KiesUwCursus
Home Cursussen Basisopleiding arbeidsrecht

Basisopleiding arbeidsrecht

Ben je als juridisch professional op zoek naar (meer) kennis van het arbeidsrecht omdat je bijvoorbeeld werkzaam bent als adviseur in arbeidsrechtelijke kwesties? Of werk je voor een overheidswerkgever en heb je door invoering van de Wnra ook kennis van het civiele arbeidsrecht nodig? Onze basisopleiding arbeidsrecht behandelt alle elementaire onderdelen van het arbeidsrecht zodat je in vier dagen op de hoogte bent van de belangrijkste basisbeginselen en huidige ontwikkelingen van het arbeidsrecht.

Basisopleiding arbeidsrecht: alle elementaire onderdelen belicht

Het arbeidsrecht is volop in ontwikkeling. Nieuwe wet- en regelgeving volgt elkaar in rap tempo op waardoor kennis van het arbeidsrecht snel veroudert. Denk bijvoorbeeld aan de wetgeving die de afgelopen jaren is ingevoerd zoals de Wet werk en zekerheid, de Wet Arbeidsmarkt in balans en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).

Ook volgend jaar zijn er wetswijzigingen te verwachten. Voormalig minister Van Gennip heeft daarbij plannen gemaakt om de doorgeschoten flexibilisering aan te pakken en flexibele arbeidsrelaties minder flexibel te maken. Daarbij worden de zogenaamde nul-uren contracten onmogelijk gemaakt en wordt de ketenregeling voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten wederom aangepast. Wijzigingen die bij invoering ervan weer gevolgen hebben voor de dagelijkse praktijk van juridische professionals.

Nu door de invoering van de Wnra het civiele arbeidsrecht ook van toepassing is op de rechtspositie van ambtenaren, is up-to-date kennis van het arbeidsrecht ook voor professionals en adviseurs van overheidswerkgevers onmisbaar.

Gedurende deze opleiding komen alle elementaire onderdelen van het arbeidsrecht aan bod. Begrippen als arbeidsverhoudingen, ziekte en re-integratie worden uitvoerig besproken en toegelicht. Daarnaast gaan we in op diverse vormen van beëindiging van de arbeidsovereenkomst, het ontslagrecht, en de uitdagingen van de dagelijkse procespraktijk.

Wat is de doelgroep?

Deze basisopleiding is relevant voor iedere (juridisch) professional die in zijn of haar praktijk intensief werkzaam is, of gaat worden, op het gebied van het arbeidsrecht: advocaten, juridisch adviseurs en (juridisch) professionals uit bedrijfsleven en overheid, rechtsbijstandsjuristen, rechtshulpverleners, vakbond juristen en mediators.

Erkend door Raad voor Rechtsbijstand voor specialisatie arbeidsrecht

Deze basisopleiding is zeer geschikt voor advocaten die – al dan niet op toevoegingsbasis – cliënten gaan bijstaan bij arbeidsrechtkwesties. Vanaf 2020 stelt de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) de eis dat je voldoet aan de door haar gestelde specialisatie eisen. Een van deze verplichtingen is dat je een basisopleiding van tenminste 20 PO-punten voltooit. Onze basisopleiding arbeidsrecht heeft deze erkenning als alle vier de modules worden gevolgd en afgerond. Voor meer informatie over de eisen van de RvR en de specialisatie arbeidsrecht klik hier.

Wat is de cursusvorm?

Deze basisopleiding bestaat uit vier modules van elk één dag:

 • Module 1: Arbeidsverhouding en arbeidsovereenkomst;
 • Module 2: Ziekte en re-integratie;
 • Module 3: Beëindiging arbeidsovereenkomst (opzegging, ontbinding en ontslag op staande voet);
 • Module 4: Praktijkdag ontslagrecht (in en buiten rechte).

Tijdens de lesdag volg je klassikaal onderwijs en werk je met praktijkgerichte casuïstiek en voorbeelden.

De modules ‘Ziekte en reïntegratie’ en de ‘Praktijkdag ontslagrecht (in en buiten rechte)’ zijn ook los af te nemen. Neem hiervoor contact op met ([email protected]).

Let op! Bij losse afname voldoe je niet aan de eisen van de Raad voor Rechtsbijstand

Wie zijn de docenten?

Hannah Vera Hess
Suzanne Broens
Martijn Vaessen
Marije Schneider
Peter Volk
Joost Quant
Saar van Waegeningh
Dennis Schwartz

Wat leer je tijdens de Basisopleiding arbeidsrecht?

Na afloop van module 1 kun je in concrete zaken:

 • adviseren of een arbeidsverhouding gekwalificeerd kan worden als een arbeidsovereenkomst;
 • adviseren of en zo ja hoe, arbeidsvoorwaarden eenzijdig kunnen worden gewijzigd;/li>
 • adviseren over de rechtsgeldigheid en afdwingbaarheid van concurrentie- en andere bijzondere bedingen;
 • adviseren over betaling van loon en overige arbeidsvoorwaarden;

Na afloop van module 2 kun je in concrete zaken:

 • adviseren over loondoorbetaling bij ziekte en de afdwingbaarheid hiervan;
 • adviseren over de rechten en plichten van werknemers en werkgevers in geval van ziekte en re-integratie en de afdwingbaarheid hiervan;

Na afloop van module 3 kun je in concrete zaken:

 • adviseren of een arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt of dat daarvoor opzegging, ontbinding of wederzijdse toestemming van werknemer- en werkgever noodzakelijk is;
 • adviseren hoe de procedure tot ontbinding en opzegging (inclusief ontslag op staande voet) rechtsgeldig worden gevoerd en wat de sancties zijn bij niet rechtsgeldige uitvoering;
 • adviseren welke vergoedingen bij ontbinding en opzegging een rol (kunnen) spelen en hoe deze te vorderen;

Na afloop van module 4 kun je in concrete zaken:

 • adviseren over beëindiging met wederzijds goedvinden en de sociale verzekeringsrechtelijke gevolgen;
 • adviseren over een rechtsgeldige vaststellingsovereenkomst;
 • adviseren over procesrisico’s, proceskansen en het al dan niet nemen van processuele stappen.

Wat ontvang je na afronding van de Basisopleiding arbeidsrecht?

 • advocaten 20 PO-punten (NOvA);
 • mediators 20 PE-punten (MfN);
 • arbeidsdeskundigen 16 PE-punten (NVvA);
 • leden van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) 24 PE-punten
 • Daarnaast ontvang je na afloop een bewijs van deelname.

Beroepsopleiding Advocatuur van de NOvA

Het programma van de basisopleiding arbeidsrecht is gebaseerd op de eindtermen en leerdoelstellingen van het groot keuzevak arbeidsrecht uit de Beroepsopleiding Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Wij hebben deze opleiding zodanig doorontwikkeld dat het maximaal recht doet aan de dagelijkse arbeidsrechtpraktijk en breder toepasbaar dan uitsluitend in de advocatuur.

Programma

Programma


De vier modules van de Basisopleiding arbeidsrecht zijn:

Module 1: Arbeidsverhouding en arbeidsovereenkomst
In de eerste module staan vormen van arbeidsrelaties en de arbeidsovereenkomst centraal. Nadat je deze module hebt gevolgd kan je cliënten (werknemers of werkgevers) zelfstandig bijstaan in elementaire kwesties rondom wel of geen arbeidsverhouding, het loon (en andere bestanddelen) en in geschillen inzake bijzondere bedingen en eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden.

Aan bod komt:

 • Juridisch kader arbeidsrecht;
 • Arbeidsovereenkomst versus opdracht: rechtsvermoeden en kwalificatie;
 • Arbeidsovereenkomst (bepaalde tijd inclusief keten en onbepaalde tijd);
 • Vormen van flexibele arbeid: oproep (MUP, 0-uren, min-max, voorovereenkomst);
 • Uitzendovereenkomst/-beding;
 • Collectieve arbeidsovereenkomst;
 • Civielrechtelijk loonbegrip en recht op loon (m.u.v. loon bij ziekte);
 • Bijzondere bedingen: concurrentie en relatie, proeftijd en verbod nevenwerkzaamheden;
 • Eenzijdige wijziging.Module 2: Ziekte en re-integratie
In de tweede module staan de begrippen ziekte, loondoorbetaling bij ziekte, re-integratie en ziekte bij beëindiging centraal. Nadat je deze module hebt gevolgd kan je cliënten (werknemers of werkgevers) advies geven of bijstaan in elementaire kwesties rondom ziekte.

Aan bod komt:

 • Begrip ‘ziekte’;
 • Situatieve arbeidsongeschiktheid;
 • Loonvordering en deskundige oordeel;
 • Re-integratie: wat als het niet goed gaat;
 • Sancties voor werknemer en werkgever;
 • Derde ziektejaar in vogelvlucht;
 • Ziekte en beëindiging.Module 3: Ontbinding, opzegging en ontslag op staande voet
In de derde module verdiep je jezelf in het ontslagrecht. Centraal staan de vormen van individuele beëindiging: ontbinding, opzegging en ontslag op staande voet. Je verdiept je ook in de gevolgen van ontslag (zoals vergoeding) en de regels van de verschillende ontslagprocedures. De Wet Melding Collectief Ontslag behandelen we op hoofdlijnen. Nadat je deze module hebt gevolgd kan je zelfstandig cliënten (werknemers of werkgevers) advies geven of bijstaan in ontslagprocedures.

Aan bod komt:

 • Ontbinding ex 7:669 lid 3 c-h BW;
 • Transitievergoeding;
 • Billijke vergoeding;
 • Opzegging ex 7:669 lid 3 a en b BW;
 • Inleiding Wet Melding Collectief Ontslag;
 • Ontslag op staande voet.Module 4: Praktijkdag ontslagrecht (in en buiten rechte)
In deze module focus je op de dagelijkse procespraktijk. Hierin is het maken van juiste keuzes cruciaal om effectief te presteren. Beëindig je buiten rechte? Of maak je juist wel de gang naar de rechter? Nadat je deze module hebt gevolgd kan je zelfstandig bepalen wanneer je het beste buiten rechte beëindigt of juist naar de rechter gaat. Je kunt ook een vaststellingsovereenkomst opstellen en beoordelen. Daarnaast kan je de ontslagstrategie in individuele ontslagkwesties bepalen en uitvoeren.

Aan bod komt:

 • Wettelijke regeling;
 • Verschil met instemming;
 • Bedenktermijn;
 • Vergoeding;
 • Beëindigen bij ziekte, (dreigend) ontslag op staande voet en disfunctioneren;
 • WW-aspecten;
 • Finale kwijting;
 • Rechtsmiddelen;
 • Strategie in ontslagzaken;
 • Ter zitting.

Sprekers

 • Dennis Schwartz

  Graag stellen we Dennis Schwartz aan je voor. Sinds het najaar van 2023 is Dennis docent bij OSR juridische opleidingen, nadat hij op 1 februari 2023 bij Sprengers Advocaten is gestart als advocaat. Voordat Dennis bij Sprengers werkte, was hij werkzaam bij een groot advocatenkantoor waar hij voornamelijk ondernemingen en multinationals vertegenwoordigde. Zijn specialisatie lag daarbij vooral op het gebied van medezeggenschapstrajecten in relatie tot fusies, overnames, financieringen en reorganisaties. Gedurende deze tijd merkte hij dat hij het directe contact met cliënten miste. Tegenwoordig heeft Dennis de perfecte omgeving gevonden om zijn passie voor het arbeids- en medezeggenschapsrecht uit te oefenen in een gevarieerde praktijk. Dennis excelleert in het behandelen van complexe zaken binnen het (collectief) arbeids- en medezeggenschapsrecht en heeft talent voor het vertalen van juridische vraagstukken naar praktische oplossingen. Naast zijn werkzaamheden als advocaat, deelt hij zijn kennis met anderen door middel van onderwijs en publicaties. Hij volgt de ontwikkelingen binnen zijn vakgebied nauwlettend om zijn cliënten én cursisten optimaal van dienst te kunnen zijn.

 • Hannah Vera Hess

  Hannah Vera (1978) is arbeidsrecht advocaat sinds 2003. Cliënten omschrijven haar als een slimme, creatieve advocaat die snel maatwerk levert en scherp onderhandelt. Hannah Vera staat cliënten bij in alle aspecten van het arbeidsrecht. Haar subspecialisatie is flexibele arbeidsrelaties. Ze heeft jarenlange ervaring in het juridisch en strategisch meedenken met werkgevers in een transitiefase - een fase van groei of een reorganisatie. Verder treedt ze regelmatig op in complexe procedures, onder andere over de uitleg van CAO's en de kwalificatie van de (flexibele) arbeidsverhouding. Hannah Vera staat veel innovatieve (internationale) ondernemingen bij, onder meer in de entertainmentbranche, de reiswereld en de media/creatieve sector. Ook werknemers zijn bij haar in goede handen. Hannah Vera is als docent verbonden aan verschillende onderwijsinstellingen. Daarnaast geeft ze (ook in samenwerking met Sigrid Romijn) inhouse cursussen.

 • Annette Terpstra

  Mevrouw mr. A.A.W. Terpstra is advocaat bij Sprengers Advocaten. Zij is gespecialiseerd in arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en medezeggenschapsrecht. Zij doceert bij Centrum PE en het Instituut voor Arbeidsrecht.

 • Suzanne Broens

  Mevrouw mr. S. Broens is sedert 2002 advocaat bij het Advokatenkollektief in Utrecht, thans genaamd Sprengers Advocaten. Daarvoor was zij werkzaam als juridisch medewerkster op het gebied van arbeids- en sociale zekerheidsrecht bij het Bureau Rechtshulp te Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in arbeidsrecht, ambtenarenrecht, sociaal zekerheidsrecht en medezeggenschapsrecht. Zij doceert regelmatig voor OSR en geeft daarnaast voor diverse instellingen (incompany) trainingen op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid en medezeggenschapsrecht aan advocaten, trainers en adviseurs voor ondernemingsraden.

 • Marije Schneider

  Marije is docent bij de afdeling Sociaal Recht van de Universiteit Leiden. Zij geeft les in alle vakken van de master arbeidsrecht. Marije is dertien jaar advocaat arbeids- en ambtenarenrecht geweest bij Pels Rijcken en heeft nog steeds een bijzondere belangstelling voor arbeidsrecht in de publieke sector. Marije combineert het docentschap nu met de functies van raadsheer-plaatsvervanger bij de Centrale Raad van Beroep, voorzitter van de personele adviescommissie van het LUMC en vice-voorzitter van de Ontslagcommissie Gemeenten.

 • Peter Volk

  Peter Volk heeft al jaren geleden zijn hart verloren aan het arbeidsrecht. Doordat hij werkgevers en werknemers bijstaat, bekijkt Peter iedere zaak van beide kanten. Niet altijd wat de cliënt graag hoort, wel nuttig voor de juiste aanpak. Zijn adviezen bestaan uit inhoud én strategie. Peter is gedreven om het beste resultaat voor zijn cliënt te bereiken: adviserend ter voorkoming van geschillen, tijdens onderhandelingen over een onderlinge oplossing of procederend in de rechtszaal. En als we dan procederen, dan bij voorkeur op het scherp van de juridische snede. Peter is sinds 2018 als advocaat verbonden aan Stadhouders Advocaten. Daarvoor heeft hij meer dan 10 jaar rechtsbijstand verleend aan werknemers op het gebied van arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Peter houdt zich graag bezig met arbeidsrelaties die net anders zijn dan het vaste contract. Daarbij geeft hij praktisch advies, waarmee zijn cliënten de volgende stap kunnen zetten. Ook publiceert hij over arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht en geeft hij daarover cursussen aan juristen en advocaten. In december 2021 rondde hij met goed gevolg de postacademische leergang arbeidsrecht (PALA) af. Peter Volk is lid van de Vereniging Jonge Arbeidsrecht Advocaten (VJAA), de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Midden-Nederland (VAAMN) en de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA).

 • Saar van Waegeningh

  Saar is sinds 1997 advocaat. De eerste negen jaar was zij werkzaam bij het kantoor van de landsadvocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn in Den Haag. In 2006 heeft Saar haar praktijk naar Amsterdam verplaatst. Samen met Lars Bakers heeft zij in 2009 BINGH Advocaten opgericht. Saar is gespecialiseerd in het arbeidsrecht, zowel in de private als in de publieke sector. Zij heeft ruime ervaring met het bijstaan van grote en kleine(re) ondernemingen in arbeidsrechtelijke kwesties, variërend van individuele ontslagzaken tot grote reorganisaties en medezeggenschapstrajecten. Ook treedt Saar vaak op in conflicten tussen rechtspersonen en diens bestuurders, waarbij zij beide kanten vertegenwoordigt. Daarnaast staat zij verschillende (semi)overheidsinstanties bij in geschillen op het gebied van het ambtenarenrecht. Naast het arbeidsrecht en ambtenarenrecht, houdt Saar zich bezig met het subsidierecht. Zij staat diverse instellingen bij die geconfronteerd worden met vragen en/of problemen op het gebied van subsidies. De praktijk van Saar bestaat uit adviseren, onderhandelen en procederen.

 • Joost Quant

  Joost Quant is sinds 1994 advocaat, verbonden aan Galatea Advocaten Amsterdam en werkzaam op het gebied van het arbeidsrecht en de ondernemingsrechtelijke kant van het arbeidsrecht; arbeid & medezeggenschap, de positie van de statutair directeur/vennootschapsbestuurder, reorganisaties, ontslagrecht, Corporate Governance, algemeen verbintenissenrecht en mediagevoelige zaken. Joost studeerde rechten in Leiden en de USA (Atlanta), is sinds 1994 advocaat, heeft in 2006 de PALA (Post Academische specialisatie Opleiding Arbeidsrecht) afgerond en in 2015 de opleiding tot Mediator. Hij is lid van onder meer de VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland) en de VvA (Vereniging voor Arbeidsrecht). Joost Quant is tevens werkzaam geweest in het (internationale) bedrijfsleven, onder meer op strategische en commerciële functies. Daardoor is hij bij uitstek de docent die de theorie naar de praktijk kan vertalen. Daarnaast is Joost Quant actief als bestuurder/toezichthouder bij diverse instellingen, is Voorzitter en Trustee van het vermogen van de Van Bijleveltstichting, lid van de Raad van Toezicht van een grote kinderopvangorganisatie en lid van de Raad van Toezicht van een scholengemeenschap in Amsterdam.

Editie(s)

Plan route
Plan route
Plan route

Reviews over cursussen van OSR Juridische Opleidingen

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling