KiesUwCursus
Home Cursussen Basisopleiding algemeen bestuursrecht (Awb)

Basisopleiding algemeen bestuursrecht (Awb)

De basis van het bestuurs(proces)recht in drie dagen

Ben je (beginnend) advocaat, overheidsjurist of bedrijfsjurist en wil je je bekwamen in het bestuurs(proces)recht? Met deze opleiding ben je op de hoogte van de belangrijkste juridische fundamenten, jurisprudentie en vaardigheden van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

In deze driedaagse opleiding doe je kennis op van de fundamenten van het algemeen bestuursrecht en de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Je analyseert de kernbegrippen, behandelt jurisprudentie en verdiept je in casuïstiek. Je leert analyseren, motiveren en adviseren op het terrein van het materieel en formeel bestuursrecht. Vanuit de doorlopende casus keer je steeds terug naar de theorie en doe je je eerste praktijkervaring op. Je leert jezelf bekwamen in het bestuursprocesrecht. Met behulp van zittingscasus leer je de procestechniek kennen en bekwamen in de toepassing daarvan.

Wat is de doelgroep?

(Beginnend) advocaten, overheidsjuristen of bedrijfsjuristen die zich willen bekwamen in het bestuurs(proces)recht.

Wat is de cursusvorm

Deze opleiding bestaat uit drie bijeenkomsten van een dag, waarin zowel de theorie als casus worden besproken.

Wie zijn de docenten?

Hugo Pennarts
Heinrich Winter
Titia Fernig-Rocour

Wat leer je tijdens de basisopleiding algemeen bestuursrecht?

Na afloop van deze opleiding:

 • kun je analyseren, motiveren en adviseren op het terrein van het materiele en formele bestuursrecht;
 • beschik je over bruikbare praktijkervaring;
 • weet je welke procesrechtelijke middelen er zijn in het bestuursrecht en hoe je deze goed en tijdig inzet.

Wat ontvang je na afronding van de basisopleiding algemeen bestuursrecht (Awb)?

Na afronding ontvang je:

 • 15 MfN PE-punten of 15 NOvA PO-punten. Deze opleiding is door NOvA en MfN erkend als PE-cursus;
 • bewijs van deelname.

Kies de bijeenkomst die bij jou past

Afhankelijk van je belangstelling en voorkennisniveau, kan je ook kiezen voor een combinatie van twee bijeenkomsten en zelfs voor een losse bijeenkomst. Zie hiervoor Cursus inleiding in de Algemene wet bestuursrecht (Awb), Awb-bezwaarschriftprocedure en Beroepsprocedure bij de bestuursrechter.

Programma

Inhoud


De opleiding maakt je wegwijs in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Je leert:

 • de kernbegrippen uit de Awb kennen;
 • hoe de Awb zich verhoudt tot het bijzondere bestuursrecht;
 • de betekenis van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Binnen en buiten de Awb;
 • de nieuwste ontwikkelingen in de wetgeving, waaronder de aanbouwwetgeving.De Awb-bezwaarschriftprocedure

 • Je krijgt inzicht in de doelstellingen van de Awb-bezwaarschriftprocedure;
 • Je leert de regels voor het indienen en behandelen van bezwaarschriften;
 • Je raakt op de hoogte van de laatste jurisprudentie en ontwikkelingen, waaronder de informele aanpak van bezwaarschriften.Beroepsprocedure bij de bestuursrechter

 • Je maakt kennis met het bestuursprocesrecht. Niet alleen met de theorie (zoals de Nederlandse en internationale wet- en regelgeving), maar ook met de praktijk;
 • Je leert effectief procederen met behulp van een zittingscasus uit de praktijk van de bestuursrechter;
 • Je krijgt handige tips van de bestuursrechter.


Werkwijze


Deze opleiding sluit volledig aan op de praktijk. We behandelen actuele ontwikkelingen en casus en bieden ruimte voor interactie met vakgenoten. Zo leer je met en van elkaar. Je krijgt daarbij ondersteuning van onze topdocenten.

Materiaal en voorbereiding


Voorafgaand aan de opleiding ontvang je van ons per bijeenkomst het (digitale) studiemateriaal. Al het materiaal dat wordt uitgereikt dient als naslagwerk. Er hoeft op voorhand niks voorbereid te worden. Bij de derde bijeekomst word je geacht om de meest recente Awb tekst mee te nemen.

Sprekers

 • Hugo Pennarts

  Hugo Pennarts is juridisch adviseur bij Ten Holter / Noordam Advocaten. Voorheen was hij als advocaat werkzaam bij Ploum Lodder Princen in Rotterdam. Hugo is gespecialiseerd in het Bestuursrecht, Milieurecht, openbaarheid van informatie en Ruimtelijke ordening. Daarnaast is hij docent aan de Academie voor wetgeving en de Academie voor overheidsjuristen in Den Haag

 • Heinrich Winter

  Dr. H.B. Winter (Heinrich) (1962) is parttime hoogleraar Bestuurskunde bij de vakgroep staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Naast bestuurskundige vakken, doceert hij ook over bestuursprocesrecht en toezicht en rechtshandhaving. Hij publiceert over onder meer de Awb-bezwaarschriftprocedure en (wets)evaluatieonderzoek. Naast zijn functie bij de universiteit is hij oprichter/directeur van juridisch-bestuurskundig onderzoeks- en adviesbureau Pro Facto BV te Groningen. Pro Facto houdt zich onder meer bezig met juridische advisering aan overheden, waaronder de ondersteuning van bezwaarschriftcommissies. Daarnaast voert Pro Facto onderzoek uit naar de werking van de Algemene wet bestuursrecht (in het verleden onder meer de wet kostenvergoeding bestuurlijke voorprocedures en het intern klachtrecht in de Awb). Hij is veelvuldig betrokken bij de evaluatie van andere wetgeving, zoals de afgelopen jaren onder meer de Wet bescherming persoonsgegevens, de Wet tijdelijk huisverbod, de Wet BIBOB en de Voetbalwet. Hij schreef samen met Bert Marseille voor BZK de handreiking ‘Professioneel behandelen van bezwaarschriften’ in het kader van ‘Prettig contact met de overheid’. In het verleden was hij lid/voorzitter van verschillende bezwaarschriftencommissies.

 • Titia Fernig-Rocour

  "Titia Fernig-Rocour is werkzaam geweest in juridische - en beleidsfuncties voor zowel de rijksoverheid als het bedrijfsleven. Sinds 2008 is zij (plaatsvervangend) rechter, opgeleid in het strafrecht en bestuursrecht en vanaf 2015 is zij bestuursrechter bij de rechtbank Amsterdam. Vanuit de rechtbank Amsterdam was zij anderhalf jaar gedetacheerd bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de hoogste bestuursrechter op het gebied van het economische bestuursrecht. In Amsterdam heeft zij inmiddels zaken behandeld binnen nagenoeg alle bijzondere onderdelen van het bestuursrecht. Momenteel doet zij dat binnen het sociale zekerheidsrecht en het gemeentelijke belastingrecht. Daarnaast leidt zij nieuwe rechters op."

Editie(s)

Plan route
Plan route
Plan route

Reviews over cursussen van OSR Juridische Opleidingen

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling