KiesUwCursus
Home Cursussen Basiscursus Omgevingswet: inhoud en systematiek

Basiscursus Omgevingswet: inhoud en systematiek

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de Omgevingswet , de nieuwe wet waarin 26 wetten uit het omgevingsrecht moeten opgaan. De meer dan 100 AMvB’s die het omgevingsrecht nu kent worden samengebracht tot vier AMvB’s. Hetzelfde zal gebeuren met de huidige ministeriële regelingen op dit terrein. Deze stelselwijziging behoort tot de grootste wetgevingsoperaties in Nederland en heeft grote gevolgen voor de praktijk. Inmiddels zijn de eerste teksten verschenen van de Omgevingswet, de uitvoeringsbesluiten, de aanvullingswetten en de invoeringswet. Dit betekent dus dat het steeds duidelijker wordt hoe de uitvoering van de wet in de praktijk zijn vorm gaat krijgen. 

Er zijn al vele cursussen over de nieuwe wet; deze 2-daagse basiscursus gaat een slag dieper, zodat u weet wat er echt verandert.

Doel cursus

Het doel van deze 2-daagse basiscursus is om u inzicht te bieden in: 

 • de systematiek van de nieuwe wet
 • de nieuwe regels en instrumenten
 • de werkelijke uitvoering, namelijk de contouren van de vier uitvoeringsbesluiten
 • de procedures
 • de werking van het belangrijkste instrument, het omgevingsplan
 • de gevolgen van de wet voor de verschillende thema’s die spelen in het omgevingsrecht

Deze uitgebreide basiscursus geeft u een grondig inzicht in de nieuwe wet, waardoor u ook weet waarmee u nu al rekening kunt houden. Dus niet alleen de hoofdlijnen maar net een slag dieper. De eerste dag geeft het algemene kader en tweede dag gaat dieper in het op het belangrijkste instrument, het omgevingsplan.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor juristen en medewerkers van alle overheden, adviesbureaus, advocatenkantoren, projectontwikkelaars, bouwsector, woningcorporaties en bedrijven die nu al meer willen weten dan alleen de hoofdlijnen van de nieuwe Omgevingswet zodat zij klaar zijn bij de inwerkingtreding van de wet.

Programma

16 & 17 juli 2019

Dag 1: Algemeen kader

 • Inleiding Omgevingswet
 • Opzet en systematiek
 • Kerninstrumenten:
  • Omgevingsvisie
  • Programma (en programmatische aanpak)
  • Omgevingsplan (en omgevingsverordening)
  • Algemene rijksregels voor activiteiten in de fysieke leefomgeving
  • Omgevingsvergunning
  • Projectbesluit
 • Ondersteunende instrumenten
 • Instructieregels
 • Omgevingsplan
 • Omgevingswaarden
 • AMvB’s op hoofdlijnen:
  • Besluit kwaliteit leefomgeving
  • Besluit activiteiten leefomgeving
  • Omgevingsbesluit
  • Besluit bouwwerken leefomgeving
 • Aanvullingswetten:
  • Bodem
  • Geluid
  • Grondeigendom
  • Natuur


Dag 2: Omgevingsplan verdiept 

 • Vragen/nabranders dag 1
 • Invoeringswet omgevingsrecht
 • Het ‘omgevingsplan van rechtswege’
 • Het omgevingsplan: aard en karakter
 • Verhouding instructieregels tot omgevingsplan
 • Verdieping instructieregels
 • Verdieping milieuthema’s in het omgevingsplan:
  • geluid
  • geur
  • externe veiligheid
  • luchtkwaliteit
  • trillingen
 • Omgevingsplan en gebruiksruimte verdiept
 • Maatwerkvoorschriften en -regels
 • Open normen en wetsinterpreterende beleidsregels
 • Uitvoerbaarheid
 • Verschuiving onderzoek
 • Besluitvorming in relatie tot het ‘omgevingsplan van rechtswege’

Sprekers

 • mr. Rachid Benhadi

  advocaat, Hekkelman Advocaten | Rachid staat overheden en bedrijven bij bij uiteenlopende vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening en milieurecht. Hij is gespecialiseerd in technische vraagstukken en wordt in dat kader regelmatig gevraagd om technische rapporten (geluid, stikstof, lucht), maar ook milieueffectrapporten en passende beoordelingen aan een kritische toets te onderwerpen. Hij doceert en publiceert regelmatig.

Editie(s)

Reviews over cursussen van Berghauser Pont Academy

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling