KiesUwCursus
Home Cursussen Basiscursus Insolventierecht

Basiscursus Insolventierecht

Met deze cursus krijg je overzicht van de systematiek van het insolventierecht en de daarmee samenhangende onderwerpen. Deze cursus stelt je in staat om cliënten of klanten te adviseren of bij te staan in gerechtelijke procedures waar insolventie of het insolventierecht een rol speelt. Naast het faillissementsrecht is ook ruimschoots aandacht voor andere onderdelen zoals de Wsnp-procedure, zekerheidsrechten, financiering en aansprakelijkheid van bestuurders in het geval van insolventie.

Het insolventierecht is niet exclusief terrein van curatoren en ondernemingsrechtprofessionals. Een faillissement treft vaak vele en verschillende partijen en individuen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de werknemers, producenten, leveranciers en afnemers van een failliette onderneming. Maar ook de zogenaamde preferente schuldeisers zoals belastingdienst en UWV of cliënten die vallen onder de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen).
Als je als juridisch professional met insolventiekwesties te maken krijgt, is basiskennis van het insolventierecht onmisbaar. Na afloop van deze cursus begrijp je de (rechts)gevolgen van een faillissement voor jouw klant of cliënt waardoor je adequaat kunt handelen en diens belangen optimaal kunt behartigen. Aangezien de Wsnp-procedure als aparte procedure is opgenomen in de Faillissementswet, komt deze ook aan bod in deze cursus.

Doelgroep
Deze basiscursus is ontwikkeld voor advocaten, beginnende curatoren, notarissen, bedrijfsjuristen, rechtsbijstandjuristen en overige juristen. Heb jij in jouw praktijk of functie te maken met en interesse in het insolventierecht? Heb je behoefte aan gedegen basiskennis van het insolventierecht? Dan is dit een goede basis voor jouw rechtskennis. Daarnaast is deze basiscursus ook uitermate geschikt voor bewindvoerders Wsnp.

Cursusvorm
Deze basiscursus bestaat uit twee bijeenkomsten interactief klassikaal onderwijs van elk een dag. De cursus wordt gegeven onder begeleiding van twee docenten bestaande uit een advocaat/curator en een handelsrechter/rechter commissaris.

Docenten
Matthieu Verhoeven is rechter sinds 1994. Sinds juli 2003 was hij voorzitter van de sector Civiel Recht en per 1 december 2009 is hij coördinerend vicepresident van de rechtbank Overijssel.

Peter Fousert is partner, advocaat insolventierecht en curator bij BosPlassinade AdvocatenNotarissen in Groningen.

Wat leer je?
Na afloop van deze cursus:
– kun je een schets geven van het systeem, het speelveld en de spelers binnen het insolventierecht;
– ben je in staat om cliënten/klanten en anderen in insolventierechtelijke kwesties te adviseren en/of bijstaan in gerechtelijke procedures;
– ben je in staat te bepalen welke gerechtelijke procedure gevolgd moet worden en kun je een inschatting maken van de kansen en de risico’s van deze gerechtelijke procedure;
– kan je de verschillende kredietvormen onderscheiden en de juridische aspecten en rechtsgevolgen ervan beschrijven en toepassen.
– kan je in een concrete situatie vaststellen welke zekerheidsrechten een rol spelen, of deze rechtsgeldig tot stand zijn gekomen en wat de rechtsgevolgen hiervan zijn;
– kan je vaststellen en beoordelen welke rechtshandelingen ten aanzien van de boedel rechtsgeldig of onrechtmatig zijn en wat de gevolgen hiervan zijn;
– kan je vaststellen en beoordelen of sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid op grond van artikel 2:9 BW, 2:138/248 BW en/of artikel 6:162 BW en wat hiervan de gevolgen zijn.

Na afronding ontvang je:
– 10 PO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PO-cursus;
– een bewijs van deelname

Programma gebaseerd op groot keuzevak uit de Beroepsopleiding Advocatuur
Het programma van deze basiscursus is gebaseerd op de toetstermen van het groot keuzevak Financiering, zekerheden en insolventie uit de Beroepsopleiding Advocatuur. De onderwerpen worden behandeld vanuit een praktische invalshoek. Na afloop kun je de opgedane kennis direct in de praktijk toepassen.

Programma

Cursusprogramma
Dag 1:
Insolventierecht – Systematiek, wettelijk kader en spelers:
a) Faillissement
b) Surseance van betaling
– Taakopvatting curator
– Praktische problemen als curator (en/ of schuldeiser), onder meer:
a) Wederkerige overeenkomsten
b) (faillissements-)Procesrecht
c) Doorstart
d) Aansprakelijkheid curator
– Akkoord
– Wsnp

Dag 2
– Zekerheden en insolventie:
a) Eigendomsvoorbehoud
b) Pandrechten
c) Recht van hypotheek
d) Bankgarantie, borg en hoofdelijkheid
– Verhaalsbenadeling:
a) Pauliana
b) Onrechtmatige daad
– Verrekening
– Insolventie en bestuurdersaansprakelijkheid
– Afwikkeling van faillissement

Werkwijze
Het programma van deze basiscursus sluit volledig aan op de praktijk. We behandelen actuele ontwikkelingen en casus en bieden ruimte voor interactie met vakgenoten. Zo leer je met en van elkaar.

Materiaal
Vooraf ontvang je cursusmateriaal. Dit materiaal kan worden bij de voorbereiding en als ondersteunend materiaal tijdens de lesdagen.

Sprekers

  • dhr. mr. M.M. Verhoeven

    Matthieu Verhoeven heeft van 1983 tot en met 1993 als advocaat bij een civielrechtelijke praktijk gewerkt. Van 1994 tot en met 1998 werkte hij als rechter bij de rechtbank Almelo waarna hij tot 2003 de functie van vice-president bij diezelfde rechtbank vervulde. Van 2003 tot 2009 is hij vervolgens werkzaam geweest als sectorvoorzitter sector civiel. Matthieu Verhoeven werkt nu als coördinerend vicepresident bij de rechtbank Overijssel. Daarnaast doceert en examineert Matthieu in de Leergang Wsnp.

  • dhr. mr. P.J. Fousert

    De heer mr. P.J. (Peter) Fousert is advocaat sinds 2000. Hij is werkzaam op het gebied van insolventierecht en ondernemingsrecht bij PlasBossinade Advocaten en Notarissen in Groningen. Naast zijn werkzaamheden als curator in faillissementen, adviseert en procedeert hij in insolventie- en ondernemingsrechtelijke zaken.

Editie(s)

Plan route

Reviews over cursussen van OSR Juridische Opleidingen

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling