console.warn && console.warn("[GTM4WP] Google Tag Manager container code placement set to OFF !!!"); console.warn && console.warn("[GTM4WP] Data layer codes are active but GTM container must be loaded using custom coding !!!");
KiesUwCursus
€ 675,00 (vrijgesteld van btw)
Home Cursussen Ambtshalve toetsing van verzekeringsvoorwaarden + Informatieplicht betreffende verzekeringsvoorwaarden + Het begrip kernbeding in het verzekeringsrecht + Toetsing van primaire dekkingsbepalingen aan art. 6:248 lid 2 BW + Uitleg van verzekeringsvoorwaarden

Ambtshalve toetsing van verzekeringsvoorwaarden + Informatieplicht betreffende verzekeringsvoorwaarden + Het begrip kernbeding in het verzekeringsrecht + Toetsing van primaire dekkingsbepalingen aan art. 6:248 lid 2 BW + Uitleg van verzekeringsvoorwaarden

Info

Toetsing van primaire dekkingsbepalingen aan art. 6:248 lid 2 BW

In haar bijdrage gaat Manon Pluymen in op de vraag onder welke omstandigheden een beroep van een verzekeraar op een primaire dekkingsbepaling op grond van artikel 6:248 lid 2 BW naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Zij doet dit aan de hand van een analyse van de jurisprudentie op dit punt. Op die wijze is de bijdrage voor de praktijk direct toepasbaar.

Uitleg van verzekeringsvoorwaarden

In het onderdeel uitleg van verzekeringsvoorwaarden komt allereerst het 2-fasen uitlegmodel aan de orde. Verder wordt besproken de kwestie wanneer er sprake is van een duidelijk, onduidelijk en onbegrijpelijk beding. Veel aandacht is er voor het Haviltex criterium en de bijzondere omstandigheden die in het Verzekeringsrecht een rol kunnen spelen bij de vraag of een beding subjectief of objectief moet worden uitgelegd. Daarbij komt ook de CAO norm aan de orde. Tot slot is er aandacht voor het contra proferentem beginsel waarbij ook aan de orde komt de rol van dit beginsel in geval van een makelaarspolis.

Verdere cursusomschrijving volgt.

Programma"

Programma

Datum en tijd: 14 januari 2021, van 12:00 tot 18:00.

Persoon

Sprekers

 • Prof. dr. J.G.J. Rinkes

  Hoogleraar privaatrecht Open Universiteit, hoogleraar Europees en vergelijkend verzekeringsrecht, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam en raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Rinkes promoveerde in 1992 aan de Universiteit Maastricht op het proefschrift “Contractual and non-contractual obligations in English law in the comparative context of the Netherlands Civil Code” (dubbelpromotie met G.H. Samuel). Hij is redacteur van NTHR, EJCCL en Verzekeringsarchief. Hij publiceert regelmatig over verzekeringsrechtelijke onderwerpen.

 • Mr. A.C. de Bie

  Compliance officer bij VLC & Partners B.V, promovendus Open Universiteit en verbonden aan ACIS. Hij bereidt een proefschrift voor met als werktitel “De precontractuele informatieplicht van financiële dienstverleners”. Hij publiceert regelmatig over zijn proefschriftonderwerp.

 • Mw. mr. E. van Emden

  Naast haar werkzaamheden als advocaat bij NN Advocaten verricht Van Emden sinds 2016 aan de Radboud Universiteit Nijmegen promotieonderzoek naar de (on)mogelijkheden van toerekening van externe kennis bij onrechtmatige daad. Zij maakt deel uit van het bestuur van de Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR) alsmede van het bestuur van een charitatieve instelling. Van Emden is als (hoofd)docent en maker van tentamens actief binnen de Beroepsopleiding Advocatuur (CPO) en zij is gastdocent beroepsaansprakelijkheid voor de master A&V van de Universiteit van Rotterdam. Van Emden is co-auteur van het boek 'Bankgarantie' (Serie Recht & Praktijk, 2009 en 2014) en zij schreef samen met mr. De Haan het boek ‘Beroepsaansprakelijkheid’ (Serie Recht & Praktijk, 2014). Daarnaast geeft Van Emden regelmatig workshops en cursussen en publiceert zij in vaktijdschriften. In 2012 heeft Van Emden de postdoctorale Grotius-opleiding Onderneming & Aansprakelijkheid met goed gevolg afgerond.

 • Mw. dr. M.H. Pluymen

  Advocaat te Deventer bij JPR advocaten. Pluymen is in 2008 gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen op een migratierechtelijk onderwerp. Zij is redacteur van NTHR en publiceert regelmatig over verzekeringsrechtelijke onderwerpen.

 • Prof. dr. M.L. Hendrikse

  Onder andere hoogleraar handelsrecht en verzekeringsrecht Open Universiteit en tevens houder van de JPR-leerstoel aldaar, directeur ACIS en vicevoorzitter Geschillencommissie Kifid. Hendrikse promoveerde in 2002 aan de UvA op het proefschrift “Eigen schuld, bereddingsplicht en medewerkingsplicht in het schadeverzekeringsrecht”. Hendrikse publiceert met regelmaat over diverse handelsrechtelijke onderwerpen en in het bijzonder het verzekeringsrecht.

Maps

Editie(s)

Review

Reviews over cursussen van Eggens Instituut

Wat vonden uw vakgenoten?

Spreker
Eline Goemans

Enthousiaste en kundige docent. Nuttige cursus als je regelmatig procedeert. Organisatie was uitstekend.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling