console.warn && console.warn("[GTM4WP] Google Tag Manager container code placement set to OFF !!!"); console.warn && console.warn("[GTM4WP] Data layer codes are active but GTM container must be loaded using custom coding !!!");
KiesUwCursus
Home Cursussen Arbeidsrecht en de cao*

Arbeidsrecht en de cao*

Info

In Nederland is op ruim 80% van de werknemers een cao van toepassing en daarmee is de cao naast de wet en de individuele arbeidsovereenkomst een belangrijke rechtsbron in het arbeidsrecht. Een cao bevat in de regel arbeidsvoorwaarden bij arbeidsovereenkomsten in acht te nemen, maar vanaf de jaren ’80 van de vorige eeuw, zijn van de cao ook allerhande onderwerpen deel gaan uitmaken die in de kern misschien geen arbeidsvoorwaarde zijn, maar wel verband houden met arbeid, waardoor de cao qua inhoud enorm is verbreed. De cao is daardoor een belangrijk middel geworden van het georganiseerde bedrijfsleven om zelf regels te ontwerpen voor de sector of een onderneming, zodat wetgeving achterwege kan blijven en regulering beter kan worden afgestemd op branche- of bedrijfsspecifieke behoeften. Deze regels kunnen vervolgens via de verbindendverklaring dwingend worden opgelegd aan het ongeorganiseerde deel van een sector. Die verbindendverklaring tast de contractvrijheid aan, maar brengt mee dat in een sector de concurrentie op arbeidsvoorwaarden zeer beperkt mogelijk is, hetgeen ten goede komt aan gezonder arbeidsverhoudingen en rust op de arbeidsmarkt. Voor de praktiserend arbeidsjurist is kennis van het cao-overleg en het cao-recht onontbeerlijk vanwege de enorme invloed die de cao heeft op de onderneming en de individuele arbeidsovereenkomst. 

In welke gevallen kan een werkgever bijvoorbeeld een beroep doen op een in de cao voorkomende bepaling waarin is afgeweken van driekwartdwingend recht en zijn afspraken in een arbeidsovereenkomst die in strijd zijn met de cao altijd nietig? Het zijn zomaar wat vragen die raken aan het regelingsbereik van de cao. Daarbij komt dat het cao-recht vaak niet helemaal goed samenloopt met andere leerstukken in het arbeidsrecht, waardoor ingewikkelde vraagstukken opkomen die zelfs met grondige kennis van het cao-recht niet zo makkelijk beantwoord kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de samenloop van cao’s bij de overgang van een onderneming. Kan een verkrijger de cao van een vervreemder zomaar negeren of moet hij deze cao handhaven en zo ja, voor hoe lang? Voor u als arbeidsrechtadvocaat is goede en actuele kennis van de CAO onmisbaar wanneer u uw cliënten bijstaat bij o.a. een ontslag of een bedrijfsovername. 

Tijdens deze cursus krijgt u van een expert in deze materie en ervaren docent een goed en helder beeld van kort gezegd het regelingsbereik van de cao. Tevens wordt de belangrijkste jurisprudentie op cao-gebied met u besproken. Na het volgen van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de belangrijkste cao-aspecten in het arbeidsrecht en kunt u de opgedane kennis meteen toepassen in de praktijk.

Bestemd voor: 
advocaten en (bedrijfs)juristen

Programma"

Programma

vrijdag 17 september 2021

12:30 – 13:00 uur Ontvangst met broodjes
13:00 – 15:00 uur Blok 1

– Het cao-overleg in Nederland
– Inhoud van de cao en werkingssfeer
– Binding aan de cao: incorporatie en verbindendverklaring
– Doorwerking, einde en nawerking
mr. N. (Niels) Jansen
15:00 – 15:15 uur Pauze
15:15 – 17:15 uur Blok 2
– Driekwartdwingend recht
– Het schriftelijkheidsvereiste in het arbeidsrecht en de cao
– Cao’s en overgang
– De cao en de ondernemingsovereenkomst
mr. N. (Niels) Jansen

Persoon

Sprekers

  • N. (Niels) Jansen

    Niels Jansen werkt als universitair docent arbeidsrecht aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam en promoveert in januari 2019 op een onderzoek naar de representativiteit van vakbonden in het arbeidsvoorwaardenoverleg. Voordat hij bij de UvA ging werken heeft hij bijna negen jaar als arbeidsrechtadvocaat gewerkt en in 2008 rondde Niels de (Grotius) specialisatieopleiding arbeidsrecht cum laude af. Je mag zeggen dat arbeidsrecht een van zijn grote passies is en hij is groot fan van het werk van wijlen hoogleraren Levenbach en Sinzheimer.

Maps

Editie(s)

Review

Reviews over cursussen van SDU

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling