.

 • Jelle Smits

  Jelle Smits MSc is inmiddels meer dan 30 jaar werkzaam in de verzekeringsbranche, waarvan meer dan 20 jaar betrokken bij de afwikkeling van letselschaden. Sinds 2001 is hij in dienst bij het Waarborgfonds Motorverkeer, inmiddels gecombineerd met het Nederlands Groene Kaart Bureau en de Vereende Verzekeringen. Hij heeft diverse managementrollen vervuld en is nu werkzaam als senior beleidsadviseur. Daarnaast is hij ook regelmatig bij verschillende vakopleidingen betrokken in binnen- en buitenland. Op brancheniveau is Jelle actief bij het Verbond van Verzekeraars in diverse (letselschade) werkgroepen.

Reviews over cursussen van OSR Juridische Opleidingen

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling