KiesUwCursus
Home Cursussen Arbeidsinspectie op de stoep, wat nu?

Arbeidsinspectie op de stoep, wat nu?

Risico’s werkgever, leidinggevenden en veiligheidsdeskundigen bij een (ernstig) arbeidsongeval.

Na het volgen van deze training:

 • Weet u wie als ‘werkgever’ kan worden aangemerkt in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet;
 • Weet u welke zorgplicht er op de ‘werkgever’, de veiligheidskundige en de werknemer zelf rust;
 • Weet u hoe de bestuursrechtelijke procedure op hoofdlijnen verloopt bij een ongeval en/of bij een situatie waarin uitbuiting plaatsvindt;
 • Weet u hoe de strafrechtelijke procedure op hoofdlijnen verloopt bij een meldingsplichtig ongeval en/of bij een situatie waarin uitbuiting plaatsvindt, en
 • Weet u welke strafrechtelijke vragen kunnen spelen en welke gevolgen dit kan hebben voor onder andere de onderneming, een natuurlijke persoon en eventuele vennoten.

Ondernemingen dienen zich aan verschillende wet- en regelgeving te houden, waaronder de arbeidsomstandighedenwet. Bestaat een vermoeden van het overtreden hiervan of heeft er een ernstig ongeval plaatsgevonden, dan komt de Nederlandse Arbeidsinspectie of een andere toezichthouder in beeld.

In het geval van een ongeval of (vermeende) overtreding heeft de Arbeidsinspectie de bevoegdheid om nader onderzoek te doen bij een onderneming. Dit onderzoek kan strafrechtelijk en bestuursrechtelijk van aard zijn, al naar gelang de ernst en omvang van een ongeval. Naar aanleiding van de uitkomst van dit onderzoek kan vervolgens worden besloten tot het stilleggen van het werk, het opleggen van een boete of zelfs tot strafvervolging. Zo kwam vrij recent naar buiten dat de Arbeidsinspectie van haar bevoegdheid gebruik heeft gemaakt om meer dan honderd bouwplaatsen stil te leggen wegens een gevaar voor personen. Een dergelijke stillegging heeft uiteraard vergaande gevolgen voor de betreffende onderneming, nog los van eventuele vervolgstappen door de Arbeidsinspectie.

De Arbeidsinspectie heeft zowel bestuursrechtelijke als strafrechtelijke bevoegdheden en beide sporen kunnen naast elkaar worden bewandeld. Ondernemingen, hun bestuurders en veiligheidskundigen doen er goed aan om kennis te hebben van de op hen rustende verplichtingen die voortvloeien uit de Arbowetgeving en van de mogelijke vervolgstappen die gezet kunnen worden door de Arbeidsinspectie en het Openbaar Ministerie.

Tijdens deze training bespreken de docenten mr. Frank van Ardenne en mr. Remko Wijling verschillende voorbeelden uit de praktijk.

Sprekers

 • Laura Hinrichs
  Advocaat
  van Ardenne & Crince le Roy Advocaten N.V.

Bestemd voor

Bestemd voor

Bestemd voor:
Veiligheidskundigen
Arbo-adviseurs
Preventiemedewerkers
Ondernemingsraden
HR-managers
Afdelingsmanagers
Ondernemers

Programma

maandag 24 juni 2024

12:30 – 13:00

Ontvangst met broodjes, registratie deelnemers
13:00 – 13:15

Welkom en kennismaking
13:15 – 17:00

Cursus

Wie is werkgever en wanneer is de veiligheidskundige (mede) aansprakelijk?
Zorgplichten, wie wat en waarom;
Verloop bestuursrechtelijke procedure na een ongeval of melding;
Verloop strafrechtelijke procedure na een ongeval of melding;
Handhaving en consequenties daarvan voor betrokkenen

17:00 – 17:15

Vragen
17:15

Afsluiting

Sprekers

 • Laura Hinrichs

  Advocaat

Editie(s)

Plan route
Plan route

Reviews over cursussen van Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling