KiesUwCursus
Home Cursussen Basiscursus huurrecht woonruimte (incl. huurprijzenrecht)

Basiscursus huurrecht woonruimte (incl. huurprijzenrecht)

Belangrijkste thema’s rondom de huur van woonruimten

Om huurders of verhuurders bij te staan of te adviseren in huurrechtelijke kwesties rondom woonruimte heb je een goede basis nodig van het huurrecht. Onze driedaagse basiscursus huurrecht biedt deze. Gedurende deze opleiding komen alle elementaire onderdelen van het huurrecht met betrekking tot woonruimten aan bod. Begrip ‘huur’, de verplichtingen van huurders en verhuurders en de gebrekenregeling worden uitvoerig besproken en toegelicht. Daarnaast gaan we in op de belangrijkste thema’s rondom de huur van woonruimten. De cursus wordt afgesloten met het technische onderdeel huurprijzenrecht woonruimte en de praktijkmiddag waarin specifieke casuïstiek binnen het woonruimterecht wordt behandeld.

Huurrecht is en blijft in beweging

Nieuwe en gewijzigde wetgeving zorgen ervoor dat kennis binnen het huurrecht snel veroudert. Denk bijvoorbeeld aan de invoering van de Wet Goed Verhuurschap of regulering van de middenhuur. Actuele maar vooral ook praktijkgerichte kennis van het huurrecht is en blijft daarom onmisbaar.

Wat is de doelgroep?

Deze basiscursus is ontwikkeld voor iedere juridisch professional die in zijn of haar praktijk intensief werkzaam is, of gaat worden, op het gebied van het huurrecht en specifiek huurrecht rondom woonruimten: juridisch adviseurs en (juridisch) professionals uit bedrijfsleven (corporaties, vastgoedbeleggers e.a.), overheid en zorg, rechtsbijstandsjuristen, rechtshulpverleners, maar bijvoorbeeld ook mediators met een juridische achtergrond. Om deel te nemen aan deze basiscursus is een afgeronde juridische vooropleiding op minimaal HBO-niveau nodig.

Wat is de cursusvorm?

Deze basiscursus bestaat uit drie bijeenkomsten van elk één dag:

 • Lesdag 1: Huurrecht algemeen;
 • Lesdag 2: Huurrecht woonruimte;
 • Lesdag 3: Huurprijzenrecht woonruimte en praktijkmiddag thema’s woonruimterecht.

Tijdens de lesdagen volg je klassikaal onderwijs werk je met praktijkgerichte casuïstiek en voorbeelden.

Wie zijn de docenten?

Ivette Mol
Jaap Dammingh
Gert-Jan Wiekart
Jeroen Groenewoud

Wat leer je tijdens de basiscursus huurrecht woonruimte (incl. huurprijzenrecht)?

Na afloop van lesdag 1 kun je in concrete zaken:

 • adviseren of en wanneer sprake is van huur;
 • adviseren over de verplichtingen van de huurder en de verhuurder;
 • adviseren over de gebrekenregeling;
 • adviseren over de beëindiging van een huurovereenkomst en de opleververplichtingen;
 • Uitleg geven over de procesrechtelijke aspecten binnen het huurrecht.

Na afloop van lesdag 2 kun je in concrete zaken:

 • adviseren over huur van tijdelijke aard;
 • adviseren over de rechten en plichten van renovatie;
 • adviseren over gemengde huurovereenkomsten waarbij woonruimte betrokken is;
 • adviseren over de rechten van derden bij huur van woonruimten;
 • adviseren over de rechten en plichten bij onderhuur.

Na afloop van lesdag 3 kun je in concrete zaken:

 • adviseren over de vaststelling van huurprijzen van woonruimten;
 • uitleggen wat de rollen en bevoegdheden van de Huurcommisie zijn;
 • uitleggen en bepalen welke procedures je voert bij de Huurcommissie;
 • adviseren over tijdelijke huurovereenkomsten;
 • adviseren over de (on)mogelijkheden van de ontbinding van huurovereenkomsten met betrekking tot woonruimten.

Welke voorkennis en ervaring heb je nodig?

Om deel te nemen aan de basisopleiding huurrecht verwachten we dat je een juridische vooropleiding op minimaal HBO-niveau hebt afgerond.

Wat ontvang je na afronding van de basiscursus huurrecht woonruimte (incl. huurprijzenrecht)?

Na afloop ontvang je:

 • 15 PO-punten (PO J NOvA) voor advocaten;
 • 15 MfN PE-punten. Deze opleiding is door MfN erkend als PE-cursus;
 • een bewijs van deelname.

Beroepsopleiding Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten

Het programma van deze basiscursus is gebaseerd op de eindtermen en leerdoelstellingen van het groot keuzevak huurrecht uit de Beroepsopleiding Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Wij hebben deze opleiding zodanig doorontwikkeld dat het maximaal recht doet aan de dagelijkse huurrechtpraktijk en breder toepasbaar dan uitsluitend in de advocatuur.

Erkend door Raad voor Rechtsbijstand (RvR) voor specialisatie huurrecht

Wil je als advocaat op toevoegingsbasis cliënten bijstaan in huurkwesties? Dan stelt de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) vanaf 2020 de eis dat je voldoet aan de door haar gestelde specialisatie eisen. Een van deze verplichtingen is dat je een basisopleiding van tenminste 20 PO-punten voltooit. Voor meer informatie over de eisen van de RvR en de specialisatie huurrecht klik hier.

Onze basisopleiding huurrecht heeft deze erkenning als alle vier de modules worden gevolgd en afgerond.

Programma

Inhoud


Module 1: huurrecht algemeen

In de eerste module staat het algemene deel van het huurrecht centraal. Aan bod komen:

 • definitie huur en categorisering;
 • verplichtingen huurder en verhuurder;
 • einde en overgang huur;
 • opleveringsverplichting huurder.Module 2: huurrecht woonruimte
In de tweede module staat het huurrecht bij woonruimten centraal, inclusief de onderwerpen:

 • bescherming huurder tegen beëindiging huur;
 • beëindiging huur na opzegging;
 • ontbinding van de huur;
 • tijdelijke verhuur woonruimte;
 • renovatie en beëindiging huur;
 • bescherming van derden (medehuur, onderhuur, voortzetting na overlijden);
 • signalering huurprijzenrecht van woonruimte.Module 3: huurprijzenrecht woonruimte en huurcommissie & praktijkmiddag woonruimterecht
In de laatste module gaat in het eerste dagdeel de aandacht uit naar het huurprijzenrecht woonruimte en procedures die daarbij horen:

 • systematiek;
 • woningwaarderingsstelsel;
 • geliberaliseerde huurovereenkomsten;
 • servicekosten;
 • rol en bevoegdheden Huurcommissie en te voeren procedures.


In het tweede dagdeel worden op een interactieve wijze woonruimtecasuïstieken (zoals een complexe overlastcasus) behandeld.

Sprekers

 • Ivette Mol

  Ivette Mol is partner bij Law&Pepper Advocaten en gespecialiseerd in huurrecht, in de breedste zin van het woord. Zowel huurders als verhuurders kunnen bij haar terecht voor advies en ondersteuning. Het accent in haar advies- en procespraktijk ligt op bedrijfsruimte-huurrecht. Zo treedt ze op voor winkel- en hotelketens, (institutionele) beleggers, projectontwikkelaars, financiële instellingen, overheidsinstellingen en woningcorporaties. Ivette doceert geregeld over het huurrecht en zij publiceert met enige regelmaat over dit vakgebied. Zij is bestuurslid van de Vereniging van Huurrecht Advocaten en zij is redactielid van het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte.

 • Jaap Dammingh

  Jaap Dammingh is hoofddocent Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij is gepromoveerd op een proefschrift over de rechtspositie van de makelaar in onroerende zaken. Hij heeft in de loop der jaren veel artikelen en annotaties geschreven over met name de koop en verkoop van woningen en bedrijfspanden, het huurrecht en het contractenrecht in het algemeen (een lijst van publicaties kan via [email protected] worden opgevraagd). Aan de universiteit doceert Dammingh contractenrecht, huurrecht en burgerlijk procesrecht. Hij verzorgt zeer geregeld cursussen over de koop van onroerende zaken, huurrecht en contractenrecht voor advocaten en notarissen (ook ‘inhouse’). Tevens treedt hij als docent op voor zowel de Beroepsopleiding Advocatuur als de Law Firm School. Dammingh is in het verleden als advocaat werkzaam geweest (alles bij elkaar omstreeks 6 jaar). Thans is hij als adviseur verbonden aan het advocatenkantoor 2BW Advocaten te Nijmegen. Daarnaast is hij geregeld (als secretaris) betrokken bij arbitrageprocedures via het Nederlands Arbitrage Instituut.

 • Gert-Jan Wiekart

  Gert-Jan Wiekart is als advocaat beëdigd in 1998 en sinds 2004 als partner verbonden aan ons kantoor. Hij is in 1992 afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht en heeft daarna o.a. de post-doctorale opleiding “Onroerend Goed” aan de Grotius Academie aan de Universiteit van Nijmegen met succes voltooid. Voordat hij advocaat werd, heeft hij gewerkt bij het Grondbedrijf van de gemeente Zeist en als jurist voor de vereniging van particulier beleggers Vastgoed Belang. Gert-Jan beschikt dan ook over een schat aan ervaring en parate kennis over onroerend goed, het adviseren en procederen daarover. Tevens doceert hij huurrecht, o.a. bij de gespecialiseerde Vereniging van Huurrecht Advocaten, CPO (Universiteit van Nijmegen), OSR en Opleidingen Sociaal Recht gevestigd te Utrecht. Ook verzorgt hij met enthousiasme in-company leersessies en trainingen.

 • Jeroen Groenewoud

  Jeroen Groenwoud is na zijn studie als jurist begonnen bij Vastgoed Belang, de vereniging van particuliere verhuurders en beleggers. In 2007 heeft Jeroen de overstap naar de advocatuur gemaakt en is hij momenteel als advocaat, gespecialiseerd in het huur- en vastgoedrecht, werkzaam bij Corten De Geer Advocaten. Daarnaast is Jeroen docent op het gebied van het huurrecht voor o.a. OSR juridische opleidingen en van de specialisatieopleiding huurrecht, een samenwerkingsverband tussen de Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA) en OSR juridische opleidingen.

Editie(s)

Plan route
Plan route
Plan route

Reviews over cursussen van OSR Juridische Opleidingen

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling