KiesUwCursus
Home Cursussen Basiscursus overheidsaansprakelijkheid

Basiscursus overheidsaansprakelijkheid

Overheidsaansprakelijkheid – op de grens van privaat- en publiekrecht
Als burgers en ondernemingen de nadelige gevolgen van overheidsoptreden ondervinden, kan dat leiden tot geschillen met betrekking tot de aansprakelijkheid voor de schade. De overheid wordt steeds sneller aansprakelijk gesteld in geval van schade of benadeling en die schade kan aanzienlijk zijn. Het nalaten om handhavend op te treden tegen overtredingen of het nalaten om een weg deugdelijk te onderhouden kunnen bijvoorbeeld leiden tot overheidsaansprakelijkheid.
Heb jij in jouw praktijk te maken met gevolgen van overheidsbesluiten en wil je weten wanneer de overheid aansprakelijk is? Dan biedt deze praktijkgerichte basiscursus inzicht in dit complexe rechtsgebied.

Inhoud
In deze eendaagse basiscursus leer je hoe de gebruikelijke criteria voor aansprakelijkheid anders kunnen uitpakken als de schade wordt veroorzaakt door overheidshandelen. Hierbij leer je rekening te houden met welke invloed uitgaat van de verschillende publiekrechtelijke overheidstaken.

Verder komt de afgrenzing tussen rechtmatig en onrechtmatig handelen aan bod. Ook is er aandacht voor de bevoegdheidsverdeling tussen de burgerlijke rechter en de bestuursrechter.
In de cursus wordt ook aandacht besteed aan de specifieke rol en positie van de benadeelde en de invloed daarvan op vragen zoals: Wie bepaalt of overheidshandelen wel niet onrechtmatig is? Wie valt onder het beschermingsbereik van de geschonden norm? Wie kan er bij de bestuursrechter terecht?

Doelgroep
De basiscursus is bedoeld voor advocaten, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij overheidsorganisaties (zoals gemeenten, provincies, ministeries en waterschappen) maar ook verzekeringsjuristen en de rechterlijke macht. Voor het volgen van deze cursus is geen voorkennis vereist.

Cursusvorm
Deze basiscursus bestaat een bijeenkomst van een dag.

Wat leer je?
Na het volgen van deze basiscursus:
– kun je de wettelijke regelingen voor aansprakelijkheid van de overheid benoemen
– kun je beschrijven wanneer je welke rechtsingang (civiel- en/of bestuursrechtelijk) moet kiezen
– kun je de geldende criteria voor aansprakelijkheid bij schade veroorzaakt door overheidshandelen onderscheiden
– kun je omschrijven wat het verschil is tussen een onrechtmatige en rechtmatige overheidsdaad
– kun je de rol en positie van de benadeelde uitleggen
– kun je reproduceren wat de publiekrechtelijke rol van de overheid inhoudt
– kun je aangeven wat de consequenties zijn voor eventuele aansprakelijkheid

Afronding
Deze cursus is erkend door de NOvA. Na afloop van deze basiscursus ontvang je:
– 5 PO-punten.
– een certificaat.

Programma

Ochtendprogramma: Algemeen kader
– onrechtmatige overheidsdaad
– rechtmatige overheidsdaad
– rol en positie benadeelde
– rechtsmacht en procedures (civiele rechter, bestuursrechter of beide?)

Middagprogramma: Publiekrechtelijke rol van de overheid en de consequenties voor eventuele aansprakelijkheid
– vaststellen van algemene regels
– voorbereiden en nemen van bestuursrechtelijke besluiten
– onjuiste of onvolledige informatieverstrekking
– handelen of nalaten bij de uitvoering van regelgeving of besluiten
– toezicht en handhaving door de overheid

Sprekers

 • dhr. mr. L.P.W. Mensink

  De praktijk van Leon Mensink heeft een focus op het algemeen en economisch bestuursrecht en overheidsaansprakelijkheid. Leon houdt zich voornamelijk bezig met het adviseren, contracteren en procederen over zaken als subsidies, schaarse publieke vergunningen en door de overheid gereguleerde marktsectoren zoals telecom en laadvoorzieningen voor elektrische auto’s. Daarnaast is Leon expert op het gebied van openbaarheid van bij de overheid berustende informatie op grond van de wet openbaarheid van bestuur (Wob). Voor de oprichting van WinthagenMensink advocaten was Leon ruim tien jaar advocaat bij de Amsterdamse vestiging van het internationale advocatenkantoor Allen & Overy LLP in de sectie mededinging en gereguleerde markten.

 • dhr. mr. C.N.J. Kortmann

  Complexe zaken analyseren en terugbrengen tot de kern, daar haal ik veel voldoening uit, als advocaat en wetenschapper. Een student, cursist, client of rechter inzicht geven in de materie en tegelijkertijd goed blijven luisteren naar wat zij mij te zeggen hebben. Op die manier geef ik graag les, adviseer ik clienten en bepleit ik zaken voor de rechter. Dat laatste als het nodig is, want het mooiste blijft toch om strijdende partijen bij elkaar te brengen. Mensen die in Nijmegen hebben gestudeerd, waar mijn vader een groot deel van zijn leven hoogleraar staatsrecht was, vinden het vaak vanzelfsprekend dat ook ik jurist ben geworden. Toch was dat na het gymnasium zeker niet het geval. Ik twijfelde tussen medicijnen en natuurkunde en koos uiteindelijk voor het laatste. Toen het afstuderen naderde koos ik alsnog voor rechten als tweede studie, omdat de maatschappelijke relevantie daarvan directer zichtbaar was. Zo werd ik in 1996 met een dubbel diploma advocaat bij Stibbe. Tijdens mijn loopbaan heb ik de combinatie van wetenschap en praktijk altijd de ideale gevonden. Met lesgeven en publiceren houd je je vakkennis als vanzelf op peil. Discussie met vakgenoten, van student tot hoogleraar, zorgt ervoor dat niks vanzelfsprekend wordt. In de redactie van diverse juridische tijdschriften en als voorzitter van de Kennisbank bestuursrecht probeer ik mijn steentje bij te dragen aan het informeren van mijn vakgenoten over de nieuwste ontwikkelingen. Een heel interessant deel van het recht vind ik het grensgebied tussen bestuursrecht en privaatrecht. Ik promoveerde in 2006 op een onderdeel daarvan, het overheidsaansprakelijkheidsrecht, maar je komt die grens op allerlei plaatsen tegen, van overheden die toezeggingen doen tot bedrijven die schade lijden door nieuwe wetgeving of beleid. Deze belangstelling is ook wel zichtbaar in mijn publicaties, variërend van het handboek Constitutioneel Recht, waarin ik de burgerlijke rechtspraak behandel, tot de bewerking van het overheidsaansprakelijkheidsrecht in de Module Bestuursrecht en het preadvies voor de VAR over het vertrouwensbeginsel. Gelukkig heeft het leven nog meer mooie dingen te bieden dan alleen het recht. Een gezonde geest in een gezond lichaam heeft mij altijd aangesproken en ik breng dat in praktijk met sport en muziek. Zo fietste ik met mijn echtgenote van Lille naar Bordeaux en was ik clavecinist in een concert ter gelegenheid van de 250e sterfdag van Jean Philippe Rameau.

Editie(s)

 • ma 04 okt 2021
 • OSR Juridische Opleidingen
 • Nieuwegracht 60
 • 3512 LT
 • Utrecht
Plan route

Reviews over cursussen van OSR Juridische Opleidingen

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling