console.warn && console.warn("[GTM4WP] Google Tag Manager container code placement set to OFF !!!"); console.warn && console.warn("[GTM4WP] Data layer codes are active but GTM container must be loaded using custom coding !!!");
KiesUwCursus
Home Cursussen Basiscursus Fundamenten van het Bestuursrecht

Basiscursus Fundamenten van het Bestuursrecht

Info

De basis van de Algemene wet bestuursrecht

Als advocaat, overheidsjurist of bedrijfsjurist wil je op de hoogte zijn van de fundamenten van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Met deze opleiding krijg je een grondige introductie en ben je bekend met de basis van het bestuursrecht.

Deze cursus biedt een analyse van de opbouw, reikwijdte en kernbegrippen van de Awb. Ook krijg je inzicht in de verhouding van de Awb tot het bijzondere bestuursrecht en leer je de meest recente ontwikkelingen in (aanbouw)wetgeving. Daarnaast is er aandacht voor de betekenis van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur binnen en buiten de Awb.

Wat is de doelgroep?

Deze cursus is geschikt voor advocaten, overheidsjuristen en bedrijfsjuristen die met de Awb te maken krijgen of hebben.

Wat is de cursusvorm?

Deze cursus bestaat uit een bijeenkomst van een dag en zelfstudie.

Wie is de docent?

Hugo Pennarts

Wat leer je tijdens de basiscursus fundamenten van het bestuursrecht?

Na afloop van deze cursus:

 • ken je de reikwijdte van de Awb;
 • kun je zaken analyseren aan de hand van de basisbegrippen uit de Awb;
 • ben je op de hoogte van meest recente bestuursrechtelijke wetsontwikkelingen.

Wat ontvang je na afronding van de basiscursus fundamenten van het bestuursrecht?

Na afronding ontvang je:

 • 5 NOvA PO-punten of 5 PWO-punten. Deze cursus is door de NOvA en PWO erkend als PE-cursus;
 • een certificaat.

Combineer met andere onderdelen fundamenten bestuursrecht

Je kunt deze cursus volgen in combinatie met andere onderdelen: de bezwaarschriftprocedure en de beroepsprocedure bij de bestuursrechter.

Programma"

Programma

Inhoud

Onderstaand het programma in grote lijnen. Uiterlijk een week voor de cursusdatum ontvang je een uitgebreid programma.

 • Algemeen bestuursrecht en de Awb, opbouw van de Awb en de gelaagde structuur daarvan.
 • Kernbegrippen als besluit, bestuursorgaan, belanghebbende, bestuurlijk oordeel en Beleidsregels, onderscheid soorten besluiten (algemeen verbindend voorschrift (AVV), beleidsregels, beschikking).
 • Reikwijdte Awb, verhouding Awb en bijzondere wetgeving.
 • Ontwikkelingen in de Awb (Wetsvoorstel aanpassing bestuursprocesrecht).
 • Algemene beginselen voor behoorlijk bestuur (ABBB) en algemene rechtsbeginselen, onderscheid materiële en formele rechtsbeginselen.
 • Zorgvuldigheidsbeginsel en vooringenomenheid.
 • Motiveringsbeginsel.
 • Vertrouwensbeginsel.
 • Rechtszekerheidsbeginsel en formele rechtszekerheid.
 • Evenredigheidsbeginsel.
 • Gelijkheidsbeginsel.

Werkwijze

Deze cursus sluit volledig aan op de praktijk. We behandelen actuele ontwikkelingen en casus en bieden ruimte voor interactie met vakgenoten. Zo leer je met en van elkaar. Je krijgt daarbij ondersteuning van onze topdocenten.

Materiaal

Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je van ons het (digitale) studiemateriaal. Er zit verder geen voorbereiding vast aan deze cursusdag.

Persoon

Sprekers

 • dhr. mr. H.F.Th. Pennarts

  Hugo Pennarts is juridisch adviseur bij Ten Holter / Noordam Advocaten. Voorheen was hij als advocaat werkzaam bij Ploum Lodder Princen in Rotterdam. Hugo is gespecialiseerd in het Bestuursrecht, Milieurecht, openbaarheid van informatie en Ruimtelijke ordening. Daarnaast is hij docent aan de Academie voor wetgeving en de Academie voor overheidsjuristen in Den Haag

Maps

Editie(s)

Review

Reviews over cursussen van OSR Juridische Opleidingen

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling