KiesUwCursus
Home Cursussen Basiscursus Bouwrecht

Basiscursus Bouwrecht

Kernachtige introductie in het civiele bouwrecht

Bij het bouwen zijn veel actoren actief. Niet enkel is er een opdrachtgever en een aannemer betrokken. Veelvuldig is ook een architect, installateur en constructeur actief. Bij een klein bouwproject zijn snel 10 verschillende partijen betrokken. Bij een groot bouwproject loopt dat rustig op tot 100 verschillende partijen. Het bouwrecht heeft betrekking op al deze relaties. Het bouwrecht is een breed functioneel rechtsgebied binnen het recht.

De Basiscursus Bouwrecht is een inleidende cursus in het privaatrechtelijke bouwrecht. In de cursus wordt stilgestaan bij de uitvoering van het bouwproces. Hierbij worden de begrippen klassieke driehoek en innovatieve contracten betrokken, waarbij met enkele in de bouw gebruikelijke algemene voorwaarden, zoals de UAV-gc 2005, UAV 2012, AVA 2013 (2023) en de DNR 2011 een relatie wordt gelegd. Het bouwrecht vindt zijn basis in titel 12 van boek 7 BW, aanneming van werk. Geschillen worden vanwege de technische aspecten veelal beslecht door arbitrage. In beginsel is dit door de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen. In de cursus komen voorts de onderwerpen bestek, bouwtijd, oplevering, korting/boete, verjaring & vervaltermijnen, opschorting, retentierecht, meerwerk, stelposten, richtprijs en opzegging van de overeenkomst langs. De Wet Kwaliteitsborging wordt (zeer waarschijnlijk) per 1 januari 2024 van kracht. Deze wet is uiteraard onderdeel van de cursus.

Deze Basiscursus Bouwrecht geeft een kernachtige introductie in het civiele bouwrecht. Voor deze cursus is geen kennis van het bouwrecht nodig, wel wordt uitgegaan van een normale privaatrechtelijke bagage.

In deze cursus is veel ruimte om vragen te stellen.

Deze cursus wordt gedoceerd door mr. ir. F.M. van Cassel – van Zeeland, advocaat. Hij heeft ruim 20 jaar ervaring in het bouwrecht, is oud-secretaris van de Raad van Arbitrage voor de Bouw en onder andere co-auteur van het handboek Bouwrecht in Kort bestek.

Programma

Datum en tijd: 11 april 2024
09:00 – 09:30

Ontvangst en inschrijving

09:30 – 11:00

Inleiding bouwen

 • Terminologie
 • Prijs van het werk, meerwerk & minderwerk
 • De gebruikelijke algemene voorwaarden11:00 – 11:15

Pauze

11:15 – 12:45

Onvoorziene kosten en verborgen verbreken

 • Onvoorziene kostenverhogende omstandigheden oplevering
 • Verborgen gebreken
 • Waarschuwingsplicht
12:45 – 13:30

Lunch

13:30 – 15:00

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

 • Wkb
 • Vertraging
 • Opschorting
 • Verjaring & verval
15:00 – 15:15

Pauze

15:15 – 16:45

Diversen

 • Opschorting, retentierecht
 • Geschilbeslechting, rechter en arbiter
 • Tips bij (dreigende) bouwgeschillen

Sprekers

 • F. (Frank) Van Cassel - van Zeeland

  Frank van Cassel - van Zeeland is specialist in het civiele bouwrecht. Daarnaast is hij een breed civilist. Frank (1971) heeft de studies Rechtsgeleerdheid (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Technische Natuurkunde (TU Delft) tegelijk afgerond. Tevens is hij aan de Katholieke Universiteit Brabant (Tilburg University) docent privaatrecht geweest. In 2002 werd Frank secretaris bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Elf jaar later, in 2013, heeft Frank de overstap gemaakt naar de advocatuur op de Zuid-as. Vervolgens heeft hij in 2017 zijn eigen kantoor geopend. Als advocaat heeft Frank een civiele bouwrechtpraktijk en treedt hij ook op als arbiter of bindend-adviseur. Zijn jarenlange ervaring als secretaris bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw én zijn technische achtergrond zijn duidelijk van meerwaarde in het civiele bouwrecht. Het gaat immers vaak om een combinatie van recht en techniek. Frank dringt snel door tot de kern en weet moeilijke dingen eenvoudig uit te leggen. Frank geeft regelmatig cursussen, publiceert en is vaste annotator van het gezaghebbende Tijdschrift voor Bouwrecht. Verder is hij co-auteur van het handboek Bouwrecht in Kort bestek. Hij is onder andere lid van de Vereniging voor Burgerlijk recht, de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten, de Nederlandse Juristenvereniging en het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI).

Editie(s)


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kiesuwcursus.nl/public_html/wp-content/themes/kiesuwcursus/templates/courses/single/location.php on line 17

Reviews over cursussen van SDU

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling