KiesUwCursus
Home Cursussen Basisopleiding Letsel- en slachtofferzaken

Basisopleiding Letsel- en slachtofferzaken

De Raad voor Rechtsbijstand heeft in zijn inschrijvingsvoorwaarden 2014 nieuwe deskundigheidseisen opgenomen op het terrein van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. De eisen zijn per juli 2014 ingegaan en houden in dat advocaten een Basisopleiding Letsel- en slachtofferzaken van 20 PO-punten moeten hebben gevolgd. De opleiding bestaat uit in totaal 20 modulen van elk één uur, verdeeld over strafrechtelijke, civielrechtelijke en psychologische onderwerpen. IvJO heeft de opleiding verdeeld over drie dagen. 

De eerste dag van vier uur ziet op de regelgeving, het Schadefonds Geweldsmisdrijven en de psychische problematiek van slachtoffers. 
De tweede dag van acht uur ziet op de strafrechtelijke onderwerpen en wordt gegeven door een strafrechter en een strafrechtadvocaat samen. 
De derde dag ziet op de civielrechtelijke onderwerpen.

De opleiding van IvJO is goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand.

DOELGROEP EN NIVEAU

Doelgroep is advocaten die een toevoeging willen verkrijgen op het gebied van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven.

Niveau is basis.

SYLLABUS

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.
Tevens ontvangt u op de laatste dag van de cursus het boek ‘Dicht bij huis’ (2020) van Richard Korver en Iva Bicanic.

REVIEWS

Onze cursus werd met de volgende opmerkingen gewaardeerd:

 • Super dag gehad! Boeiende sprekers. Zeer leerzaam en interessant.
 • Mevr. Bicanic is een zeer goede, ethousiaste docente, Tof!
 • Dag 1 onderdeel van mevrouw Bicanic was zeer verhelderend en een meerwaarde voor de kennis.
 • Dag 2 is een fantastische cursusdag, zeer bruikbaar en toepasbaar in de praktijk (L.M. Wagemaker, advocaat)
 • Topdag! Zeer bevlogen en enthousiaste en zeer deskundige docenten.
 • Onwijs leerzame en leuke dag. Complimenten voor mr. Korver, zeer boeiende presentatie met gepaste humor (K. Lans, advocaat)
 • Over dag 3 zeiden cursisten: Afwisselend, nuttig.Top docenten! Zeer deskundig en bevlogen. Super leerzaam voor beginners letselschaderecut.   
 • Fijne cursus, goede afwisseling van docenten en onderwerpen. Goede sprekers! Locatie was top.
 • Korver is een topper, mooie tips en tricks.
 • Zeer praktisch en goed toepasbaar. Het motiveert om veel meer te doen dan ik dacht dat kon.
 • Tot de laatste minuut boeiend.
 • Leuke en interessante cursus. Veel praktijkvoorbeelden, wat het fijn maakt om naar te luisteren.
 • Veel bruikbare tips.   
 • Zeer informatieve cursus. Buitengewoon prettige presentatie.  
 • Zeer aan te raden, interactief.  
 • Draagt zeker bij aan kennis, bruikbaar! 

Programma

Dag 1

09.00 – 09.30 Ontvangst
HET JURIDISCHE KADER
09.30 – 11.00 Relevante regelgeving

 • De bepalingen omtrent het slachtoffer in Wetboek van Strafvordering
 • Relevante jurisprudentie
 • Aanwijzing slachtofferzorg
 • Aanwijzing opsporing en vervolging inzake seksueel misbruik
 • Aanwijzing zedenmisdrijven
 • Europese wetgeving mbt het slachtoffer
 • Internationale verdragen welke betrekking hebben op het slachtoffer
  Mr. L.A.J. Kock
11.00 – 11.15 Pauze
OVER WIE HEBBEN WE HET: PSYCHOLOGISCHE ASPECTEN
11.15 – 12.15 Psychische aspecten I

 • Psychische problemen van slachtoffers
 • De gevolgen voor de slachtoffers
  Mw. dr. I.A.E. Bicanic
12.15 – 13.15 Psychische aspecten II

 • Mogelijke therapieën voor slachtoffers
 • Slachtofferhulp, samenwerking met case-management
 • Hoe omgaan met getraumatiseerde cliënten?
  Mw. dr. I.A.E. Bicanic
13.15 – 14.00 Lunch
SCHADEFONDS GEWELDSMISDRIJVEN
14.00 – 15.00 Schadefonds Geweldsmisdrijven

 • Wat houdt het Schadefonds Geweldsmisdrijven in?
 • Wie kunnen een beroep doen op het SG?
 • Hoe stel je een beroep in op het SG?
 • Wat zijn de verjaringstermijnen bij het SG?
 • Hoe verloopt een aanvraag bij het SG?
 • Welke schadebedragen kunnen op basis van de beleidsregels worden uitgekeerd?
  Mr. J. Warntjes
15.00 Afsluiting

 

Dag 2

STRAFRECHTELIJKE ONDERWERPEN

09.30 – 10.00 Ontvangst
10.00 – 11.00 Aangifte door het slachtoffer

 • Tegen welke problemen loopt het slachtoffer aan tijdens de aangifte?
 • De rechten en de positie van het slachtoffer na de aangifte
 • Wat is een slachtoffer?
 • Minderjarige als slachtoffer
 • Wat is het verschil tussen het bijstaan en het vertegenwoordigen van een slachtoffer?
  Mr. J.M.J.M. Doon en Mr. R.A. Korver
11.00 – 12.00 Het politieonderzoek

 • Wat zijn de rechten van het slachtoffer tijdens het politieonderzoek?
 • Wat is de positie van de advocaat in deze fase van het onderzoek?
 • Voortgang van het onderzoek
 • Inzage in en het ontvangen van het politiedossier
 • Hoe het slachtoffer bij te staan in deze fase?
  Mr. J.M.J.M. Doon en Mr. R.A. Korver
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.00 De positie van de rechter-commissaris in het opsporingsonderzoek

 • Getuigenverhoor bij de Rechter-commissaris
 • Positie van de advocaat tijdens deze fase
 • Hoe het slachtoffer voor te bereiden op het getuigenverhoor?
 • Hoe het slachtoffer bij te staan tijdens het getuigenverhoor?
  Mr. J.M.J.M. Doon en Mr. R.A. Korver
14.00 – 15.00 Onderzoek door het Openbaar Ministerie

 • Slachtoffergesprek met de Officier van Justitie
 • Contact met het Openbaar Ministerie
 • Stellen als benadeelde partij in het strafproces
 • Het opvragen van het gehele strafdossier
 • Beklag ex art 12 SV
  Mr. J.M.J.M. Doon en Mr. R.A. Korver
15.00 – 15.15 Pauze
15.15 – 16.15 Vordering benadeelde partij

 • Inhoud vordering benadeelde partij
 • Wie kan zich in het strafproces voegen als benadeelde partij?
 • In welke fase voegen als benadeelde partij?
 • Behandeling als procespartij
 • Informatieverstrekking aan cliënt
 • Beslag
 • Executie strafvonnis
  Mr. J.M.J.M. Doon en Mr. R.A. Korver
16.15 – 17.15 Het spreekrecht

 • De procedure van het spreekrecht
 • Verschillende aspecten van het spreekrecht
 • Ondersteuning bij het opstellen van een schriftelijke slachtofferverklaring
  Mr. J.M.J.M. Doon en Mr. R.A. Korver
17.15 – 18.15 Diner
18.15 – 19.15 De zitting

 • Voorbereiden van het slachtoffer op de zitting
  Mr. J.M.J.M. Doon en Mr. R.A. Korver
19.15 – 20.15 Overige

 • De piketregeling
 • Financiering van de rechtsbijstand
 • Proceskosten
 • Voorschotregeling
 • Het misbruik in de RK kerk en overheidsinstellingen
 • Het LEBZ
 • Huiselijk geweld en huisverbod
  Mr. J.M.J.M. Doon en Mr. R.A. Korver
20.15 Afsluiting

 

Dag 3

CIVIELRECHTELIJKE ONDERWERPEN

09.30 – 10.00 Ontvangst
10.00 – 11.00 Bewijs

 • Bewijskracht onherroepelijk strafvonnis
 • Verdeling bewijslast in civiele procedures
 • Vaststellen van causaal verband
 • Omkeringsregeling
 • Toerekening schade bij schending verkeers- en veiligheidsnorm
 • Deskundigenrapport
  Mr. dr. R.J.Q. Klomp
11.00 – 12.00 Verjaring

 • Kort verjaringstermijn
 • Lang verjaringstermijn
 • Verjaring bij minderjarigen
 • Stuiten van verjaringstermijn
 • Verjaring en redelijkheid en billijkheid
  Mr. dr. R.J.Q. Klomp
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.00 Aansprakelijkheid I

 • De onrechtmatige daad in het algemeen
 • De onrechtmatige daad specialis
 • Jurisprudentie mbt de onrechtmatige daad
 • Verschil onrechtmatige daad en toerekenbare tekortkoming
  Prof. mr. dr. A. Kolder
14.00 – 15.00 Aansprakelijkheid II

 • Kelderluikcriteria
 • Gevaarzetting
 • Zorgvuldigheidsnorm
 • Waarschuwingsplicht
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid
 • Eigen schuld of medeschuld van het slachtoffer
  Prof. mr. dr. A. Kolder
15.00 – 15.15 Pauze
15.15 – 16.15 Civiele procedure

 • Hoe een civiele vordering in te stellen?
 • In welke fase van het strafproces een civiele vordering instellen?
 • Procesregels mbt het instellen van een civiele vordering
 • Mogelijke andere civiele procedures (bodemzaak, deelgeschil, voorlopig getuigenverhoor, etc.)
 • Op welke manier stel je de veroorzaker aansprakelijk?
 • Conservatoir beslag leggen
  Mr. H. de Hek
16.15 – 17.15 Schadevergoeding I

 • De vordering
 • Schadevergoedingsmaatregel
 • De toepassing van de schadevergoedingsmaatregel
 • Wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding
 • Incasso vordering door CJIB
  Mr. H. de Hek
17.15 – 18.15 Diner
18.15 – 19.15 Schadevergoeding II

 • Concrete en abstracte schadebegroting
 • Verplaatste schade
 • Eigen schade ouder of familie
 • Schade minderjarige
  Mr. H. de Hek
19.15 – 20.15 Schadevergoeding III

 • Welke schadeposten mogelijk?
 • Toepassing richtlijnen van de Letselschaderaad
 • Immateriële schade
 • Shockschade en affectieschade
 • Buitengerechtelijke kosten
  Mr. H. de Hek
20.15 Afsluiting

Sprekers

 • Mw. dr. I.A.E. Bicanic

 • Mr. J.M.J.M. Doon

 • Mr. H. de Hek

 • Mr. dr. R.J.Q. Klomp

 • Mr. L.A.J. Kock

 • Prof. mr. dr. A. (Arvin) Kolder

 • Mr. R.A. Korver

 • Mr. J. Warntjes

Editie(s)

Plan route

Reviews over cursussen van Instituut voor Juridische Opleidingen

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling