KiesUwCursus
Home Cursussen Basiscursus Nederlands en Europees aanbestedingsrecht

Basiscursus Nederlands en Europees aanbestedingsrecht

Nederlandse en Europese juridische facetten bij aanbestedingen

Als juridisch professional die te maken heeft met aanbestedingen, wil je op de hoogte zijn van de Europese richtlijn en de Aanbestedingswet in Nederland. Met deze basiscursus ben je in één dag helemaal up-to-date. Zo werk je optimaal aan je eigen ontwikkeling als jurist.

Op het gebied van het aanbestedingsrecht hebben in de afgelopen jaren ingrijpende wijzigingen plaatsgevonden. De EG-richtlijn 2004/18/EG voor Werken, Leveringen en Diensten was daartoe het uitgangspunt. Deze richtlijn kent een aantal in de praktijk gangbare en thans geformaliseerde aanbestedingsprocedures en koppelt deze aan selectie-eisen en gunningscriteria. Zo kan de keuze van de aanbestedingsprocedure per project verschillen en het verloop van het project in belangrijke mate bepalen.

De vernieuwde Aanbestedingswet moet leiden tot minder administratieve lasten en nog betere toegang van het midden- en kleinbedrijf tot overheidsopdrachten. De regelgeving moet er ook voor zorgen dat overheidsopdrachten meer ondersteuning geven aan andere beleidsdoelen, zoals het streven naar duurzaamheid en innovatie.

Deze basiscursus van OSR brengt de juridische facetten van Nederlands en Europees aanbestedingsrecht op praktische wijze in beeld.

Wat is de cursusvorm?

Deze basiscursus bestaat uit een bijeenkomst van één dag.

Wat is de doelgroep?

Deze cursus is bedoeld voor juristen en advocaten die te maken hebben met aanbestedingen.

Wie zijn de docenten?

Femke Rasenberg

Wat leer je?

Na afloop van deze cursus:

 • begrijpt je de opbouw van het aanbestedingsrecht;
 • weet je wie tot de aanbestedende diensten worden gerekend;
 • weet je wanneer er een aanbestedingsplicht bestaat;
 • weet je welke procedures er zijn en kan je bepalen welke van toepassing is;
 • weet je welke uitsluitingscriteria er zijn en kun je deze op hoofdlijnen toepassen;
 • weet je welke overige eisen gesteld worden aan een procedure en kun je deze toepassen;
 • weet je welke vormen van rechtsbescherming bestaan en kun je een inschatting maken van de kansrijkheid.

Wat ontvang je na afronding van de basiscursus?

 • 5 PO-punten (NOvA) en 5 PWO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus;
 • een bewijs van deelname.

Programma

Inhoud


I Introductie Aanbestedingsrecht

 • Wat is aanbestedingsrecht?
 • Structuur
 • Materieel en formeel rechtII De 3 W’s

 • Wie zijn aanbestedende diensten?
 • Wanneer is sprake van aanbestedingsplicht voor opdracht voor diensten, leveringen of werken?
 • Wat zijn de drempels? Waarde van de drempels?III Uitzonderingen aanbestedingsplicht

 • Concessie voor diensten
 • Alleenrecht
 • Inbesteding
 • Gebiedsontwikkeling?IV Welke procedures?

 • Openbare en niet-openbare procedure
 • Concurrentie gerichte dialoog
 • Onderhandelingsprocedure
 • RaamovereenkomstV Uitsluiting

 • Geschiktheidseisen en selectiecriteria
 • Referentiewerken
 • Beroep op onderaannemers
 • Duurzaamheid
 • Laagste prijs en EMVIVI Motivering gunningsbeslissing

 • Welke motivering?
 • Plicht tot openbaarmaking
 • WOB’sVII Strategie en herstel

 • Tips en fouten bij inschrijvingen
 • Herstel of aanvulling?
 • Strategisch of manipulatief?VIII Wijziging van de overeenkomst

 • Welke mogelijkheid bestaat er om de overeenkomst te wijzigen?
 • Verplicht meewerken tot aanbesteden?IX Rechtsbescherming

 • Kort geding en bodemprocedure
 • Mogelijkheden tot schadevergoeding
 • Vernietiging


Werkwijze


Deze cursus sluit volledig aan op de praktijk. We behandelen actuele ontwikkelingen en casus en bieden ruimte voor interactie met vakgenoten. Zo leer je met en van elkaar. Je krijgt daarbij ondersteuning van onze topdocenten.

De cursus is systematisch opgebouwd. Na een korte introductie in het aanbestedingsrecht zullen de volgende thema’s de revue passeren: de drie W’s, uitzonderingen aanbestedingsplicht, verschillende procedures, uitsluiting, motivering gunningsbeslissing, strategie en herstel, wijziging overeenkomst en rechtsbescherming.

Materiaal


Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

Sprekers

 • Femke Rasenberg

  Mevrouw. mr. F.M.M. (Femke) Rasenberg, begon haar werkzaamheden als advocaat in 2004 bij het Amsterdamse advocatenkantoor Boekel De Nerée waar zij zich al snel specialiseerde in het aanbestedings- en bouwrecht. Eind 2008 maakte zij de overstap naar de Bond van Nederlandse Architecten. Hier adviseerde zij onder andere opdrachtgevers over de wijze van aanbesteden, en architecten over hun deelname en (juridische) mogelijkheden. Daarnaast was zij nauw betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe Aanbestedingswet en het bijbehorend flankerend beleid. Femke heeft meegewerkt aan de Leidraad Aanbesteden Bouwopdrachten van de Regieraad Bouw en samen met, onder meer, Architectuur Lokaal en de Rijksgebouwendienst een digitale leidraad voor de aanbesteding van architectendiensten ontwikkeld. In 2011 keerde Femke terug naar Boekel waar zij de aanbestedingsrechtelijke praktijk heeft aangestuurd. Sinds 1 november 2014 is zij directeur van AT Osborne Legal, een organisatie die is gespecialiseerd in het leveren van juridische dienstverlening en advocatuur in ruimtelijke opgaven. Femke is vice-voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het Instituut voor Bouwrecht en expert in de Commissie van Aanbestedingsexperts. Daarnaast is zij lid van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht en de Vereniging voor Bouwrecht. Femke publiceert regelmatig over aanbestedingsrechtelijke onderwerpen en verzocht (inhouse) trainingen.

Editie(s)

Plan route

Reviews over cursussen van OSR Juridische Opleidingen

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling